X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33705
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Monografia liczby "10". Nauka pisania liczby „10”. Konspekt do zajęć z edukacji matematycznej z zastosowaniem elementów metody Marii Montessori

Konspekt do zajęć zintegrowanych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć matematycznych z zastosowaniem elementów metody Marii Montessori

Imię i nazwisko prowadzącego: Katarzyna Lech
Tematy zajęć:. Monografia liczby „10”. Nauka pisania liczby „10”.

Cele ogólne:
- wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się,
- zapoznanie z liczbą 10 i jej zapisem cyfrowym,
- kształtowanie pojęcia liczby 10 w aspekcie kardynalnym, porządkowym, miarowym,
Cele szczegółowe (operacyjne):
Dziecko:
- obdarza uwagą dzieci i dorosłych,
- uważnie słucha wypowiedzi innych,
- mówi na dany temat,
- tworzy zbiory dziesięcioelementowe i przelicza zbiory w zakresie 10,
- używa liczebników porządkowych do określenia kolejności elementów,
- rozkłada liczbę 10 na składniki w aspekcie kardynalnym,
- porównuje liczby w zakresie 10,
Metody pracy:
- słowne – pogadanka, objaśnienie,
- oglądowe – pokaz, obserwacja,
- praktyczne – pomiar, ćwiczenia praktyczne, elementy metody M. Montessori, Metody Dobrego Startu
Formy pracy:
- praca z całą grupą,
- praca w parach,
- praca indywidualna.
Środki dydaktyczne:
Wiersz „Piłka”, wiersz „Dziesięć piłek”, Kolorowe kartoniki z liczbami od 1 do 10, Szorstkie liczby – materiał Montessori, Czerwono – niebieskie belki - materiał Montessori, Klocki Cuisenaire’a – kolorowe liczby, linijki, piłki.

Przebieg zajęć:
1. Wiersz „Piłka”. Rozmowa z dziećmi na temat piłek i sportów do których są używane.
Historia jej bardzo zawiła,
Nikt nie zna dokładnej daty.
Kto pierwszy nazwał ją piłką,
Gdy była zrobiona ze szmaty.

Bez mała wszystkim służy,
W przewadze męskiej połowie.
W niej można się całkiem zadurzyć,
Bez reszty utracić głowę.

Postaci piłek są różne,
Mogą być nożne, siatkowe.
Do rugby o kształcie podłużnym,
Lub małe pingpongowe.

Nie można pominąć kosza,
I piłki tu używanej,
Gra w szczypiorniaka nie gorsza,
Więc honor jej także oddamy.

W palancie też grają piłki,
Zwykle ze skóry są szyte.
Do szycia bierze się żyłki,
By mogły być bardziej nabite.

Najbardziej radują dzieci,
Ogromne piłki plażowe.
Gdy pięknie słońce świeci,
Dla piłek tych tracą głowy.

Dobrze jest grywać na plaży,
Wcale nie gorzej we wodzie.
Tu wszystko się może wydarzyć,
Bo obie zabawy są w modzie.

2. 10 kolorowych piłek – wprowadzenie liczby 10 – aspekt kardynalny:
Policzcie, ile jest małych piłek. A ile jest dużych?
Pokażcie tyle palców, ile jest piłek?
3. Kolorowe belki. Dzieci dopasowują szorstkie cyfry do odpowiadającym im kolorowym belkom od 1 do 10.
4. Aspekt miarowy liczby 10 – klocki Cuisenaire’a:
Wyjmijcie, proszę klocek, którym oznaczamy liczbę 1.
Ułóżcie dziesięć takich klocków, jeden obok drugiego. A teraz zmierzcie, który klocek ma taką długość, jak wszystkie ułożone przez was klocki. Jaki kolor ma ten klocek? Jaką liczbą możemy go określić? dzieci odpowiadają, że liczbą dziesięć. Mierzenie klocka na linijce, rozkład liczby 10 na składniki.
5. Aspekt porządkowy liczby 10.
Nauczycielka czyta dzieciom wiersz „Dziesięć piłek”.
Dzieci układają kolorowe piłki, a następnie odpowiadają na pytania nauczyciela.
Kup mi tato piłkę
prosi Krzyś.
Dobrze synku, chodź do sklepu
- kupimy ją dziś.
W sklepie bardzo trudny wybór,
- tyle piłek jest...
A co jedna to ładniejsza...
Na pierwszej jest pies,
na drugiej kaczki,
na trzeciej szlaczki,
czwarta jest w kratki.
A piąta w kwiatki.
Szósta ma kółka,
na siódmej mknie jaskółka,
ósma ma wiatraki,
a dziewiąta ptaki.
Na największej dziesiątej jest miś,
właśnie tę wybrał Krzyś.

6. Zabawa ruchowa „Znajdź takie same liczby” – dzieci otrzymują po jednej cyfrze z zakresu 1-10 i odnajdują pozostałe dzieci które posiadają takie same cyfry.
7. Nauka pisania liczby 10:
A teraz pokażę wam, jak zapisać liczbę 10. Nauczycielka w powietrzu kreśli liczbę 10. A teraz spróbujcie powtórzyć ze mną. Dzieci kreślą w powietrzu liczbę 10. A następnie każde dziecko kreśli palcem po śladzie, a następnie po tacce z kaszą manną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.