X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33488
Przesłano:

Program matematyczno-przyrodniczy

Program zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

„Moje pieniądze’’, „ Być blisko natury.

1. Informacje wstępne.

Program przeznaczony dla uczniów klas 6. Opracowany na podstawie programu „Matematyka z klasą” dla II etapu edukacyjnego.
Program podzielony na dwa moduły. „Moje pieniądze’’ oraz „ Być blisko natury.
1. „Moje pieniądze” treści z podstawy programowej zostały rozszerzone o podstawowe pojęcia ekonomiczne. Głównym założeniem tego modułu jest integracja matematyki z ekonomią oraz pokazanie jak ważna w życiu codziennym jest wiedza z zakresu matematyki i ekonomii.
2. Moduł ‘’ Być blisko natury”. Tutaj matematyka będzie skorelowana z j. angielskim. Celem tego modułu jest przyswojenie słownictwa w języku angielskim o tematyce związanej ze zdrowym stylem życia, ekologią oraz pogłębienie umiejętności wykorzystywania obliczeń matematycznych w zadaniach praktycznych.

2. Cele ogólne programu.

„Moje pieniądze”.
1.Wprowadzenie elementów myślenia ekonomicznego.
2.Przygotowanie uczniów do dobrego zarządzania własnymi środkami finansowymi.
3. Nabywanie przez uczniów umiejętności dostosowania wydatków do dochodów.
4. Poznawanie podstawowych pojęć ekonomicznych np. usługa, asortyment, cena, czek, oszczędność, inwestycja.
5. Zapoznanie z tajemnicami, jakie kryją w sobie pieniądze: banknoty i monety.
6. Zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi inwestowania, lokowania, oszczędzania.

„Być blisko natury”
1. Uświadamianie wpływu odżywiania na zdrowie.
2.Propagowanie aktywności fizycznej.
3.Zapoznanie z ciekawostkami dotyczącymi kulinariów.
4.Wprowadzanie i pogłębianie świadomości życia proekologicznego.

3. Szczegółowe cele edukacyjne oraz treści nauczania wynikające z podstawy programowej.:

„Moje pieniądze”

Uczeń:
1.Poznaje kraje słabo i silnie rozwinięte, zamożność mieszkańców, życie przeciętnego mieszkańca, przedstawianie i odczytywanie danych statystycznych, kierunki świata.
2.Zapoznaje się ze środkami płatniczymi na przestrzeni dziejów, obliczanie upływu czasu, oś czasu, liczby rzymskie.
3.Poznaje system płatność, rozliczania bezgotówkowe, obliczenia pieniężne na liczbach ujemnych, salda debetowe.
4.Organizuje wyjazd do wybranego kraju, działania na ułamkach, strefy czasowe, przeliczenia walutowe, analizuje oferty.
5.Poznaje działanie giełdy, inwestycji, banków.
6.Poznaje pracę ludzi w sektorze finansowym.
7.Organizacja państwa, podatki, obliczenia z uwzględnieniem wartości: netto i brutto.
8.Zestawia wydatki na bieżące opłaty, wypełnianie przekazów pocztowych, pisownia liczb słowami.
9.Poznaje sposoby oszczędzania, obliczenia procentowe związane z lokatami.
10.Szacuje opłacalność zakupów, wizyta w markecie, dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych
11.Remontuje salę lekcyjną, obliczanie pól powierzchni, objętości.

‘’Być blisko natury”.
Uczeń:
1.Zna zwyczaje kulinarne, produkty regionalne, ekologiczne, obliczanie odległości mapa i skala.
2.Potrafi odnaleźć wartości odżywcze produktów, wyszukiwanie informacji, odczytywanie danych, obliczenia związane ze spalaniem produktów żywnościowych.
3.Tworzy zbilansowany jadłospis, działania na liczbach naturalnych.
4.Sadzi ogródek szkolny, obliczenie pojemności, masy,
5.Potrafi zaprojektować ogród warzywny, rysowanie płaskich figur geometrycznych.
6.Robimy ‘’ zdrowe zakupy”, analiza danych na etykietach.
7.Przygotowuje potrawy o zadanych wartościach kalorycznych, obliczanie na ułamkach dziesiętnych, pojęcie kilokalorii.
8.Zna sposoby spędzania wolnego czasu, wykonanie ankiety, zebranie danych.
9.Analizuje osiągnięcia sportowe w kontekście informacji matematycznych, obliczenia związane z prędkością, drogą i czasem.
10.Układa tygodniowy plan aktywności fizycznej, obliczenia związane z kalendarzem, następstwa pór roku.
11.Zna zasady Fre play panujące w sporcie, aktywne kibicowanie.
12.Zna zasady segregacji śmieci.
13.Zna sposoby oszczędzania wody i energii, odczytywanie danych z urządzeń, obliczenia związane z prognozowaniem zużycia.
14.Poznaje sposoby recyklingu, ile możemy odzyskać z naszych odpadów, obliczenia procentowe.
15.Wykonuje makietę pojemników na odpady z wykorzystaniem brył geometrycznych, rysowanie siatek brył.

Metody pracy
a)oparte na obserwacji i pomiarze
• obserwacja zmian zachodzących na rynku walutowym
• poszukiwanie danych założonych zadań
• organizowanie zajęć na poczcie, banku i innych instytucjach finansowych
• obserwacja pracy obiektów handlowych
• oglądanie reklam sklepowych i bankowych
• obserwacja zmian zachodzących w ogródku szkolnym
• obserwacja odczytów wodomierzy, liczników zużycia energii, urządzeń do ćwiczeń
• analizowanie etykiet produktów spożywczych,

b) oparte na działalności praktycznej
• sadzenie ogródka szkolnego
• prezentacja wykonanych zadań w formie plakatów, modeli
• udział w konkursie wiedzy ekonomicznej
• aktywne zajęcia sportowe
• analizowanie reklam; ofert handlowych, bankowych, biur podróży • gry i zabawy planszowe
c) wykorzystujące multimedia
• filmy
• prezentacje multimedialne
• programy interaktywne

Formy prowadzenia zajęć:

Zajęcia są planowane w formie zajęć w sali lekcyjnej, wyjść do supermarketów,
banków, oraz instytucji związanych z finansami, obiektów sportowych.

Przewidywane osiągnięcia uczniów
Uczeń:
• stosuje zdobytą wiedzę ekonomiczną i umiejętności w sytuacjach życiowych
• potrafi zinterpretować zebrane dane
• potrafi wykorzystać informację do rozwiązania problemu
• potrafi zastosować wiadomości matematyczne i ekonomiczne w innych dziedzinach nauki
• dostrzega związki matematyki, ekonomii z codziennym życiem
• wyjaśnia pojęcia związane z ekonomią typu: usługa, asortyment, cena, czek, oszczędność, inwestycja, dochód, premia, emerytura, konsument, popyt, podaż, detal, hurt, rabat, rynek, giełda towarowa, gwarancja, reklamacja, import, eksport, bank, konto bankowe, kredyt, odsetki, saldo, przelew
• rozwiązuje problemy w sposób twórczy
• oszczędnie gospodaruje własnymi środkami pieniężnymi
• obserwuje i omawia zmiany zachodzące na rynku walut oraz wyjaśnia ich przyczyny
• planuje własne wydatki.
• aktywnie spędza czas
• zwraca uwagę na to co je i kupuje
• wykazuje zachowanie proekologiczne.
• współpracuje w grupie

Ewaluacja zajęć:
Konkurs wiedzy ekonomicznej.
Podsumowanie projektu ankietą ewaluacyjną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.