X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33420
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Pożegnanie zimy, powitanie wiosny. Scenariusz imprezy integracyjnej. Dzień otwarty

"POŻEGNANIE ZIMY, POWITANIE WIOSNY"
SCENARIUSZ IMPREZY INTEGRACYJNEJ
DZIEŃ OTWARTY

Data: 21.03.2017r.
Miejsce realizacji: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bożnowie
Uczestnicy: społeczność ZSP w Bożnowie: dzieci przedszkolne z grup 3,4,5,6-latków, uczniowie klas I - III, zaproszeni goście: mieszkańcy Bożnowa i okolic, nauczyciele, wychowawcy

Cele: 1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów ludowych związanych z
pożegnaniem zimy.
2. Integracja środowiskowa mieszkańców Bożnowa przez wspólne
przeżywanie i uczestnictwo w uroczystości.
3. Wdrażanie do współdziałania w zespole i grupach.

Metody: aktywizujące, zadaniowo - zabawowe

Formy: praca z całą grupą, w mniejszych zespołach

Pomoce: kukła Marzanny wykonana ze materiałów ekologicznych, list do Wiosny, zadania dla poszczególnych grup i klas, utwory i piosenki o tematyce wiosennej, zagadki, okrzyki o zimie i Marzannie, wiersz Już! L. Łącza, fragmenty książki Kiermasz rozmaitości wybór i red. Adam Czetwertyński, fragment wiersza M. Konopnickiej Zima zła, tańce i pląsy Taniec Mai, Pochód kwaczy, Taniec połamaniec, wiosenne przebrania głowy, przysłowia o wiośnie, rymowanki prowadzącej autorstwa T. Marciniak

Przebieg:
1. Powitanie przybyłych gości i uczestników uroczystości przez panią dyrektor.

2.Prezentacja i powitanie Marzanny.

Prowadząca:
Wiosna to czas budzenia się przyrody do życia. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na wiosnę – na słońce, kwiaty, ptaki. Dosyć mamy zimy i ciepłych ubrań. Jednak nadal trwa kalendarzowa zima, więc ...

Przywitajcie wszyscy chochoła ze słomy
co zimy symbolem wszem jest ogłoszony.

(dzieci witają ja głośnymi okrzykami)

To jest Marzanna
zimowa panna.
Nie chce od nas odejść,
chce dalej królować.
Krzyknijmy więc głośno,
że jej już nie chcemy,
że Wiosny pragniemy:
nauka okrzyku:
Zimo, Zimo uciekaj!
dziś cię pożegnamy,
na Wiosnę czekamy!

3. List od Wiosny.

Prowadząca:
Wiosna nie nadchodzi
coś się stało może?
Ten list od Wiosny
wyjaśnić to pomoże.

(prowadząca odczytuje list)

List od Wiosny:

Drogie dzieci !
Nie mogę już się doczekać spotkania z Wami. Chciałabym przylecieć do Was z ptakami i okryć ziemię zielenią i kolorowymikwiatami. Niestety zła Zima zamknęła mnie w zamku i nie chce wypuścić. Zrobi to dopiero wówczas, gdy udowodnicie, że jesteście gotowi na moje przyjście. Do wykonania czekają na Was zadania przygotowane przez Zimę. Jeśli sprawnie, dokładnie i poprawnie poradzicie sobie z nimi – na pewno się spotkamy.
Życzę powodzenia

Wiosna

4. Realizacja zimowych zadań.

Prowadząca odczytuje kolejne zadania do wykonania.

Zadanie I:
Aby Zima wypuścić ciepłą Wiosnę chciała
wiosenną piosenkę musi śpiewać sala cała.

Dzieci wspólnie śpiewają piosenkę Nie śpijcie, kiedy wiosna S. Kraszewskiego i T. Strąka

Zadanie II:
Wiosnę mieć na głowie to zadanie dla was.
Jak to wykonacie - Zima bardzo jest ciekawa?!

