X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33353
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Moje ciało - wykorzystanie metody Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej "Dziecięca matematyka" podczas zabaw i ćwiczeń sprzyjających orientacji w przestrzeni i orientacji w schemacie własnego ciała

„Moje ciało”- wykorzystanie metody Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
„ Dziecięca matematyka” podczas zabaw i ćwiczeń sprzyjających orientacji w przestrzeni i orientacji w schemacie własnego ciała.

DATA: 24.11.2016 r.

CELE OGÓLNE:
Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez kształtowanie znajomości schematu ciała i orientacji w przestrzeni.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
dziecko prawidłowo nazywa i wskazuje poszczególne części ciała,
dziecko potrafi wskazać podobieństwa i różnice w wyglądzie
własnego ciała i innej osoby,
dziecko rozróżnia i prawidłowo wskazuje kierunki w przestrzeni ( w przód, w tył, do góry,
do dołu,
dziecko powtarza wierszyki z nauczycielem utrwalające części ciała,
dziecko chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych związanych ze wskazywaniem poszczególnych części ciała oraz poruszaniem się w przestrzeni.
dziecko prawidłowo układa co najmniej 4-elementowe puzzle,
dziecko rozpoznaje swoje imię spośród innych imion.

REALIZOWANIE TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych(1/2).
3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
- zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób (3/1).
4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
- grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne a te inne( 4/2).
8. Wychowanie przez sztukę- muzyka: różne formy aktywności muzyczno- ruchowej (śpiew, gra, taniec).
- śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach (8/1).
- dostrzega zmiany charakteru muzyki i wyraża je ruchem(8/2).
13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
- określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów(13/5).

METODY:
- aktywizujące;
- oparte na słowie;
- oparte na praktycznej działalności dziecka.

FORMY:
- indywidualna
- zbiorowa

ŚRODKI I POMOCE: Płyta CD, kartoniki w kształcie kwadratu w kolorze czerwonym i zielonym dla każdego dziecka, żółte koła z papieru z prawdziwymi i nieprawdziwymi stwierdzeniami na temat części ciała, koperta z imieniem dziecka z 6 -elementowymi puzzlami do samodzielnego ułożenia przedstawiające postać człowieka, pudełko w kolorze zielonym i czerwonym, krzesełka, misie, chusta animacyjna, naklejka dla każdego dziecka.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. „ Powitanie”- zabawa ruchowa przy słowach piosenki pt: „ Całuski”.

2. „ Tacy sami”- rozmowa na temat różnic i podobieństw w wyglądzie ciała ludzkiego na przykładzie dzieci (chłopca i dziewczynki) wybranych z grupy. Wyciągnięcie wniosków, iż każdy z nas inaczej wygląda(ubiór,wzrost, kolor oczu ),ale mamy takie same części ciała (ręce, nogi głowa).

3. „Ręce nogi”- próby powtórzenia słów krótkiego wiersza, naśladowanie gestów nauczyciela.

4. „ Dziecko do dziecka”- zabawa w parach przy muzyce, wywoływanie przez nauczyciela wybranych części ciała podczas przerwy w muzyce, przywitanie się nimi przez dzieci w parze(np. ręce , nogi ,uszy).

5. „ Zgadnij czy mam rację”- rozróżnianie zdań prawdziwych i nieprawdziwych na temat części ciała, samodzielne dobieranie odpowiedniego koloru kartonika, pasującego do poprawnej odpowiedzi( zielony- prawda, czerwony- fałsz).
- człowiek ma dwie głowy,
- człowiek ma dwie lewe ręce,
- człowiek ma jedną nogę,
- człowiek ma kolana,
- człowiek ma jeden łokieć,
- człowiek nie ma ramion,
- dłoń człowieka ma sześć palców,
- człowiek ma z przodu brzuch, z tyłu plecy,
- człowiek ma jedną szyję.

6. „ Moje ciało”- odszukiwanie spośród kopert tej, która posiada zapisane imię dziecka , ułożenie puzzli 6- elementowych przedstawiających postać człowieka.

7. „Boogie Woogie”- zabawa ruchowa przy muzyce rozwijająca świadomość i orientację w schemacie własnego ciała.

8. „ Misie na krzesełku”- układanie przedmiotu zgodnie z instrukcją nauczyciela (polecenia określające położenie: na , pod, obok, za ).

9. „ Taniec dla misia”- zabawa ruchowa z wykorzystaniem chusty animacyjnej, ustawianie się dzieci zgodnie z sugestią nauczyciela ( przodem do chusty, tyłem do chusty, na chuście, pod chustą).

10. „ Dreszczyk”- masaż relaksacyjny przy muzyce, masowanie pleców kolegi/ koleżanki siedzących na chuście z zastosowaniem się do wskazówek usłyszanych w krótkim wierszyku.
- Tędy płynie rzeczka,
idzie pani na szpileczkach,
tu przebiegły konie,
tędy przeszły słonie,
a tu idzie szczypaweczka,
zaświeciły dwa słoneczka,
spadł drobniutki deszczyk,
czy przeszedł Cię dreszczyk?.

11. Podziękowanie za wspólną zabawę i wręczenie każdemu dziecku naklejki.

Opracowała:
Iwona Bulejak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.