X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33565
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Konspekty zintegrowanych zajęć dla dzieci 5-6 letnich

OŚRODEK TEMATYCZNY: Jesteśmy samodzielni w kuchni
TEMAT ZAJĘĆ: Zdrowo jemy

CELE OGÓLNE: Kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci. Rozumienie konieczności jedzenia potraw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz ograniczania produktów niezdrowych. Doskonalenie umiejętności poprawnego formułowani wypowiedzi słownych, rozwijanie umiejętności logicznego oraz twórczego myślenia. Doskonalenie u dzieci ekspresji słownej na różnych płaszczyznach. Wszechstronne stymulowanie dziecka poprzez wrażenia słuchowe, wzrokowe, ruchowe, smakowe. Kształcenie umiejętności współpracy w grupie poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach.

CELE OPERACYJNE
Dziecko....
• Uważnie słucha opowiadania
• Wypowiada się całymi zdaniami
• Wskazuje produkty zdrowe
• Wskazuje produkty, które należy ograniczać w diecie
• Wie, co to znaczy „zdrowe odżywianie”
• Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe
• Jest twórczy werbalnie
• Aktywnie i z radością uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych
• Umiejętnie posługuje się rekwizytami
• Zgodnie współpracuje w grupie
• Chętnie śpiewa piosenkę
• Potrafi dzielić na sylaby proste wyrazy, wyodrębnia głoski w nagłosie

FORMY ORGANIZACJI:
indywidualna, zbiorowa, zespołowa, pary
FORMY PRACY:
zagadki słuchowe, zabawy artykulacyjne, słuchanie utworu, zabawa twórcza, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawa dydaktyczna, układanie puzzli, prezentacja multimedialna, degustacja

METODY PRACY:
czynna, słowna, oglądowa
• metody twórczego rozwiązywania problemów (Burza mózgów)
• metoda C. Orffa
• metoda Denissona
• zabawy integracyjne przy muzyce

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
odtwarzacz CD, płyty CD, projektor, prezentacja mulitimediana, laptop, ilustracje do utworu, tekst, kartoniki z ilustracjami kubków, kartoniki z naczyniami, kartoniki z pokarmami, owoce, warzywa (sylwety), prawdziwe, chrupki, cukierki, tamburyno, bębenek, drewienka, tarka,łyżki, hula-hop, tamburyno,

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Zabawa integracyjna „Powitanie przedszkolaka”.
3. Zagadka słuchowa „Odgłosy kuchni”- wprowadzenie do utworu poprzez rozpoznawanie za pomocą zmysłu słuchu odgłosów, mogących dobiegać z kuchni.
4. Zabawa artykulacyjna „Naśladowanie kuchennych odgłosów” – rozwijanie narządów mowy.
5. Słuchanie utworu A. Galicy „Śniegowy Ludek nie chce jeść” z wyk. ilustracji.
6. Rozmowa kierowana nt. treści wysłuchanego opowiadania:
• Dlaczego martwiła się mama i babcia Śniegowego Ludka?
• Co działo się ze śniegowym ludkiem jak nie jadł?
• Dlaczego musimy jeść?
• Co powinniśmy zjadać?
7. Zabawa twórcza „Znajdź tytuł do opowiadania” – rozwijanie ekspresji werbalnej dzieci.
8. Zabawa muzyczno-ruchowa z wyk. piosenki „My jesteśmy kuchareczki” – tworzenie akompaniamentu do refrenu z wyk. instrumentów perkusyjnych.
9. Zabawa ruchowa rozwijająca spostrzegawczość „Hop do garnka” z wyk. sylwet warzyw i owoców.
10. Zabawa dydaktyczna „Piramida zdrowia” – rozpoznawanie zdrowych i niezdrowych pokarmów z wyk. kartoników z ilustracjami (buźka uśmiechnięta i smutna). Rozwijanie logicznego myślenia oraz umiejętności poprawnego formułowania zdań złożonych.
11. Zabawa muzyczno-ruchowa „Taniec grymasów” – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
12. Układanie puzzli nt. „Wiem co jem” – wypowiadanie się nt. obrazka, nazywanie produktów, określanie czy jest zdrowy. Dzielenie nazwy produktu na sylaby, wyodrębnianie głosek w nagłosie. Podawanie zdań przez chętne dzieci.
13. Zabawa muzyczna „Taniec z łyżkami”.
14. Prezentacja multimedialna nt. zdrowego odżywiania – podsumowanie i ewaluacja (wybieranie zdrowego produktu-konsumpcja).

