X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33649
Przesłano:

"Akademia Pana Kleksa". Konspekt lekcji języka polskiego dotyczący kształcenia umiejętności pisania w klasie IV

Temat lekcji: Jest takie miejsce...

/Lekcja związana z omawianiem lektury „Akademia Pana Kleksa”; Prace uczniów w całości zostaną zaprezentowane na blogu klasowym/

Wymagania szczegółowe podstawy programowej (cytat):
Uczeń:
- tworzy spójne teksty na tematy poruszane na zajęciach - związane z otaczającą rzeczywistością (III.1.1)
- dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu (III.1.2)
- opracowuje plan wypowiedzi (III.1.7)

Cele długoterminowe (kluczowe umiejętności w uczeniu się, rozwój społeczny, rozwój etyczny);
1. Ćwiczenie umiejętności redagowania opisu.
2. Przygotowanie do publicznych wystąpień i prezentacji własnych wytworów pracy.

Cele lekcji:
Uczeń:
1. Uczeń poznaje jeden ze sposobów na zaplanowanie wypowiedzi pisemnej związanej z opisem miejsca.

Cele uczenia się w języku ucznia:

1. Poznam sposób na zaplanowanie ciekawej pracy pisemnej.

Kryteria sukcesu dla ucznia:

1. Wybiorę miejsce, które jest dla mnie interesujące.
2. Umiejscowię w nim swoją wymarzoną szkołę i ją opiszę.
Dotychczasowa wiedza i umiejętności uczniów:

Uczniowie znają treść lektury „Akademia Pana Kleksa” / wiedzą, jak wyglądał budynek, jakie zajęcia się odbywały, kto uczył, kto do tej szkoły uczęszczał /. Wiedzą, czym różniła się Akademia Kleksa od szkoły spartańskiej, średniowiecznej oraz Akademii Krakowskiej /kto się mógł uczyć, czego, kto te szkoły prowadził). Uczniowie wiedzą również, z jakich elementów składa się opis budynku (np. kształt, materiał, z którego jest wykonany, ilość pięter, pomieszczeń, itp./. Podczas zajęć dowiedzą się, co może być punktem wyjścia dla opisu budynku.

Projekt lekcji:

1. Krótka rozmowa wprowadzająca:
Odwołanie do tematu poprzedniej lekcji:
- Czym się zajmowaliśmy?
Podanie tematu, celu zajęć i wspólne ułożenie z uczniami nacobezu:
- Po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel? /Co zrobimy, by osiągnąć cel?/ Jakie może być nacobezu w odniesieniu do tematu lekcji i celu?

Minilekcja nauczyciela – nauczyciel wymienia trzy miejsca, które, jego zdaniem, są interesujące. Następnie wybiera jedno z nich i opowiada uczniom w zarysie o projekcie jego wymarzonej szkoły.
2. Zadania dla ucznia:

Przygotuj projekt Twojej wymarzonej szkoły.

Nacobezu do zadania:
- Pomyśl o miejscu, w którym mógłbyś się dobrze czuć, które jest dla Ciebie interesujące lub wzbudza emocje. Napisz trzy propozycje.
- Spośród wymienionych miejsc wybierz jedno i otocz je kółkiem.
- Wyobraź sobie, że w tym miejscu znajduje się Twoja wymarzona szkoła. Opisz ją. Pamiętaj, by uwzględnić:
- elementy opisu budynku (np. kształt, z czego jest zbudowana, ilość pięter, pomieszczeń, itp.)
- lekcje i zajęcia, które się tam będą odbywać
- zaznacz, kto uczęszcza do tej szkoły i kto w niej uczy
- uzasadnij, dlaczego ta szkoła zasługuje na miano „wymarzonej”.
- Opowiedz o swoim pomyśle
koledze/koleżance.
- Wybierz jedno zdanie lub dwa, które chciałbyś zaprezentować na forum klasy.

Uczniowie mogą mieć problem ze sformułowaniem nacobezu do lekcji. W razie problemów nauczyciel zadaje dodatkowe pytania /np. Jaki wyraz pojawił się w temacie? W jakiego rodzaju pracach pisemnych wykorzystujemy, przedstawiamy „miejsce’”?/

Uczniowie mogą mieć problem z dokonaniem wyboru miejsca lub rozpoczęciem pisania pracy. W razie konieczności nauczyciel wykonuje stopklatkę i zadaje dodatkowe pytania:
- Co wam przeszkadza?
- Co wam pomoże zrealizować zadanie?
Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie nauczyciela / porównywaliśmy Akademią z innymi szkołami/.

Przebieg lekcji – aktywności uczniów prowadzące do osiągnięcia celów lekcji:

Czynności organizacyjne.
1. Odwołanie do wiadomości z poprzedniej lekcji /nadbudowywanie wiedzy/.
2. Podanie tematu, celu i wspólne zredagowanie kryteriów sukcesu.
3. Minilekcja nauczyciela:
Nauczyciel wymienia trzy miejsca, które, jego zdaniem, są interesujące. Zapisuje je na tablicy. Następnie wybiera jedno z nich, umiejscawia w nim swoją wymarzoną szkołę i opowiada uczniom w zarysie o tym projekcie.
4. Praca uczniów:
Nauczyciel zachęca uczniów, by stworzyli projekt swojej wymarzonej szkoły – pomyśleli o miejscach, wybrali jedno z nich, umieścili w nim szkołę, krótką ją opisali, a następnie podzielili się pomysłami z kolegą/koleżanką w parze. Potem prosi o wybranie jednego lub dwóch zdań i zaprezentowanie ich przez chętne osoby na forum klasy.
Zadanie dla uczniów:
1. Pomyśl o miejscu, w którym mógłbyś się dobrze czuć, które jest dla Ciebie interesujące lub wzbudza emocje. Napisz trzy propozycje.
2. Spośród wymienionych miejsc wybierz jedno i otocz je kółkiem.
3. Wyobraź sobie, że w tym miejscu znajduje się Twoja wymarzona szkoła. Opisz ją. Pamiętaj, by uwzględnić:
- elementy opisu budynku (np. kształt, z czego jest zbudowana, ilość pięter, pomieszczeń, itp.)
- lekcje i zajęcia, które się tam będą odbywać
- zaznacz, kto uczęszcza do tej szkoły i kto w niej uczy
- uzasadnij, dlaczego ta szkoła zasługuje na miano „wymarzonej”.
4. Opowiedz o swoim pomyśle koledze/koleżance.

5. Prezentowanie efektów pracy (najpierw uczniowie prezentują swoje pomysły w parach,
a następnie chętne osoby odczytują wybrane przez siebie zdanie na forum klasy).

Sposób podsumowania lekcji z uwzględnieniem celów:

Podsumowaniem zajęć jest odczytanie wybranego zdania na forum klasy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.