X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33357
Dział: Przedszkole

Co było wcześniej? Scenariusz zajęć dla dzieci 3- 4- letnich

„Co było wcześniej” - scenariusz zajęć dla dzieci 3 - 4 letnich w grupie „ Biedronki”.
DATA: 27.09.2016 r.

CELE OGÓLNE:
rozwijanie umiejętności łączenia zwierząt i przedmiotów z ich przeszłością,
rozwijanie umiejętności rozumienia zjawisk zmiany i rozwoju,
rozwijanie umiejętności rozumienia, że może istnieć więcej niż jedna właściwa odpowiedz na to samo pytanie,
rozwijanie umiejętności porównywania ( porównywanie rozmiarów trójkątów dwuwymiarowych),
rozwijanie umiejętności porządkowania ( ustawienie trójkątów dwuwymiarowych wg zmniejszającej się wielkości).

CELE SZCZEGÓŁOWE:
dziecko stara się rozumieć , że istoty żyjące i zjawiska podlegają zmianom,
dziecko wie w co przekształcają się istoty, przedmioty, zjawiska
dziecko wie, że na niektóre pytania można udzielić kilku odpowiedzi,
dziecko próbuje ustawić trójkąty w kolejności od największego do najmniejszego tak, żeby przedstawiały choinkę,
dziecko próbuje ustawić od 3 do 5 trójkątów w kolejności od największego do najmniejszego tak żeby przedstawiały choinkę.

REALIZOWANIE TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
.Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku..
3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 14.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

METODY:
- aktywizujące;
- oparte na słowie;
- oparte na praktycznej działalności dziecka.
FORMY:
- indywidualna
- zbiorowa

ŚRODKI I POMOCE: zestaw 32 kartoników z obrazkami, mała choinka, kształty symbolizujące choinkę (kilka trójkątów ustawionych od największego do najmniejszego – szerokie na dole wąskie na górze), 3 lub 5 trójkątów od największego do najmniejszego dla każdego dziecka, kartka papieru dla każdego dziecka, płyta CD, chusta animacyjna.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. „Witamy Cię wesoło”- powitanie dzieci , zapoznanie ich z gościem przybyłym do przedszkola misiem Teofilem. Przedstawienie dzieciom chęci uczestniczenia misia we wspólnych zabawach.

2. „Czym to zwierze było wcześniej?”- przedstawienie dzieciom pasujących do siebie obrazków przedstawiających parę zwierząt np.: kura i kurczątko, cielę i krowa. Podniesienie przez nauczyciela jednego z obrazków w celu zapytania dzieci : Czym to zwierzę było w przeszłości?. Wybranie jednego z dzieci, odszukanie przez niego odpowiedniego obrazka będącego odpowiedzią na pytanie.

3. „Kto odnajdzie więcej?”- kontynuowanie zabawy wykorzystując obrazki przedstawiające inne rzeczy np.: drzewa i kłody, dzień i noc, mąkę i chleb, cegły i dom. Powtarzanie zabawy zwiększając tym samym liczbę obrazków oraz próby odszukania więcej niż jednego obrazka pasującego do zwierzęcia lub rośliny np.: drzewo, kwiat, owoc, warzywo – było kiedyś nasionami.

4. „Zatańczmy z misiem”- zabawa ruchowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej, okazanie radości z obserwacji misia zaproszenie go do wspólnej zabawy, posadzenie misia na chuście i poruszanie nią w rytm muzyki.

5. „Choinka w sali”- pokazanie dzieciom drzewka znajdującego się w sali, próby omówienia jego budowy ( szerokie na dole, wąskie na górze). Przedstawienie przez nauczyciela prezentacji składającej się z trójkątów , zwrócenie uwagi dzieci na sposób , w jaki trójkąty zmniejszają swoją wielkość tworząc choinkę o prawidłowych proporcjach.

6. „Ja też potrafię”- próby wykonania własnej choinki , umieszczenie drzewka na kartce papieru, przyklejenie na kartkę papieru ( zwracanie uwagi aby trójkąty były ustawione w prawidłowej kolejności od największego do najmniejszego).

7. „Medale”- Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę, wręczenie każdemu motywującą naklejkę.

Opracowała:
Iwona Bulejak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.