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINEGROWANYCH DLA
DZIECI 5-6 LETNICH

OŚRODEK TEMATYCZNY: WIELKANOC TUŻ TUŻ
CELE OGÓLNE:
• Utrwalenie zwyczajów świątecznych
• Rozwijanie umiejętności prawidłowego formułowania zadań
• Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z treści?

• Utrwalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 7
• Kształcenie spostrzegawczości
• Kształcenie słuchu fonemowego

CELE OPERACYJNE
Dziecko....
• Wypowiada się całymi zdaniami nt. zwyczajów świątecznych
• Prawidłowo formułuje zdania pod względem gramtyczntym
• Jest twórczy werbalnie
• Rozwiązuje zadania z treści?

• Dodaje i odejmuje w zakresie 7
• Układa puzzle
• Chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych
• Aktywnie i zgodnie współpracuje w grupie i w małym zespole

FORMY ORGANIZACJI:
indywidualna, zbiorowa, zespołowa, pary
FORMY PRACY:
zagadki słuchowe, wzrokowe, zabawa twórcza, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawa dydaktyczna, układanie puzzli, rozmowa kierowana, praca plastyczna
METODY PRACY:
czynna, słowna, oglądowa
• metoda C. Orffa
• metoda Denissona
• zabawy integracyjne przy muzyce

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
odtwarzacz CD, płyty CD, ilustracje, puzzle, tamburyno, liczmany, kartoniki z kropkami, zagadki w kształcie pisanek, chusta animacyjna, jajo strusie, koszyk wiklinowy, szary papier, kreda, ściereczki.

Przebieg zajęć
1. Powitanie „Podaj rękę...” – zabawa integracyjna (Podaj rękę koledze i przywitaj się w prawo ukłoń się w lewo ukłoń się, podaj rękę koleżance i uśmiechnij się, dziś będzie dobry dzień – dzieci tworzą dwa koła wewnętrzne i zewnętrzne, stoją w parach, przesuwając się po kole w jedną stronę w ten sposób za każdym razem witają się z kimś innym)
2. Zagadka wzrokowa „Wielkanoc” – odsłanianie pisanek wg kolejności uderzeń z wykorzystaniem bębenka (na odwrocie pisanki ukryte są litery.
3. Rozmowa kierowana nt „Jakie to święta ?” – układanie ilustracji wg przynależności do rodzaju świat- Wielkanocne, Bożego Narodzenia.
4. Zabawa muzyczno-ruchowa „Spacer Wielkanocny - Rowerek” (śpiewamy piosenkę: Czy słoneczko świeci złote, czy wiaterek, biorę rower jadę z tatą na spacerek, na kamieniu bach i opona trach, jak chcesz dalej podróżować musisz koło napompować, sprawdź kolana, czy jest rana, naklej plaster i możemy jechać znów – dzieci naśladują czynności z piosenki )
5. Rozwiązywanie zagadek słuchowych nt. Świat Wielkanocnych – zabawa w kole (dziecko losuje czyta nauczyciel).
6. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem „Pisanek”. Rozwiązywanie zadań z treścią, doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi oraz umiejętności dodawania w zakresie 7
7. Zabawa ruchowa z wyk. muzyki i chusty animacyjnej „Kury i koguty” – reakcja na tempo w muzyce: szybko/wolno- dziewczynki kurki chłopcy koguty.
8. Układanie puzzli nt. „Choinka”, „Pisanka” – podpisywanie z wyk. sylab oraz napisów do globalnego czytania. Układanie zdań nt. Wielkanocy.
9. Zabawa muzyczna „Taniec grymasów” naprzemienne ruchy: łokieć+kolano doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
10. Praca plastyczna „Pisanki” – wspólne wykonanie pisanki na arkuszach szarego papieru z wyk. kredy.
11. Podsumowanie zajęć- samoocena.