Prezentacje wiosennego nakrycia głowy przez dzieci z poszczególnych grup. W tle pokazu odtwarzane są piosenki o wiośnie.
Poszczególne grupy prezentują wymyślony wcześniej okrzyk/krótką rymowankę o wiośnie.

Zadanie III:

Wiosenne łamigłówki Zima dla was przygotowała.
By były super trudne - bardzo sie starała.

Zadanie dla klasy III

Uzupełnij brakującymi literami dwa przysłowia o wiośnie.
tekst pełny:
Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata.
W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje.
W marcu bywa, jak w garncu.
Na świętego Grzegorza idzie zima do morza.
W marcu – gdy grzmot na lody spada, w lecie grad zapowiada.
Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.

tekst do uzupełnienia:
Jaskó..ka i pszczó..ka la. a, znaki.m to .iosny dla ś.iata.
W ma.. cu śnie..ek si...je, a cz..sem sło...ko g...eje.
W ma.cu bywa, j.k w gar.cu.
Na świ.t.go Grz...rza idz.e zi.a do mo..a.
W m...u – gdy grzm.t na l.dy sp.da, w l.cie gr.d zap.wi.da.
Gdy dzi.a gęś w m.r.u przy.ywa, c.epła wio..a by.a.

Zadanie dla klasy II

Odczytaj zaszyfrowane hasło o wiośnie.

Hasło: Wiosna to radosna pora roku!

Zadanie dla klasy I

Odpowiedzcie na pytanie: Co się dzieje wiosną w przyrodzie? Podajcie jak najwięcej przykładów.

(Wychowawczyni grupy zapisuje na kartce przykłady podawane przez dzieci.)

Zadanie dla grupy 5,6-latków

Odpowiedzcie na pytanie :Co można robić wiosną, czego nie można było robić zimą? Podajcie jak najwięcej przykładów.

(Wychowawczyni grupy zapisuje na kartce przykłady podawane przez dzieci.)

Zadanie dla grupy 4-latków.

Podajcie jak najwięcej nazw rzeczy, które są koloru zielonego.
(Wychowawczyni grupy zapisuje na kartce przykłady podawane przez dzieci.)

Zadanie dla grupy 3-latków:

Podajcie jak najwięcej nazw rzeczy, które są koloru żółtego.
(Wychowawczyni grupy zapisuje na kartce przykłady podawane przez dzieci.)

Prezentacja rozwiązań łamigłówek i zadań przez poszczególne grupy.

Przypomnienie okrzyku Zimo, Zimo uciekaj, ... .

Zadanie IV.
A teraz rozwiążcie wiosenne zagadki.
Uważnie słuchajcie moje miłe dziatki,
aby nie było żadnej gafy i wpadki.

Mistrz ceremonii odczytuje zagadki dla poszczególnych grup i klas.

3-latki
Co to jest?
Swym czerwonym dziobem chwali się od rana.
Na jednej nodze stoi. Zna ktoś tego pana? (bocian)

4-latki
Chętnie wskoczy do stawu, muszką sie posili,
ale przed bocianem zmyka w jednej chwili. (żaba)

5,6-latki:
Jak nazwiemy kwiatek, co śniegi przebija
i zwiastuje wszystkim,
że zima już mija? (przebiśnieg)

klasa I:
Miauczeć nie potrafią, lecz futerko mają.
Na wierzbowych witkach wiosną wyrastają. (bazie)

klasa II:
Zza chmurki się wychyla i na wszystkich zerka.
Bawić się, gdy świeci to przyjemność wielka. (słońce)

klasa III:
Chodzi polem słonko po zielonym życie.
Nad polem, nad łąką śpiewa ktoś w błękicie. (skowronek)

Zadanie V.
Każda grupa musi sprawnie
wykonać plakat "Zwiastuny Wiosny".
I to bardzo ładnie!!!

