X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33447

Droga wiary św. Pawła - konspekt katechezy dla gimnazjum

Temat: „Droga wiary św. Pawła”

Katechezy dla młodzieży gimnazjalnej

Cele ogólne:
- ukazanie św. Pawła jako świadka wiary;
- zachęta do szukania okazji do nawrócenia w swoim życiu.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wymienia kilka Listów św. Pawła;
- potrafi znaleźć w Piśmie Świętym wskazane fragmenty;
- zna wybrane wydarzenia z życia św. Pawła (przede wszystkim jego obecność przy kamienowaniu Szczepana i nawrócenie pod Damaszkiem);
- zna: symbole św. Pawła, datę obchodu liturgicznego, miejsce spoczynku;
- potrafi w swoim życiu wskazać konkretne okazje (osoby, wydarzenia), które umożliwiają nawrócenie.

Metody:
Burza mózgów, pogadanka, szukanie fragmentów biblijnych, test luk, mini wykład, słoneczko

Pomoce: Pismo Święte (Biblia Tysiąclecia), karty pracy (zobacz niżej), kilka zdjęć (Bazylika św. Pawła za murami, przedstawienie św. Pawła z mieczem i księgą, wspólne przedstawienie św. Pawła i św. Piotra), tablica multimedialna

Przebieg lekcji:

I. Wstęp
1. Modlitwa
2. Wprowadzając w zagadnienie katecheta pyta uczniów, czy może zostać wielkim świętym człowiek, który przyczynił się od zabicia innych ludzi, a nawet chrześcijan? Katecheta wysłuchuje wypowiedzi uczniów i w podsumowaniu podaje, że dziś poznają takiego człowieka.
3. Katecheta rozdaje uczniom karty pracy (u dołu, pod konspektem!). Uczniowie wpisują temat do zeszytu.

II. Zasadnicza część lekcji
1. Listy św. Pawła (burza mózgów). Katecheta wypisuje w słupku na tablicy liczby od 1 do 13 i prosi uczniów, by wymienili znane im listy św. Pawła. Jednocześnie wpisuje listy przy odpowiedniej liczbie.
2. Ważne wydarzenia z życia św. Pawła (praca z Pismem Świętym, pytania do tekstu). Rozdajemy uczniom Pismo Święte (Biblia Tysiąclecia). Uczniowie odszukują Listy św. Pawła i przeglądają, ile mają one rozdziałów. Na tej podstawie ustalamy, że kolejność listów w Biblii wynika z ich długości, a nie z czasu napisania.
3. Szukamy fragmentu „Pierwsze spotkanie z Pawłem-Szawłem” Wybrany uczeń odczytuje fragment. Na podstawie kilku pytań (np. kto zabił św. Szczepana? Jakie imię wymienione jest przy okazji męczeństwa Szczepana?) uczniowie ustalają, jaką rolę pełnił wielki święty przy śmierci pierwszego męczennika.
4. Następnie przechodzimy do fragmentu „Nawrócenie św. Pawła”. Scenę tę w rozmowie określamy jako punkt zwrotny w życiu apostoła narodów.
5. Uczniowie zaczynają sporządzać notatkę, którą stanowi przepisany i uzupełniony test luk („Życie św. Pawła”). Na razie uczniowie przepisują pierwszy akapit i uzupełniają w miarę możliwości. By uzupełnić brakujące elementy, katecheta poleca uczniom odnalezienie w Biblii Tysiąclecia fragmentu: „Życie i działalność św. Pawła”. Uczniowie przeglądając pierwsze zdania powinni znaleźć brakujące informacje i je uzupełnić. Sprawdzamy wykonanie ćwiczenia, nagradzając uczniów plusami.
6. Mini-wykład. Posługując się zdjęciami, które można wyświetlić na tablicy multimedialnej (Bazylika św. Pawła za murami, przedstawienie św. Pawła z mieczem i księgą, wspólne przedstawienie św. Pawła i św. Piotra) katecheta opowiada o męczeńskiej śmierci św. Pawła. Na podstawie mini wykładu uczniowie uzupełniają drugi akapit testu luk.

III. Zastosowanie
1. W pogadance katecheta rozmawia z uczniami na temat tego, dlaczego są chrześcijanami, co ułatwia im bycie ludźmi religijnymi (wychowanie religijne). Pyta też, czy jako chrześcijanie potrzebują nawrócenia, jak np. św. Paweł. Wyjaśniamy uczniom, że św. Paweł też był wychowany w religii żydowskiej, ale przebył głęboką przemianę dzięki spotkaniu z Chrystusem. Uczniowie próbują podać, gdzie oni dziś mogą spotkać się z Chrystusem, by móc się jeszcze bardziej nawrócić.
2. Zadanie domowe: w formie słoneczka z co najmniej pięcioma ramionami wypisać, co dla młodzieży gimnazjalnej może być okazją do nawrócenia.

Karta pracy:

1. Listy św. Pawła
2. Pierwsze spotkanie z Pawłem – Szawłem (Dz 7,54 – 8,3)
3. Nawrócenie św. Pawła (Dz 9, 1nn)
4. Życie św. Pawła

„Św. Paweł pochodził z ..............., w Cylicji. Urodził się ok. ....... roku (przed naszą erą/ naszej ery). Początkowo nazywał się ..............., był dobrze wykształconym Żydem. Prześladował .................... Paweł nawrócił, gdy pod ................. ukazał mu się zmartwychwstały .................... Pod wpływem tego wydarzenia Paweł stał się chrześcijaninem i głosicielem Ewangelii. Odbył ....... wielkie wyprawy misyjne, dlatego nazywamy go Apostołem ................... Jest też autorem ...... Listów.
Około ...... roku naszej ery, za panowania cesarza ................... św. Paweł zginął w ............. śmiercią męczeńską przez .................. mieczem. Jego grób znajduje się w ............. w Bazylice św. Pawła za Murami. Wspominamy go ...... czerwca w Uroczystość Św. Apostołów ............ i Pawła. Jego symbolem jest ...............”

5. Co dla gimnazjalisty może być dziś okazją do nawrócenia?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.