X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33149
Dział: Przedszkole

Plan miesięczny dla dzieci 5 letnich na miesiąc styczeń

OPRACOWAŁA: Renata Stachowicz
Przedszkole Miejskie nr 6
W Mielcu

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ
DLA DZIECI 4 i 5-LETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ 2017

TEMATYKA:
1.W krainie baśni.
2.Zimowe potrzeby ptaków.
3.Rodzice rodziców.
4.Nie ma czasu na nudę!

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE:
1.Rozwijanie sprawności manualnej.
2.Rozwijanie umiejętności liczenia – liczenie w zakresie trzech.
3.Rozwijanie mowy.
4.Kształtowanie poczucia rytmu.
5.Rozwijanie pamięci.
6.Umuzykalnienie dzieci.
7.Rozwijanie możliwości wokalnych.
8.Ukazanie sposobu niesienia pomocy osobom starszym.

TREŚCI PROGRAMOWE:
1.Współdecydowanie o wyborze zabaw, zabawek, ubrań ( str. 15)
2.Udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie ( str.19)
3.Spacerowanie w pobliżu przedszkola ( str.20)
4.Ćwiczenia oddechowe połączone z ruchem całego ciała ( str.25)
5.Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji ( str.25)
6.Składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru ( str. 27)
7.Wypowiadanie się prostymi zdaniami ( str.26)
8.Wykonywanie prostych prac plastycznych (str.30)
9.Powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek ( str. 35)
10.Uczestniczenie w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi przez krótki czas ( str. 35)
11.Rysowanie na dowolne tematy ( str.36)
12.Poznawanie zjawisk charakterystycznych dla zimy ( str.42)
13.Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą ( str. 42)
14.Nauka piosenek, fragmentami metodą ze słuchu ( str.48)
15.Słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela ( str.48)
16.Uczestniczenie w zabawach ruchowych i rytmicznych ( str.50)
17.Tworzenie galerii prac plastycznych dzieci ( str.50)
18.Nazywanie podstawowych barw ) str. 51)
19.Oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu ( str.54)
20.Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych ( str.54)
21.Poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego ( str.56)
22.Nazywanie wybranych części ciała ( str. 59)
23.Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno – porządkowych, bieżnych, z elementami skoku i podskoku, czworakowania ( str.59)

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:
1.Zaproszenie Rodziców na warsztaty plastyczne pt. „ W zimowej krainie”.
2.Zaangażowanie Rodziców w przygotowanie uroczystości z okazji „ Dnia Babci i Dziadka”.
3.Zaangażowanie Rodziców w przygotowanie „ Dnia Owoców i Warzyw” połączonego z wykonywaniem soku owocowo – warzywnego.
4.Na bieżąco uzupełnianie wpisów na stronie internetowej przedszkola i informowanie Rodziców o najważniejszych grupowych wydarzeniach.

PLAN ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO "NASZE PRZEDSZKOLE" MAC EDUKACJA DKOS – 5002 – 03/08 MAŁGORZATY KWAŚNIEWSKIEJ, WIESŁAWY ŻABY – ŻABIŃSKIEJ.

W KRAINIE BAŚNI

I „ Baśniowe marzenia”.
1.Zabawa bieżna „Zamień książki”. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVI.
2.Rozmowa na temat ulubionych książek dzieci. Rozwijanie mowy i myślenia. Zabawy przy piosence „Bajkowe marzenia”. Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
3.Wprowadzenie litery s: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Zapoznanie z literą s: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
4.Dzielenie nazw rysunków na głoski. Rysowanie pod każdym rysunkiem tylu kresek, z ilu głosek składa się jego nazwa. Kolorowanie wybranego rysunku (karta pracy). – Uzupełnianie kącika książek o nowe pozycje, wspólne ich oglądanie, zwracanie uwagi na występujących w nich bohaterów. Przypomnienie zasad korzystania z książek. Rysowanie szlaczków po śladach. 5.Czytanie wybranej książki lub jej fragmentu przez chętnego rodzica. Zabawy swobodne w wybranych kącikach. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

