X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33144
Dział: Przedszkole

Zimą pamiętajmy o ptakach! Historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania H. Łochockiej "O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku"

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z EDUKACJI PRZYRODNICZEJ

Temat zajęcia: Zimą pamiętajmy o ptakach! Historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”- H. Łochockiej

Data: 09-01-2017 r.
Grupa: 3- latki
Prowadząca : Justyna Peszel- Kurzawa
Cele ogólne:
• uświadomienie konieczności niesienie pomocy ptakom zim?

• wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich
• doskonalenie poprawnych wypowiedzi
Cele operacyjne:
• potrafi w skupieniu wysłuchać opowiadania oraz wypowiedzieć się na jego temat;
• rozumie potrzebę dokarmiania ptaków zimą;
• potrafi wymienić sposoby dokarmiania ptaków;
• potrafi przestrzegać zasad zabawy;
• wykonuje ćwiczenia oddechowe z piórkiem;
• reaguje na przerwę w muzyce;
• wykonuje pracę plastyczną wg instruktażu;
• czerpie radość z wykonywanej pracy;
Postawa programowa wychowania przedszkolnego :
1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:
1.1 obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
1.2 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3). Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
3.1 zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
8).Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec).
8. 2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;
9. Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.
9.1) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu
(takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
12.1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
12.2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
12.3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
14.Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania i pisania).
14.2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
14.3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
14.4) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
Metody pracy:
• słowna,
• pokaz,
• obserwacja,
• zadań stawianych dziecku,
Forma pracy:
• grupowa
• indywidualna
Środki dydaktyczne: opowiadanie , ilustracje do opowiadania, płyta CD, krążki, piórka, karta z rysunkiem karmnika, sylwety wróbelków, klej, pędzelki, kredki świecowe.
PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1.Krótka rozmowa wprowadzająca do tematu.
2. Zaproszenie dzieci do obejrzenia historyjki obrazkowej pt: „O wróbelku Elemelku, pustym brzuszku i rondelku” wg H. Łochockiej.
3.Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu:
• Kto był głównym bohaterem opowiadania?
• Czy Elemelek dobrze przygotował się na przyjście zimy?
• Co zrobiła wiewiórka?
• Kto pomógł ptaszkom?
4. Zabawa orientacyjno–porządkowa „ Ptaszki do karmnika”.
Dzieci poruszają się przy akompaniamencie muzyki pomiędzy rozłożonymi na podłodze krążkami, naśladując latające ptaki. Podczas przerwy w muzyce przykucają na najbliższym krążku i stukają o niego palcami – zbierają ziarenka.
5.Ćwiczenia oddechowe rozdanie dzieciom piórek– dmuchanie na swoje piórko tak, żeby jak najdłużej utrzymało się w powietrzu.
6.Praca plastyczna- Ptaszek w karmniku. Objaśnienie sposobu wykonania pracy.
Kolorowanie karmnika kredkami świecowymi, wklejanie wróbelka, rysowanie ziarenek wróbelkowi.
Zakończenie zajęć. Ocena prac, podziękowanie za zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.