X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33400
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Ćwiczenia i zabawy słuchowe - scenariusz zajęć prowadzonych w grupie 5,6- latków

Scenariusz zajęć prowadzonych w grupie 5,6 – latków

Prowadząca: Anna Miazga
Data: 16.12.2016
Tematyka kompleksowa: Nadeszła zima
Temat zajęć: Ćwiczenia i zabawy słuchowe.

Cel ogólny: Rozwijanie słuchu fonematycznego
Cele operacyjne; dziecko:
- dzieli na głoski nazwy obrazków
- układa wyrazy ( podpisy obrazków)z rozsypanki literowej
- układa rozcięty obrazek
- słucha wiersza, poprawnie odpowiada na pytania dotyczące tekstu
- liczy zdania wypowiedziane przez nauczyciela, przyporządkowuje im odpowiednią cyfrę
- liczy słowa w zdaniu wypowiedzianym przez nauczyciela
- uczestniczy w zabawie ruchowej przy muzyce
- śpiewa i ilustruje ruchem treść piosenki
- aktywnie współpracuje z grup?

- rysuje zimowy obrazek w rytm muzyki

Wymagania z podstawy programowej:
- Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej ( 14.6 )
- Interesuje się czytaniem, układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać ( 14.8)
- Potrafi uważnie postrzegać, aby rozpoznać i zapamiętać to co jest przedstawione na obrazkach ( 14.2 )
- Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i składniowym; mówi płynnie i poprawnie ( 3.1, 3.2 )
- Dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby.. ( 14. 6 )
- Wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej, wokalnej i ruchowej ( 8.3 )
- Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru, dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając i tańcząc ( 8.1, 8.2 )
- Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej ( stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych ( 1.2 )
- Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową potrzebną do rysowania i wycinania ( 14.3 )
- Umie wypowiadać się w prostych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu ( takich jak kształt i barwa ) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych ( 9.2 )

Metody:
- podające: słuchanie wiersza, instrukcje
- praktycznego działania: rysowanie, rozwiązywanie zadań stawianych dzieciom
- metody aktywizujące
- Edukacja Przez Ruch wg D. Dziamskiej


Przebieg:
1. Powitanie dzieci.

2. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez odszyfrowanie hasła: ZIMA BIAŁA
Dzieci odczytują wyrazy przyczepione do tablicy. Liczby pod wyrazami wskazują , którą literę należy zapisać z danego wyrazu, by utworzyć hasło.

3. Pudełko Pani Zimy.
W pudełku znajdują się obrazki charakterystyczne dla tej pory roku. Dz. losują obrazki, głoskują ich nazwy i przyczepiają do tablicy pod napisem ZIMA

4. Słuchanie wiersza: A. Widzowskiej ,, Szczypawka.”
Dz. odpowiadają na pytania dotyczące wiersza.

5. Praca z ilustracją przedstawiającą zimę.
Dz. opowiadają co widzą na ilustracji. Następnie N. wypowiada zdania dotyczące ilustracji. Dzieci liczą zdania i piszą na karteczkach odpowiednią cyfrę.
- Dz. liczą słowa w zdaniu wypowiedzianym przez N.

6. Zabawa ruchowa przy muzyce: Lepimy bałwana

7. Praca w grupach:
Układanie pociętego obrazka o tematyce zimowej. Układanie podpisu z rozsypanki literowej.

8. Ilustracja ruchowa piosenki: Zima biała

9. Praca przy stolikach: Bałwanek – metodą D. Dziamskiej.

10. Zakończenie – wystawka prac.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.