X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33259
Przesłano:

Konspekt lekcji matematyki - czworokąty

Temat: Czworokąty.

Cele:
utrwalenie podstawowych własności czworokątów,
zastosowanie zdobytej wiedzy w zadaniach praktycznych,
ćwiczenie umiejętności oceny pracy kolegów i koleżanek,
ćwiczenie umiejętności samooceny
ćwiczenie umiejętności pracy w grupie

Pomoce dydaktyczne: tkarty pracy, dodatkowe zadania dla chętnych.

Formy pracy:

praca w grupach
praca w całej klasie
praca indywidualna

1.Wstęp (5 minut)
Nauczyciel wita uczniów, następnie zapoznaje klasę z tematem i celem zajęć.

2.Ćwiczenie 1. Praca w grupach. (20 minut).
Nauczyciel dzieli uczniów na 6 grup. Każda grupa dostaje zestaw 5 zdań (wersję A lub B). Uczniowie mają za zadanie ocenić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Po zakończonej pracy nauczyciel zbiera zadania i następuje zamiana kart pracy między grupami (grupy, które na początku otrzymały zadania w wersji A, otrzymują B i odwrotnie). Teraz uczniowie mają za zadanie dokonać oceny koleżeńskiej tj. ocenić poprawność wykonanych zadań przez inną grupę. Grupy przyznają punkty ( 1 lub 0) za odpowiedzi udzielone przez koleżanki i kolegów.

Zadania do oceny: prawda czy fałsz?

Grupa A.
Każdy kwadrat jest prostokątem.
Kwadrat to czworokąt o bokach równej długości.
Każdy równoległobok jest prostokątem.
Każdy romb jest trapezem.
Istnieje romb, który ma wszystkie kąty proste.

Grupa B.
Każdy prostokąt jest kwadratem.
Każdy równoległobok jest rombem.
Każdy romb jest prostokątem.
Każdy deltoid jest trapezem.
Istnieje kwadrat nie będący rombem.

3. Podsumowanie pracy w grupach (5 minut).
Nauczyciel zbiera i ocenia prace poszczególnych grup, przyznając punkty zarówno za prawidłowe rozwiązanie swoich zadań jak i prawidłowo ocenioną pracę kolegów i koleżanek. Ostateczna punktacja jest sumą punkŧów zdobytych za prawidłowe rozwiązania zadań i punktów przyznanych za prawidłową ocenę pracy kolegów. Na koniec następuje dokładne omówienie zadań w obu grupach. Grupa, która uzyskała największą liczbę punktów, zostaje oceniona plusami.

4. Ćwiczenie 2. Praca indywidualna i praca całą klasą (7 minut).
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy, na których należy wpisać szukane miary kątów w czworokątach. Uczniowie dostają czas na samodzielne rozwiązanie zadań, a następnie ochotnicy przedstawiają i omawiają swoje rozwiązania na tablicy. Najaktywniejsi zostają nagrodzeni „zachętkami”.

5. Ćwiczenie 3. Praca indywidualna (3 minuty)
Nauczyciel rozdaje uczniom krzyżówki z hasłami powiązanymi z tematem lekcji. Pierwsze 3 osoby, które bezbłędnie rozwiążą krzyżówkę dostają oceny bdb.

6. Podsumowanie i zadanie pracy domowej (5 minut).
Nauczyciel zadaje uczniom pytanie z jakich własności czworokątów korzystaliśmy na dzisiejszej lekcji. Następnie zadaje i wyjaśnia pracę domową. Zainteresowane osoby dostają dodatkowe zadanie dla chętnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.