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA
DZIECI 5-6 LETNICH

OŚRODEK TEMATYCZNY: WIELKANOC TUŻ TUŻ
CELE OGÓLNE:
• Utrwalenie zwyczajów świątecznych
• Rozwijanie umiejętności prawidłowego formułowania zadań
• Doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań z treści?

• Utrwalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 7
• Kształcenie spostrzegawczości
• Kształcenie słuchu fonemowego

CELE OPERACYJNE
Dziecko....
• Wypowiada się całymi zdaniami nt. zwyczajów świątecznych
• Prawidłowo formułuje zdania pod względem gramatycznym
• Jest twórczy werbalnie
• Rozwiązuje zadania z treści?

• Dodaje i odejmuje w zakresie 7
• Układa puzzle
• Chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych
• Aktywnie i zgodnie współpracuje w grupie i w małym zespole

FORMY ORGANIZACJI:
indywidualna, zbiorowa, zespołowa, pary
FORMY PRACY:
zagadki słuchowe, wzrokowe, zabawa twórcza, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawa dydaktyczna, układanie puzzli, rozmowa kierowana, praca plastyczna
METODY PRACY:
czynna, słowna, oglądowa
• metoda C. Orffa
• metoda Denissona
• zabawy integracyjne przy muzyce

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
odtwarzacz CD, płyty CD, ilustracje, puzzle, tamburyno, liczmany, kartoniki z kropkami, zagadki w kształcie pisanek, chusta animacyjna, jajo strusie, koszyk wiklinowy, szary papier, kreda, ściereczki.

Przebieg zajęć
1. Powitanie „Podaj rękę...” – zabawa integracyjna (Podaj rękę koledze i przywitaj się w prawo ukłoń się w lewo ukłoń się, podaj rękę koleżance i uśmiechnij się, dziś będzie dobry dzień – dzieci tworzą dwa koła wewnętrzne i zewnętrzne, stoją w parach, przesuwając się po kole w jedną stronę w ten sposób za każdym razem witają się z kimś innym)
2. Zagadka wzrokowa „Wielkanoc” – odsłanianie pisanek wg kolejności uderzeń z wykorzystaniem bębenka (na odwrocie pisanki ukryte są litery.
3. Rozmowa kierowana nt „Jakie to święta ?” – układanie ilustracji wg przynależności do rodzaju świat- Wielkanocne, Bożego Narodzenia.
4. Zabawa muzyczno-ruchowa „Spacer Wielkanocny - Rowerek” (śpiewamy piosenkę: "Czy słoneczko świeci złote, czy wiaterek, biorę rower jadę z tatą na spacerek, na kamieniu bach i opona trach, jak chcesz dalej podróżować musisz koło napompować, sprawdź kolana, czy jest rana, naklej plaster i możemy jechać znów" – dzieci naśladują czynności z piosenki )
5. Rozwiązywanie zagadek słuchowych nt. Świąt Wielkanocnych – zabawa w kole (dziecko losuje czyta nauczyciel).
6. Zabawy matematyczne z wykorzystaniem „Pisanek”. Rozwiązywanie zadań z treścią, doskonalenie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi oraz umiejętności dodawania w zakresie 7
7. Zabawa ruchowa z wyk. muzyki i chusty animacyjnej „Kury i koguty” – reakcja na tempo w muzyce: szybko/wolno- dziewczynki kurki chłopcy koguty.
8. Układanie puzzli nt. „Choinka”, „Pisanka” – podpisywanie z wyk. sylab oraz napisów do globalnego czytania. Układanie zdań nt. Wielkanocy.
9. Zabawa muzyczna „Taniec grymasów” naprzemienne ruchy: łokieć+kolano, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
10. Praca plastyczna „Pisanki” – wspólne wykonanie pisanki na arkuszach szarego papieru z wyk. kredy.
11. Podsumowanie zajęć- samoocena.

KONSPEKT ZAJĘĆ DLA DZIECI 5-6 LETNICH

Temat : „ Czerwony Kapturek” - spotkanie z nieznajomym.

