X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 3361
Dział: Gimnazjum

Plan współpracy z rodzicami

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2008/2009

Organizacja pracy:

Sposoby realizacji:
I. Zebrania ogólne (Wrzesień, Listopad, Styczeń, Kwiecień)
• Wybory do Rady Rodziców
• Zapoznanie Rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły
• Informacja dotycząca przygotowania szkoły do roku szkolnego 2008/2009
• Informacja dotycząca oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
• Informacja o potrzebach szkoły i zamierzeniach na najbliższy okres
• Informacja podsumowująca pracę szkoły za I i II semestr
• Bieżąca informacja z zadań dydaktycznych i wychowawczych
• Przekazywanie bieżących informacji dotyczących pracy wychowawczo- dydaktycznej w klasie
• Wspólne rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji dotyczących organizacji życia w klasie
• Zapoznanie z dokumentacją dotyczącą ucznia
• Bieżące sprawy organizacyjne
• Pogadanki i prelekcje dla rodziców przygotowane przez nauczyciela,
• Spotkania z pedagogiem szkolnym lub z zaproszonymi gośćmi

II. Konsultacje indywidualne (w miarę potrzeb)
• przekazanie informacji o dziecku (zachowaniu w grupie, postępach w nauce, trudnościach, słabych i mocnych stronach, ewentualnych deficytach rozwojowych)
• udzielanie wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem

III. Imprezy okolicznościowe (w miarę potrzeb)
• przygotowanie i organizacja imprez i uroczystości szkolnych (Ślubowanie uczniów klas I, Andrzejki, Zabawa choinkowa, Bal Gimnazjalny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka)
• organizacja wycieczek, wyjazdów na konkursy i zawody sportowe,
• organizacja uroczystości związanych ze świętami państwowymi
Tematyka imprez może wynikać z propozycji rodziców.

IV. Zajęcia otwarte (cały rok)
• zajęcia w ramach kształcenia zintegrowanego,
• inne zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
V. Gazetki informacyjne
VI. Kontynuacja w czasie wywiadówki ogólnej koncertów z cyklu „Nasz talent dla Was”
VII. Udział przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej podsumowujących pracę szkoły.

VIII. Zebrania Rady Rodziców (cały rok)
Organizowane na wniosek prezydium Rady Rodziców.

Tematyka prelekcji, pogadanek:
1. Jak pomóc dziecko w jego problemach z nauką
2. Jak pomóc dziecku w pokonaniu niepowodzeń i osiągnięciu sukcesu
3. Przemoc w szkole – ogólne wskazówki dla rodziców
4. Odpowiedzialność dzieci i młodzieży za wykroczenia przeciw prawu.
5. Rozwijanie aktywnej współpracy ze szkołą
Cele podejmowanych działań:
• Nawiązanie pozytywnych relacji z rodzicami
• Wspomaganie rodziców w procesie wychowania
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
• Wzbogacenie świadomości pedagogicznej i kompetencji rodziców w wybranych aspektach wychowania i kształcenia
• Rozwijanie aktywnej współpracy ze szkołą
Zadania do realizacji:
• Rozpoznawanie warunków życia i sytuacji domowej uczniów
• Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły
• Informowanie rodziców na temat osiągnięć dzieci
• Przygotowanie i realizacja pogadanek i prelekcji dla rodziców
• Udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
• Dzielenie się wiedzą z zakresu pedagogiki opiekuńczej i wychowawczej
• Badania ankietowe nt. „Samopoczucie i bezpieczeństwo dziecka w szkole”, „Przestrzeganie praw i obowiązków ucznia w naszej szkole”, „Sytuacji wychowawczej”.

Opracowała
Anna Pawlak
Zespół Szkół w Szadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.