X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33589

W czym jestem dobry? Jaki mam talent? - pozytywna samoocena ucznia. Konspekt zajęć edukacji wczesnoszkolnej - edukacja społeczna

TEMAT ZAJĘĆ: „W czym jestem dobry? , Jaki mam talent?" – pozytywna samoocena ucznia.
CEL GŁÓWNY: Kształtowanie umiejętności pozytywnej samooceny ucznia.
CELE OPERACYJNE - UCZEŃ:
- rozumie pojęcie „samoocena”, "pozytywny"
- zna swoje mocne strony, potrafi je określić, nazwać, wyjaśnić
- pozytywnie wypowiada się o sobie
- potrafi powiedzieć coś miłego koledze, koleżance
INFORMACJA ZWROTNA:
- wiesz co oznacza słowo "samoocena", "pozytywny"
- umiesz powiedzieć w czym jesteś dobry
- potrafisz powiedzieć coś miłego o koledze, koleżance
- potrafisz powiedzieć pozytywne zdanie o sobie
METODY: zabawa integracyjna, metoda niedokończonych zdań, rozmowa kierowana
FORMY: indywidualna, zbiorowa
POMOCE DYDAKTYCZNE:
- Tablice demonstracyjne przedstawiając dzieci z różną mimiką twarzy, z różnymi nastrojami i stanami.
- Kartki z niedokończonymi zdaniami.
- Teksty rozsypanki zdaniowej z przykładowymi określeniami własnych cech.
- Imienne dyplomy dla uczniów: Superaktor, Superdyżurna, Supermuzyk, Asystent, Znawca przyrody, Miłośnik przyrody,Skoczek, Artysta, Artystka, Pracuś, Pomocnik, Sobieradek, Dobrotek, Matematyk, Sportowiec, Miłośnik książki, Przyjaciel, Przyjaciółka

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Przypomnienie nazw uczuć i nastrojów w którym możemy być. Pokaz tablic demonstracyjnych: zazdrość, miłość, złość, radość...
2. Zabawa integracyjna "Powiedz coś miłego". Kilka osób drogą losowania wybiera kolegę, koleżankę, której ma powiedzieć coś przyjemnego: Lubię ciebie bo..., Zawsze jesteś..., Często jesteś...
Kilka osób mówi coś przyjemnego o sobie: Lubię siebie za..., Myślę, że jestem...
3. Wspólne ustalenie znaczenia pojęcia "samoocena", "pozytywny".
4. Uczniowie dzielą się na grupy: artystyczna, sportowa, czytelnicza, przyjacielska, przyrodnicza, samodzielności, matematyczna...
5. Uczniowie wspólnie ustalają dlaczego wybrali taką grupę. Czytają i wybierają właściwe zdania z rozsypanki zdaniowej.
ARTYSTYCZNA - Mam zdolności plastyczne. Potrafię ładnie śpiewać.
SPORTOWA - Chętnie uczestniczę w zajęciach sportowych. Pamiętam o zasadach bezpieczeństwa w czasie gier sportowych. Postępuję zgodnie z zasadą fair play. Wolny czas spędzam aktywnie.
CZYTELNICZA - Chętnie czytam książki. Zachęcam innych do czytania książek. Potrafię korzystać z książkowych źródeł informacji.
PRZYRODNICZA - Dbam o rośliny i zwierzęta. Szanuję przyrodę. Samodzielnie wykonuję pracę dotyczącą ekologii.
PRZYJACIELSKA - Przestrzegam zasad wspólnego działania w grupie. Staram się rozwiązywać konflikty między rówieśnikami. Jestem koleżeńska. Pomagam innym. Przeciwstawiam się przemocy.
SAMODZIELNOŚCI - Samodzielnie pracuję w czasie zajęć. Nie zrażam się niepowodzeniami. Staram się pokonać napotkane trudności.
MATEMATYCZNA - Sprawnie rozwiązuję zadania tekstowe. Dobrze liczę.
6. Wybrani uczniowie z zespołów przedstawiają swoje ustalenia i własny wybór.
7. Wręczenie indywidualnych, imiennych dyplomów dla wszystkich uczniów.
8. Wykonanie dokumentacji fotograficznej do klasy.
9. PODSUMOWANIE.
Uczniowie kończą zdania: Dzisiaj nauczyłam się..., Doskonaliłam..., Poznałem..., Wiem, że...

Opracowała Renata Roman, Szkoła Podstawowa nr 10 Koszalin

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.