X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33472
Dział: Gimnazjum

Jurand ze Spychowa - rozbójnik czy bohater? Konspekt lekcji języka polskiego

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I

Temat: Jurand ze Spychowa – rycerz czy rozbójnik?

Grupy metod wykorzystywane na lekcji:
• dyskutowanie, debatowanie
• rozwiązywanie problemów
• grupowe myślenie twórcze („burza mózgów", „deszcz pomysłów" itp.)

Cele lekcji:

Uczeń:
• zna dzieje Juranda ze Spychowa
• zna cechy rycerza i cechy rozbójnika
• potrafi ocenić bohatera literackiego
• uczeń potrafi samodzielnie podejmować decyzje
• potrafi zabrać głos w dyskusji
• potrafi słuchać argumentów strony przeciwnej
• uczeń rozumie znaczenie swojej wypowiedzi
• wykazuje zaangażowanie i szanuje poglądy innych,
• wskazuje we fragmencie tekstu poznane części mowy.

Metody pracy:
• "kwiat grupowy"
• "kwiat kwalifikacyjny"
• linia czasu
• dyskusja
• burza mózgów

Forma pracy:
• indywidualna z elementami pracy grupowej

Środki dydaktyczne:
• fragment tekstu powieści "Krzyżacy"
• karta pracy
• prezentacja multimedialna

Przebieg zajęć:

1. Przypomnienie cech idealnego rycerza - wypełnienie schematu na tablicy. - 2 minuty.
2. Zapisanie tematu lekcji.
3. Przypomnienie dziejów Juranda ze Spychowa - linia czasu - prezentacja multimedialna - 4 minuty.

4. Podział klasy na grupy. Rozdanie kart pracy - 10 minut
(kwiat grupowy - Jurand ze Spychowa jako... - cechy)
5. Prezentacja pracy grup - omówienie i zapisanie informacji. Wypełnienie kart pracy - 10 minut.
6. Kim jest rozbójnik? Wypisanie na tablicy cech rozbójnika. - 3 minuty
7. Jurand to rycerz czy rozbójnik - dyskusja. - 5 minut
8*. Utrwalenie wiadomości o wybranych częściach mowy. Nauczyciel rozdaje uczniom skserowany fragment powieści i kartę pracy - kwiat kwalifikacyjny - z wpisanymi nazwami części mowy. Uczniowie mają za zadanie w podanym fragmencie odnaleźć i wpisać we właściwym miejscu po 3 wskazane części mowy.
9. Podsumowanie rozważań.

Praca domowa

Jurand to rycerz czy rozbójnik? Wypowiedz własne zdanie na ten temat, uzasadniając je odpowiednio. Praca na oddzielnej kartce - 10 zdań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.