Poszczególne grupy wykonują plakaty Zwiastuny Wiosny" techniką: wyklejanką. Na dużych arkuszach narysowane są kontury wiosennych symboli: bociana, jaskółki, wiosennych kwiatów, żaby, słońca, bazi. Dzieci z poszczególnych grup wyklejają je naciętymi papierowymi trójkątami, w odpowiedniej kolorystyce.
Wykonane plakaty zawieszane są w wyznaczonych miejscach na sali.

Przypomnienie okrzyku Zimo, Zimo uciekaj, ... .

Zadanie VI.
Pokażcie swój zapał do powitania Wiosny
przez tańce i pląsy.
Niech każdy z was będzie radosny!

Udział uczestników uroczystości w wiosennych tańcach i pląsach:
Taniec Mai, Pochód kwaczy, Taniec połamaniec.

Ponowne przypomnienie okrzyku Zimo, Zimo uciekaj, ... .

5. Nauka wiersza Już! L. Łącza. Prezentacja ruchem.

Spadła deszczu kropla
Plum...
Zawiał ciepły wietrzyk
Szum...
Coś pachnie w powietrzu
Kwiat.
Zmienia się wokoło
Świat.
A co to tak śpiewa?
Ptak.
Czyżby przyszła wiosna?
Tak!

6. Pożegnanie Zimy.

Prowadząca:
Wszystkie zadania zostały wykonane.
Więc już pora na Zimy pożegnanie.
Ruszamy gromadą, wesołym pochodem
Niesiemy Marzannę ze śniegiem i chłodem
Wrzucimy do ognia niedobrą boginię,
Niech prędko tu do nas Wiosna przypłynie.

Cała społeczność ZSP wyrusza w pochodzie na wyznaczone miejsce, gdzie nastąpi pożegnanie Zimy - spalenie Marzanny.
W czasie pochodu dzieci recytują fragment wiersza M. Konopnickiej "Zima zła":

Hu! Hu! Ha! 2x
Nasza zima zła!
Szczypie w nosy, szczypie w uszy
Mroźnym śniegiem w oczy prószy,
Wichrem w polu gna!
Nasza zima zła!

Hu! Hu! Ha! Nasza zima zła!
Płachta na niej długa, biała,
W ręku gałąź oszroniała,
A na plecach drwa...
Nasza zima zła!

Po przyjściu na miejsce uczeń klasy III odczytuje fragment książki pt. „Kiermasz rozmaitości” wybór i red. Adam Czetwertyński wyjaśniający genezę ludowego zwyczaju topienia Marzanny.

"Cała sprawa Marzanny dawnych czasów sięga
I niejeden kronikarz pisał o tym w księgach,
Że bogini Marzanna była niegdyś czczona
Na ziemiach, gdzie mieszkały słowiańskie plemiona.
My, wraz z uczonymi sądzimy
że Marzanna to był symbol zimy,
bogini zła i śmierci, co całą przyrodę,
ziemię, rzeki i drzewa skuwa lodem.
Ludzie tęskniąc do ciepła, chcąc się słońcem cieszyć,
Przyjście wiosny, jak mogli, pragnęli przyspieszyć,
Więc gdy ziemia tajała, gdy spływały lody
Srogą zimę - Marzannę wrzucali do wody.
Stąd bierze swój początek, panowie i panny
ten zwyczaj ludowy- topienie Marzanny."

Palenie Marzanny w trakcie okrzyków: Zimo, Zimo uciekaj, ... oraz Marzanno, Marzanno ty zimowa panno, ... .

7. Powitanie Wiosny.

Wniesienie wiosennego gaiku symbolizującego Wiosnę.

Wspólna recytacja wiersza Już! L. Łącza. Prezentacja ruchem.

Śpiew piosenki Nie śpijcie, kiedy wiosna S. Kraszewskiego i T. Strąka

8. Zakończenie
Prowadząca:
Dziękuję za udział w uroczystości. Mam nadzieję, że pierwszy dzień wiosny dostarczył wszystkim dużo radości, wielu przeżyć i satysfakcji.

Opracowanie i realizacja: Teresa Marciniak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.