II „ Bohaterowie baśni”
1.Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Zbieramy rozrzucone książki”. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVI.
2.Zabawa dydaktyczna „Czy znamy te postacie?” Rozpoznawanie bohaterów znanych baśni. „Moja własna książeczka” – twórcza zabawa plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.
3.Określanie wartości logicznej wysłuchanych zdań „Prawda czy fałsz?” Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Złośliwa czarownica”. Wskazywanie na obrazkach pomyłek ilustratorów. Słuchanie rozmów postaci z baśni. Wymyślanie zakończeń tych rozmów. Przedstawienie tych dialogów z kolegą lub koleżanką (książka). Zabawy z wykorzystaniem rymowanki.
4.Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

III „ Czy znam te baśnie?”
1.Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Postacie z baśni”. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVI.
2.Konkurs wiedzy o książkach „Książka naszym przyjacielem”. Prezentowanie swoich wiadomości we współdziałaniu z innymi. Piosenka do rysowania „Słonko wschodzi”. Rozwijanie integracji percepcyjno-motorycznej.
3.Odszukanie we wkładce naklejek z elementami przebrań dzieci. Naklejanie ich pod odpowiednimi postaciami. Rysowanie po śladach rysunków koron. Liczenie ich (karta pracy).
4.Zabawa twórcza „Jaką książką byłem?” Ćwiczenia słuchowe: rozpoznawanie piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela. Zabawa dydaktyczna „Aukcja książek”.

IV „Książki i książeczki z przedszkolnej półeczki”
1.Zabawa rytmiczno-ruchowa „Cały tydzień”. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Spacer z książką”. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVI.
2.Słuchanie bajki „Marchewkowy smok”. Zapoznanie z nazwami dni tygodnia. Wprowadzenie znaków: równości, mniejszości i większości. Poznanie znaków: równości, mniejszości i większości.
3.Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr XII (z wykorzystaniem metody R. Labana). Łączenie muzyki z ruchem, rozwijanie wyczucia ciała i przestrzeni.
4.Ćwiczenie logopedyczne „Książki”. Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego (karta pracy). Określanie, których baśni dzieci słuchały w domu i w przedszkolu w poszczególne dni tygodnia (karta pracy). Zabawa dramowa „Smutna książka i wesoła książka”. Ustalenie zasad korzystania z książek.

V „W księgarni”
1.Zabawa ruchowa „Raz, dwa, trzy, Baba-Jaga patrzy”. Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Spacer z książką”. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVI.
2.”Kolorowe zakładki” – wykonanie zakładek do książek różnymi technikami. Rozwijanie sprawności manualnej. Wycieczka do pobliskiej księgarni (biblioteki). Zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem księgarni.
3.Ćwiczenia dykcyjne na podstawie tekstów o treści baśniowej. Twórcze zabawy słowne pod hasłem „Wymyślamy czarodziejskie zaklęcie”. Kończenie rysowania zamku. Kolorowanie go. Wymyślanie i opowiadanie tajemniczej historii o właścicielach zamku (karta pracy). Nazywanie czynności, które wykonują kolejne krasnoludki. Nadawanie im imion związanych z tym, co robią (karta pracy).
4.Wspólna z nauczycielem naprawa zniszczonych książeczek.