Cele szczegółowe:
dziecko ...
• uważne słucha teatrzyku przedstawianego przesz nauczycielkę;
• rozwija zasób słownikowy;
• rozwija mowę komunikatywną;
• rozwija słuch fonemowy;
• dokonuje próby oceny zachowania bohaterów bajki;
• nabywa umiejętność odmawiania obcej osobie;
• zachowuje dystans wobec obcych ludzi;
• wykazuje się asertywnością;
• informuje rodziców o niepokojącym zachowaniu osób dorosłych;

Formy organizacji:
indywidualna, zbiorowa, grupowa
Formy pracy:
zagadki słuchowe, rozmowa kierowana, zagadki wzrokowe, zabawa twórcza, aktywne słuchanie muzyki; zabawa dydaktyczna, drama.
Metody pracy:
czynna, słowna, oglądowa
• Metoda aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss
• Metoda Denissona
• Metoda Dobrego Startu

Środki dydaktyczne:
odtwarzacz CD, płyty CD, ilustracje, sylwety, teatrzyk, tamburyno, rebus, klasery, napisy do globalnego czytania, koszyk, szyszki, rekwizyty do czerwonego kapturka, maski, karteczki z rodzajem scenki, papierowe atrybuty+ postacie, farby, kredki, blok.

Przebieg
1. Zabawa integracyjna „Miło zacznij nowy dzień” z wyk. płyty CD (Miło zacznij nowy dzień i uśmiechnij do mnie się, klaśnij w dłonie raz i dwa i przejdź w prawo tak jak ja – dzieci tworzą dwa koła: zewnętrzne i wewnętrzne.)
2. Zabawa dydaktyczna - rebusu fonetyczno-obrazkowy „Czerwony Kapturek”. Analiza i synteza słuchowa wyrazów, układanie wg wzoru. (z wyk. klaserów).
3. Nauczyciel przedstawia teatrzyk (z wyk sylwet bohaterów, teatrzyku) pt. „Czerwony Kapturek”.
4. Dzieci układają ilustracje zgodnie z kolejnością zdarzeń, opowiadając ich treść.
5. Rozmowa na temat treści bajki, próba oceny postępowania wilka i Czerwonego Kapturka.
6. Wspólne zastanowienie się jak powinna postąpić dziewczynka, gdy spotkała wilka.
7. Zabawy muzyczne z wyk. muzyki „Czerwony Kapturek” – taniec wilka, Kapturka, leśniczego.
8. Odgrywanie scenek z udziałem chętnych dzieci z wykorzystaniem rekwizytów. Pierwszą część stanowią scenki oparte na treści bajki. Druga część to scenki zadaniowe (dzieci losują jaką scenkę mają odegrać ) z podziałem na grupy.
• „Czerwony Kapturek – dziecko ” bawi się na placu zabaw – przychodzi nieznajomy dorosły, chce zabrać do domu;
• Osoba nieznajoma proponuje dziecku wyjście do figloraju, placu zabaw, kina, cukierni, bo tam czeka na nich mama/tata’
• Obca osoba zaprasza dziewczynkę/ chłopca na przejażdżkę;
• Obca osoba częstuje dziewczynkę słodyczami;
• Dzieci same wymyślają w jakiej niebezpiecznej sytuacji chcą mogłyby się znaleźć;
9. Łączenie atrybutów z postacią z wyk. różnych bajek – kolorowe obrazki.. Rozmowa nt. wykonanego zadnia, motywowanie wyboru.
10. Malowanie farbami bądź kredkami ulubionej sceny z opowiadania poprzedzone zagadkami słuchowymi „Droga jaką podążał Kapturek” – odgłosy lasu, wody, ptaków, burzy – CD
11. Ewaluacja zajęć z wyk koszyczka Czerwonego Kapturka i szyszek – dzieci obdarowują Kapturka szyszkami.
12. Wystawka i wspólne podziwianie prac.

Jeśli dzieci są zainteresowane bajką, to można z nimi przygotować przedstawienie w oparciu o jej treść. Same mogą wymyślić i przygotować dekoracje, rekwizyty i stroje.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.