X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33206
Przesłano:

Świat przedstawiony w lekturze "Tajemniczy ogród" - scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie Va
Temat: Świat przedstawiony w lekturze „Tajemniczy ogród”

Cele lekcji
Uczeń:
- omawia elementy świata przedstawionego (czas, miejsce akcji, bohaterowie)
- określa temat i główną myśl utworu,
- wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio,
- identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi,
- omawia akcję, wyodrębnia wątki, zdarzenia,
- potrafi współpracować w grupie,
- rozwija swą wyobraźnię i umiejętność logicznego myślenia,
- formułuje wnioski
METODY: heureza, problemowa, elementy metod aktywizujących
FORMY PRACY: w grupach, z całą klasą, indywidualna praca ucznia
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: lektura, karta pracy, prezentacja multimedialna

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Wprowadzenie:
- krótka informacja o tematyce dzisiejszej lekcji;
- zapisanie tematu : Świat przedstawiony w lekturze „Tajemniczy ogród”;
- odczytanie zadania domowego, próba określenia głównej myśli (problematyki) utworu;

2. Część właściwa
- rozdanie uczniom kart pracy i ich uzupełnianie(uczniowie pracują w grupach pod kierunkiem nauczyciela; po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania przedstawiciel grupy podaje klasie wnioski do zapisania)
„Tajemniczy ogród”
Czas akcji
Powieść rozpoczyna się, gdy Mary ma około.......................lat. Ramy czasowe wyznaczają pory roku: od........................................do........................................
Miejsce akcji
Zdarzenia rozgrywają się najpierw w........................................, gdzie Mary mieszkała z rodzicami, następnie w .......................................,w posiadłości o nazwie........................................
Bohaterowie
Bohater tytułowy - ........................................
Bohaterowie główni - ........................................i........................................
Pozostałe postaci:
........................................
........................................
........................................
Ramowy plan zdarzeń
Uporządkuj poniższe punkty planu ramowego
....U pastora
....Przemiana Collina
....Wyjazd do Anglii
....Epidemia i śmierć najbliższych
....Wtajemniczenie chłopca
....Magia ogrodu
....Rozmowa z wujem
....Poznanie tajemnicy domu
....W domu wuja
....Nocny płacz
....Ciężka praca
Narrator
W powieści o zdarzeniach opowiada........................................

- wykonywanie ćwiczeń rozwijających wyobraźnię i umiejętność logicznego myślenia (wykorzystanie prezentacji multimedialnej: uczeń ma za zadanie powiedzieć 2-3 zdania na temat swoich skojarzeń między prezentowanym obrazkiem, a treścią lektury, następnie wyznacza kolejnego odpowiadającego;) kolejne slajdy to: wrzosowisko, porcelanowy słonik, narzędzia ogrodowe, ptak, klucz, skakanka, ławka w ogrodzie, książki, lekarz, list, ogrodnik, róże, Indie, podróż pociągiem, mleko, drabina, jagniątko, róże
- wspólna próba pobieżnego streszczenia książki ze zwróceniem uwagi na ciąg przyczynowo – skutkowy ( każdy wyznaczony uczeń formułuje kolejne zdanie streszczenia)

3. Podsumowanie
- przypomnienie ważniejszych informacji z lekcji, elementów, na które uczniowie powinni zwrócić uwagę;
- zadanie domowe: Odszukaj fragmenty książki charakteryzujące Mary i Colina.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.