X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33678

Maria Kownacka "Kajtkowe przygody". Utrwalenie wiadomości o czasowniku, rzeczowniku i przymiotniku

Konspekt zajęć z edukacji wczesnoszkolnej w klasie integracyjnej

KONSPEKT ZAJĘĆ
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Data: 17.03.2017r.
Klasa: III b ( klasa integracyjna)

Prowadząca: .....................
Nauczyciel wspomagający: .....................

Krąg tematyczny: Podróże w nieznane.
Temat dnia:
Temat zajęć: Utrwalenie wiadomości o czasowniku, rzeczowniku i przymiotniku.

Czas: 45 min.

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Czasownik to część mowy wyrażająca czynność lub stan. Rzeczowniki to nazwy ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy. Przymiotniki to części mowy opisujące rzeczowniki i w podstawowej formie odpowiadające na pytania: jaki? jaka? jakie?

Cele ogólne lekcji :
Doskonalenie rozpoznawania części mowy: czasownika, rzeczownika, przymiotnika ( podstawa programowa 1.3f).

Kryteria sukcesu:
- podkreślisz w tekście podane części mowy,
- wpiszesz w tabelę wybrany przez siebie czasownik, rzeczownik, przymiotnik ( stopień trudności dostosowany do możliwości ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Cele sformułowane w języku ucznia :
- doskonalę umiejętność rozpoznawania rzeczowników, czasowników i przymiotników

Cele terapeutyczne:
- dostosowanie tempa pracy do indywidualnych możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do pracy umysłowej (dostosowanie tekstu do indywidualnych możliwości każdego z nich),
- dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez uproszczenie poleceń, zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych,
- motywowanie uczniów do pracy poprzez częste pochwały, dopingowanie do podejmowania wysiłku.

Metody pracy
Słowne:
• wypowiedzi uczniów ukierunkowane pytaniami nauczyciela,
• rozmowa, odpowiedzi – praca na lekcji.
• ocena koleżeńska
Praktycznego działania:
• praca w grupach – prawidłowe podkreślenie czasowników, rzeczowników, przymiotników.

Formy pracy:
- indywidualna
- zbiorowa

Środki dydaktyczne:
- karta pracy z tekstem
-karta pracy z tabel?

Przebieg zajęć:
1. Rozmowa dotycząca tematu zajęć.
- podanie celu lekcji NACOBEZU;
- nawiązanie do wcześniejszych lekcji.
2. Praca w grupach – przeczytanie tekstu i podkreślenie odpowiednim kolorem czasowników, rzeczowników i przymiotników. Prezentacja przez uczniów efektów pracy.
3. Praca samodzielna – wypisanie w tabelce przymiotników, rzeczowników, czasowników.
Ocena koleżeńska – wymiana w parach i ocena za pomocą kciuka postawionego w górę lub w dół.
4. Podsumowanie zajęć – zdania niedokończone.

Jak sprawdzę czy cel został osiągnięty?
Wypowiedzi uczniów. Praca w grupach i efekty pracy indywidualnej.

Załącznik nr 1
Grupa 1
Kajtek był młodym bocianem o długich czerwonych nogach i czarno- białym upierzeniu. Mieszkał z mama i dwójką rodzeństwa w gnieździe na stodole. Był największy i z tego też powodu zjadał najwięcej ze wszystkich bocianich dzieci.
Grupa 2
Najważniejszą z całego podwórka była szara gęś. Dumnie spacerowała pomiędzy zwierzętami, a gdy pojawiły się wieprzki kierując od razu do koryta z karmą dla kur, złapała jednego za ucho aż zaczął kwiczeć. Kajtkowi nie podobały się tutejsze zwyczaje i zaczął odganiać współtowarzyszy długim dziobem aż wszyscy rozbiegli.
Grupa 3
Pewnego dnia Kajtek wybrał się Weroniką i Kacperkiem, dziećmi gospodarzy, na grzyby do lasu. Bardzo się dziwił, że dzieci nie zbierają do koszyków ładnych i dorodnych czerwonych kapeluszników, a jedynie brzydkie brązowe. Sam wypatrywał pod każdą trawką żabek, jednak natknął się jedynie na jeżyka o mocnych i ostrych kolcach.

Załącznik nr 2

Polecenie
Wpisz do tabelki po 1 rzeczowniku, 1 czasowniku i 1 przymiotniku.

Rzeczownik Czasownik Przymiotnik

Polecenie
Wpisz do tabelki po 2 rzeczowniki, 2 czasowniki i 2 przymiotniki.

Rzeczowniki Czasowniki Przymiotniki

Polecenie

Wpisz do tabeli 3 rzeczowniki, 3 czasowniki i 3 przymiotniki.

Rzeczowniki Czasowniki Przymiotniki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.