ZIMOWE POTRZEBY PTAKÓW

I „ Głodne ptaszki”.
1.Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaki w karmnikach”. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVII.
2.Teatrzyk sylwet na podstawie utworu T. Fiutowskiej „Śniadanie wróbli”. Utrwalanie nazw dni tygodnia.
3. Wprowadzenie litery n: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Zapoznanie z literą n: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
4.Oglądanie obrazków wybranych ptaków pozostających u nas na zimę; rozpoznawanie ich i prawidłowe nazywanie; porównywanie wyglądu, wskazywanie różnic i podobieństw. Zabawa rytmiczna „Różne ptaki”. Słuchanie nazw dni tygodnia. Czytanie całościowe nazw dni tygodnia. Opowiadanie historyjki o tym, co zdarzyło się w karmniku w kolejnych dniach tygodnia (karta pracy). Kolorowanie rysunku ptaka (gila). Układanie zdań z nazwami ptaków przedstawionych na wylosowanych obrazkach. Zaznaczanie liczby słów w zdaniu za pomocą klocków. Liczenie ich i określanie, które zdanie składa się z największej liczby słów.

II „ Dokarmiamy ptaki”
1.Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Posłuszne ptaszki”. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVII.
2.Słuchanie wiersza F. Kobryńczuka „Wróbelek”. Uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków zimą. „Wróbelek” – wyklejanka z gazet. Rozwijanie sprawności manualnej.
3.Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Ukryte ptaszki”. Zabawa rozwijająca sprawność manualną i spostrzegawczość „Pomieszane ziarenka”.
4.Zabawy z wykorzystaniem rymowanki „Kiedy wkoło sroga zima”. Nazywanie zwierząt. Otaczanie pętlą zdjęć zwierząt czworonożnych. Określenie, do jakiej grupy zalicza się pozostałe zwierzęta (karta pracy).

III „ Zagadki o ptakach”
1.Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaki w karmnikach”. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVII.
2.Zabawa dydaktyczna „Zagadki o ptakach”. Rozwijanie mowy i myślenia. Zabawy przy piosence „Ptasi bar”. Rozwijanie poczucia rytmu.
3.Spacer w pobliżu przedszkola – szukanie ptaków i obserwowanie ich zachowania; rozpoznawanie ich i prawidłowe nazywanie; szukanie ptasich śladów na śniegu.
4.Rozmowa na temat dokarmiania zwierząt leśnych: Kto to robi? Jak nazywa się miejsce, gdzie składuje się pokarm dla zwierząt? Co jedzą zwierzęta leśne? Określanie, gdzie znajdują się poszczególne zwierzęta. Kończenie kolorowania obrazka (karta pracy). Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach.

IV „ Skrzydlaci przyjaciele”
1.Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Budzimy ptaki. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVII.
2.Zabawa dydaktyczna „Pomagamy ptakom”. Usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu fonematycznego. „Nasze ptaki” – wykonanie formy przestrzennej z plasteliny i piórek. Rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej.
3.Nauka rymowanki. – „Ćwiczenia słuchowe Czyj to głos?” Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Dzielenie ich nazw na głoski. Łączenie liniami zdjęć z częściami koła z odpowiednią liczbą krążków (karta pracy). – 4.Zabawa twórcza „Niezwykłe karmniki”. Nazywanie ptaków, które są na zdjęciach. Wskazywanie zdjęć ptaków, których nazwy kończą się taką samą głoską. Dzielenie na głoski nazw ptaków. Wskazywanie siedmiu różnic pomiędzy obrazkami (książka).

V „Zadowolone ptaki”
1.Zabawa ruchowa kształtująca postawę ciała „Zmarznięty ptaszek – wesoły ptaszek”. – Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVII.
2.Historyjka obrazkowa „Pomagamy ptakom”. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego. Zabawy badawcze „Dlaczego ziemia zamarza?” Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych. Zabawy na śniegu, na placu przedszkolnym.
3.Kolorowanie okienek według wzoru (karta pracy). Zabawa słowna „Łańcuszek skojarzeń”. Ćwiczenia graficzne rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną. Masaż w parach – „Wesoły wróbelek”. Rysowanie po śladach.
4. Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

