X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33439
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zimowy spacer - scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć w zakresie kształtowania czynności samoobsługowych przeprowadzonych przez nauczycielkę Ewę Wiśniewsk?

w dniu 26.01.2017 w gr IV u dzieci 5-6 –letnich.

Temat: „ Zimowy spacer „ - rozpoznawanie śladów zwierząt
na śniegu i dokarmianie ptaków.

Obszar 3 działalność dziecka : Działam w harmonii z przyrodą.
Poznaję świat zwierząt.
Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym.
Wychowanie dla poszanowania zwierząt.
Obszar 2 działalność dziecka: Żyję zdrowo i bezpiecznie.
Kształtowanie czynności samoobsługowych ,nawyków higienicznych i kulturalnych .Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
Podobszary: -zachowuję się kulturalnie i dbam o higienę ,ład i porządek.
-prowadzę zdrowy tryb życia
- ruszam się
- przestrzegam zasad i dbam o bezpieczeństwo swoje i innych
Cel ogólny : - wyrabianie u dzieci poszanowania zwierząt i pomocy im w przetrwaniu zimy
- kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych w trakcie ubierania się na spacer
Cele szczegółowe : - dziecko rozpoznaje ślady na śniegu ptaków, kota i psa
-dziecko rozpoznaje ptaki i nazywa je np. wrona, sikorka , wróbel
-dziecko potrafi samodzielnie ubrać się i rozebrać w szatni
-sprawnie zapina i odpina guziki ,zamki błyskawiczne ,przewraca ubrania
na właściwą stronę, zna kolejność zakładania ubrań zim?

- potrafi pełnić funkcję dyżurnego – rozdanie kamizelek odblaskowych
- umie złożyć i odłożyć ubranie lub elementy swojej
garderoby na ustalone miejsce
- zna zasady bezpiecznego poruszania się na spacerze
- angażuje się w utrzymywanie porządku i czystości w
swoim bliższym i dalszym otoczeniu ,w różnych miejscach
i sytuacjach np. szatni, okolice przedszkola.
- wie jakie aktywności powtarzają się rytmicznie każdego
dnia w p-lu np. spacer.
-wykazuje zainteresowanie i zaangażowanie w
systematyczne uprawianie wybranej formy ruchu
np. zabawy na świeżym powietrzu
- rozumie dlaczego należy dbać o sprawność fizyczn?

-potrafi ustawić się w pary
- rozumie polecenia n-la

Środki bezpieczeństwa : kamizelki odblaskowe.
Formy pracy : zajęcia grupowe , indywidualne .
Metody : zadań stawianych dziecku do wykonania, rozmowa.

Przebieg :
1.Rozmowa z dziećmi na temat pory roku ,odpowiedniego ubrania, zdrowia, bezpieczeństwa na spacerze ,porządku w szatni ,roli dyżurnego w szatni.
2.Bezpieczne i ciche zejście do szatni.
3. Szatnia- samodzielność w ubieraniu się w szatni – poszanowanie ubrań swoich i własności innych, pomoc dzieciom ,które jeszcze mają problem z założeniem jakiejś części ubrania.
4.Dyżurni – rozdanie dzieciom kamizelek odblaskowych.
5.Przygotowanie do wyjścia- ustawienie się w pary.
6.Wyjście z p-la na spacer.

Ewa Wiśniewska – Przedszkole Publiczne Nr 6
Skarżysko - Kamienna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.