X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33252
Przesłano:

Mój przyjaciel patyczak - zajęcia koła przyrodniczego

Zajęcia koła przyrodniczego.
Temat: Mój przyjaciel patyczak.

Cele główne:
- prowadzenie obserwacji długoterminowych i dokonywanie ich opisu,
- interpretowanie wyników swoich badań,
- wyrabianie cech: cierpliwości, systematyczności, rzetelności.

Cele szczegółowe:
Po przeprowadzonych zajęciach uczeń :
- zna pochodzenie, wymagania życiowe i zwyczaje patyczaków,
- potrafi wyszukiwać w dostępnych źródłach informacje dotyczące hodowanych zwierząt,
- zna pojęcia: mimetyzm, partenogeneza, linienie,
- potrafi przeprowadzić obserwacje, proste doświadczenia i odpowiednio je dokumentować,
- dba o dobro hodowanych zwierząt,
- potrafi zgodnie pracować w grupie,
- dba o porządek w miejscu swojej pracy.

Metody:
- obserwacyjne,
- problemowe,
- badawcze,
- praktyczne.

Formy:
- praca indywidualna,
- praca w grupach.

Środki dydaktyczne:
- 3 terraria,
- podłoże i gałązki o 3 barwach kory: beżowe, brązowe i zielone,
- żywe okazy patyczaków,
- pokarm- liście bluszczu, trzykrotki, lilaka,
- lupy.

I. Faza przygotowawcza:
1. Uczniowie wyszukują w dostępnych źródłach (np. w albumach, encyklopediach, internecie) informacje o patyczakach indyjskich – o ich zwyczajach, wymaganiach życiowych i o warunkach hodowli.
2. Dzieci gromadzą materiały i pomoce niezbędne do prowadzenia hodowli.
3. Młodzi hodowcy przygotowują 3 terraria różniące się wystrojem. W każdym umieszczają gałązki i tło o innym kolorze : w pierwszym – beżowe, w drugim – brązowe, w trzecim – zielone. Następnie umieszczają w nich po 3-4 patyczaki. Owady powinny być w formie larwalnej, mieć ok. 2 tygodni i 1-2 cm długości.
4. Uczniowie zakładają dzienniczki obserwacji, w których na bieżąco będą prowadzić notatki, wykonywać rysunki i umieszczać wykonane przez siebie zdjęcia.
5. Dzieci otrzymują zadania związane z bieżącymi pracami hodowlanymi:
- dostarczanie świeżego pokarmu,
- zraszanie ścianek terrariów,
- dbanie o czystość hodowli.

II. Faza właściwa – obserwacje i doświadczenia.
Zadania dla uczniów.
1. Obserwacje sposobu odżywiania się patyczaków. Zwrócenie uwagi na pracę aparatu gębowego czasie gryzienia liści i spijania wody ze ścianek terrarium.
2. Obserwacje sposobu poruszania się – w czasie żerowanie i w momencie zagrożenia (bezruch, powolny ruch, „taniec”, ucieczka).
3.Obserwacja upodobnienia się patyczaków kształtem do gałązek na których przebywają – mimetyzm (homomorfia).
4. Doświadczenia i obserwacje długoterminowe:
- obserwacje upodobniania się patyczaków barwą do otoczenia – mimetyzm (homochromia). Porównywanie zmian ubarwienia patyczaków pochodzących z różnych terrariów po każdej wylince,
- badanie preferencji żywieniowych hodowanych owadów ( dostarczanie liści różnych gatunków roślin i sprawdzanie, który gatunek jest najchętniej zjadany przez patyczaki),
- badanie tempa wzrostu patyczaków – pomiar długości ciała co dwa tygodnie,
- obserwacja rozwoju patyczaków – częstotliwość linienia, osiągnięcie dojrzałości płciowej, poznanie zjawiska partenogenezy, składanie i inkubacja jaj.
III. Faza podsumowująca:
1. Uczniowie wykonują plakaty zatytułowane: „Zwyczaje patyczaków indyjskich”. Przedstawiają w nich wyniki swoich obserwacji. Wykorzystują tu zdjęcia i rysunki samodzielnie wykonane podczas prowadzenia hodowli.
2. Zorganizowanie spotkania dla dzieci ze świetlicy szkolnej, w czasie którego hodowcy opowiadają młodszym kolegom o zwyczajach patyczaków, prezentują swoje plakaty oraz pokazują terraria z hodowanymi owadami.
3.Eksponowanie plakatów na gazetce szkolnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.