RODZICE RODZICÓW

I „ Nasze babcie i nasi dziadkowie”
1.Zabawa ruchowa rozwijająca inwencję ruchową „Serce dla babci i dziadka”. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVIII.
2.Rozmowa inspirowana wierszami J. Koczanowskiej: „Dziadek”, „Pytanie zadał Olek babci”. Rozwijanie mowy i myślenia. Zabawy badawcze - poznawanie właściwości magnesu. Budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną.
3.Wprowadzenie litery b: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej. Zapoznanie z literą b: małą i wielką, drukowaną i pisaną.
4.Oglądanie zdjęć przyniesionych przez dzieci, przedstawiających babcie i dziadków podczas spotkań i zabaw z wnukami. Wspólne wykonanie albumu. Rysowanie szlaczków po śladach. Czytanie całościowe imion dzieci oraz nazw członków rodziny. Omówienie drzewa genealogicznego rodziny Ani i Kuby (książka). Przygotowanie programu artystycznego dla babci i dziadka.
5.Zabawy swobodne w wybranych kącikach. Spacer – obserwowanie drzew i krzewów w zimowej szacie.

II „ Prezenty dla babci i dziadka”
1.Zabawa ruchowa z elementem skoku „Obszywamy serwetkę dla babci”. Nauka tańca ludowego Polka Tramblanka. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVIII.
2.Nasze upominki dla najbliższych – wykonanie prezentów dla babci i dziadka z okazji ich świąt. Rozwijanie sprawności manualnej. Zabawy przy piosence „Wesoła babcia”. Rozwijanie umiejętności wokalnych.
3.Dzielenie na głoski nazw prezentów dla babci i dziadka. Rysowanie pod zdjęciami tylu kresek, z ilu głosek składają się te nazwy (karta pracy). Zabawa słowna rozwijająca wyobraźnię „Malowanie w wyobraźni”.
4.Wykonanie kwiatka dla babci i dziadka według instrukcji przedstawionej na zdjęciach (książka). Samodzielne dzielenie wybranych nazw na głoski (karta pracy). Kończenie ozdabiania serwetki dla babci i dziadka (karta pracy).

III „ Lubimy przyjęcia u dziadków”
1.Zabawa orientacyjno-porządkowa „Goście, do stołów!” Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVIII. Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.
2.Zabawa matematyczna „Organizujemy przyjęcie dla babci i dziadka”. Rozwijanie umiejętności dodawania. Wykonanie laurki.
3. Zabawa słuchowa „Babciu, dziadku – kto cię woła?” Słuchanie i oglądanie komiksu. Nazywanie obrazków babci i Antosia. Wskazywanie par obrazków przedstawiających przeciwieństwa (książka). – Ćwiczenie pamięci ruchowej oraz zmysłu dotyku „Rysujemy oburącz”. – Rysowanie po śladach.
4. Zabawy swobodne w wybranych kącikach

IV „ Portrety babci i dziadka”
1.Zabawa ruchowo-naśladowcza „Co robią babcia i dziadek?” Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVIII.
2.Rozmowa na temat Jak pomagamy babci i dziadkowi. Rozwijanie mowy.
3.Portrety babci i dziadka – malowanie farbami na kartce podzielonej na połowę. Wyrażanie swoich spostrzeżeń w ekspresji plastycznej. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 7. Kształtowanie pojęcia liczby 7.
4.Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i koncentrację uwagi „Ukłony dla babci lub dziadka”. Kolorowanie rysunku bukietu dla babci i dziadka według instrukcji dotyczącej koloru kwiatów (karta pracy). Zabawa rozwijająca sprawność manualną oraz umiejętność porównywania długości „Korale dla babci”.
5.Zabawy na śniegu, na placu przedszkolnym.
V „Odwiedza nas babcia i dziadziuś”
1.Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Napoje dla babci i dziadka”. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVIII.
2.Zabawa dydaktyczna „Co pasuje do babci? Co pasuje do dziadka?” Rozwijanie logicznego myślenia i spostrzegawczości. Przygotowanie sali na przyjęcie gości. Rozwijanie umiejętności współdziałania.
3.Nauka rymowanki. Rysowanie po konturach serduszek z jednoczesnym wypowiadaniem słów rymowanki (karta pracy). Ćwiczenia oddechowe „Taniec kolorowych balonów”.
4.Przedszkolna uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

NIE MA CZASU NA NUDĘ!

