X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33382
Dział: Przedszkole

Wiosna na łące - malowanie z wykorzystaniem techniki "mokre w mokrym" - scenariusz zajęć

Temat tygodniowy: Już wiosna
Temat dnia: "Wiosna na łące"- malowanie techniką "mokre w mokrym"
Wiek dzieci: 3-4lat
Cele ogólne:
-zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną (malowanie płynnymi farbami na wilgotnym papierze)
-poszerzanie wiadomości na temat barw występujących w danej porze roku
-rozwijanie twórczości plastycznej, poprzez malowanie pędzlem
- poprawne trzymanie pędzla
-rozwijanie umiejętności językowych
Cele operacyjne: Dziecko :
-potrafi/podejmuje próbę nazywania kolorów: żółty, czerwony, niebieski
-zapoznaje się z nazwami i wyglądem kwiatów: sasanki, pierwiosnka, niezapominajki
-potrafi naśladować ruchy nauczyciela
-reaguje na polecenia nauczyciela
-chętnie uczestniczy w zajęciach plastycznych
-buduje wypowiedzi na zadane pytania
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna
Metody pracy:
Słowna: wiersz, pogadanka
Obserwacji:pokaz
Ekspresji plastycznej: malowanie farbami
Środki dydaktyczne:
Sylwety kwiatów dla każdego dziecka, płyta CD-muzyka relaksacyjna dla dzieci, wiersz Anny Łady-Grodzieckiej "Wiosenne kwiaty",kartki, farby(czerwony 2 szt., niebieski 2 szt.,żółty 2szt.)podkładki 6 szt., ściereczki 6 szt., pędzle6 szt.,Fartuszki ochronne dla każdego dziecka.
Przebieg zajęć:
1. Przywitanie dzieci
Zabawa integracyjna "Kto lubi..." Dzieci siedzą w kole na dywanie Nauczyciel pyta dzieci : Kto lubi bawić się w ogrodzie? (dzieci podnoszą ręce) Kto lubi gdy na polu świeci słoneczko? itp.
2. Zaproszenia dzieci do zobaczenia zawartości "Wiosennego koszyka"
Nauczyciel pyta dzieci czy chcą zobaczyć co przyniosła dzisiaj Pani Wiosna. Odsłania tajemniczą zawartość koszyka. Nauczyciel prezentuje i omawia kolorowe sylwety kwiatów: niezapominajki, pierwiosnka, sasanki. Dzieci nazywają kolory poszczególnych kwiatów: niebieski,żółty, czerwony. Chętnie dzieci zawieszają sylwety na tablicy. Nauczyciel zamienia dzieci w kolorowe kwiaty- przykleja każdemu dziecku kwiat o poznanym wcześniej kolorze.
Nauczyciel zaprasza wiosenne kwiaty (dzieci)na łąkę: dzieci ustawiają się w kole-powstaje wiosenna łąka
3. Ilustrowanie ruchem treści wiersza Anny Łady -Grodzickiej.
"Wiosenne kwiaty"
Już kwiaty zakwitają-powolne podnoszenie się dzieci do pozycji stojącej
w ogrodach i na łąkach.-rozłożenie rąk raz w prawą raz w lewą stronę
Mówią o tym, że nadszedł czas wiosny i słonka.- uniesienie rąk i poruszanie palcami
I szepczą: "Będziemy rosnąć ładnie"-wskazywanie na siebie
Jeśli deszczyk na nas spadnie- opuszczenie rąk i powrót do przysiadu
Zabawę można powtórzyć
4.Pogadanka na temat kolorów kwiatów
Dzieci siadają w kole. Nauczyciel zachęca dzieci do opisania kolorów kwiatów przypiętych do bluzeczek. Nauczyciel i dzieci porównują kolory naklejonych kwiatów z kolorami sylwet kwiatów zawieszonych na tablicy przypominając ich nazwy: niezapominajka-niebieska,pierwiosnek-żółty, sasanka-czerwona. Nauczyciel zaprasza dzieci do namalowania wiosennej łąki za pomocą trzech kolorów : niebieskiego, żółtego i czerwonego.
4."Wiosna na łące"- malowanie farbami techniką "mokre w mokrym"
Wprowadzenie- wywołanie zainteresowania i pozytywnego nastroju emocjonalnego (w trakcie zajęć nauczyciel puszcza muzykę relaksacyjną)
Dzieci w grupach 5-6 osobowych (wg. koloru otrzymanego kwiatka)przechodzą z nauczycielem do wcześniej przygotowanej sali.Nauczyciel rozpoczyna malowanie z od podania tematu pracy, zwrócenia uwagi na narzędzia i materiały oraz objaśnia wszystkie czynności jakie trzeba wykonać.Następnie nauczyciel rozdaje każdemu dziecku pędzelek
(pędzelek przedstawia się dziecku i zaprasza do wspólnego namalowania kolorowej łąki przypomina jak i kiedy należy go płukać i wycierać w ściereczkę)Dzieci dostają jeden kolor farby który po jakimś czasie wymieniany jest na inny. Nauczyciel zwraca uwagę na efekt mieszania się kolorów na kartce. Dzieci nazywają kolory które powstały w wyniku mieszania się farb.
Zakończenie- Nauczyciel nagradza dzieci pieczątką "kwiatuszkiem". Dzieci porządkują stanowiska pracy. Odkładają materiały i narzędzia na wyznaczone miejsce. Ściągaj?

fartuszki i myją ręce.
5. Zakończenie
Po wyschnięciu prace zostają umieszczone na wystawie pod tytułem "Wiosenne kwiaty"

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.