X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33714
Przesłano:

Programujemy. Scenariusz zajęć komputerowych w kl. VI

Scenariusz zajęć komputerowych w klasie VI

Temat: Programujemy.
Czas trwania: 45 minut
Cele ogólne lekcji:
•poznanie podstawowych procedur języka Logo,
•tworzenie prostych projektów w programie Logomocja-Imagine.
Cele szczegółowe:
•uczeń uruchamia program Logomocja-Imagine,
•uczeń zna podstawowe instrukcje języka Logo,
•tworzy prostą procedurę w Logo.
Metody: pogadanka, pokaz, ćwiczenia praktyczne.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Środki dydaktyczne: laptop, podręcznik „Klik-Plik”, program Logomocja -Imagine, multibook, tablica interaktywna, SmartSyncStudent.

Przebieg lekcji
Czynności organizacyjne: sprawdzenie obecności, połączenie się
z nauczycielem za pomocą SmartSyncStudent, podanie tematu zajęć
oraz celów lekcji.
I. Część wstępna.
Pogadanka na temat: Kto i kiedy wydaje polecenia, komendy, instrukcje?
Wykonanie ćwiczenia nr 1 „Wydajemy polecenia”.

II. Część główna.
1. Demonstrowanie środowiska pracy programu Logomocja-Imagine:
-pasek menu (zawiera polecenia służące ustawianiu wszystkich opcji
w programie),
- pasek narzędzi (zawiera ikony z najczęściej wykorzystywanymi opcjami programu),
- okno główne programu (okno, po którym porusza się żółw),
- okno tekstowe (okno, w którym wprowadza się komendy poruszające żółwiem).
2. Uczniowie zapoznają się z instrukcjami w języku Logo.
Razem z nauczycielem piszą w oknie tekstowym Logo przykładowe instrukcje
i omawiają ich działanie.
Następnie wykonują interaktywne ćwiczenie na tablicy multimedialnej utrwalające poznane procedury.
3. Wspólnie tworzą procedury prowadzące do powstania kwadratu.
4. Samodzielnie tworzą instrukcje rysowania dwóch kwadratów (podręcznik -ćwiczenie Ekstra) oraz trójkąta równobocznego.
III. Część końcowa.
Sprawdzenie i omówienie efektów samodzielnej pracy.
Praca domowa:
Podręcznik- ćwiczenie 2, 3 s.153.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.