I „Wymyślone zwierzątka”
1.Zabawa bieżna „Wąż”. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Żyrafy i lwy”. Zestaw ćwiczeń porannych (wybrany przez dzieci).
2.Rozdmuchiwanie na kartce barwnych plam – tworzenie z nich obrazka wymyślonego zwierzątka egzotycznego (np. żyrafolwa). Rozwijanie aktywności twórczej. Rozmowa na temat zwierząt egzotycznych – na podstawie wiadomości dzieci. Rozwijanie mowy.
3.Dzielenie na sylaby i na głoski nazw zwierząt egzotycznych przedstawionych na obrazkach. Składanie w całość obrazków zwierząt egzotycznych pociętych na części.
4.Spacer – przyglądanie się przyrodzie w zimowej szacie. Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

II „ Kompozycje z figur”
1.Zabawa ruchowa „Kto wytrzyma dłużej?” Zabawa bieżna „Wąż”. Zestaw ćwiczeń porannych (wybrany przez dzieci).
2.Układanie kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych. Rozwijanie wyobraźni.
3.Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XIII. Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Zabawy na placu przedszkolnym – lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami do celu, wydeptywanie ścieżek na śniegu.
4.Rytmiczne powtarzanie za nauczycielem tekstu o zwierzętach. Dzielenie nazw obrazków na sylaby i na głoski.
5.Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

III „ Rozwiązujemy zagadki”
1.Zabawa muzyczno-ruchowa „Aerobik”. Zabawa ruchowo-naśladowcza Żyrafy i lwy. Zestaw ćwiczeń porannych (wybrany przez dzieci).
2. Zabawy rytmami. Dostrzeganie rytmów i ich kontynuowanie. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach egzotycznych. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek: wzrokowych, słuchowych i słownych.
3.Zabawa twórcza „Chodzimy jak...”. Zabawa słowna „Dokończ”. Dzielenie nazw obrazków na sylaby i na głoski.
4.Spacer – obserwowanie otoczenia przyrodniczego. Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

IV „Zwierzątka z plasteliny”
1.Zabawa muzyczno-ruchowa „Aerobik”. Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Skoki pajaca”. Zestaw ćwiczeń porannych (wybrany przez dzieci).
2.Zwierzęta egzotyczne – lepienie z plasteliny. Rozwijanie sprawności manualnej. Improwizacje wokalne – śpiewanie wymyślonych zdań o zwierzętach na własne melodie. Rozwijanie twórczości muzycznej.
3.Tworzenie liczby mnogiej i zdrobnień od podanych słów – nazw zwierząt egzotycznych. Dowolny taniec z paskami bibuły przy nagraniu muzyki filmowej.
4.Zabawy swobodne w wybranych kącikach Zabawy na placu przedszkolnym – lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami do celu.

V „Mówimy wyraźnie”
1.Zabawa ruchowa „Ziemia, woda, powietrze”. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Żyrafy i lwy”. Zestaw ćwiczeń porannych (wybrany przez dzieci).
2.Ćwiczenia i zabawy artykulacyjne. Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
3.Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XIII. Rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej. Zabawy na placu przedszkolnym – lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami do celu, wydeptywanie ścieżek na śniegu.
4. Ćwiczenia graficzne – rysowanie po śladach rysunków zwierząt; kolorowanie rysunków. Ćwiczenia słownikowe – wymyślanie wesołych nazw dla zwierząt egzotycznych. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne „Zakładamy zoo”. Zabawy swobodne w wybranych kącikach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.