X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33115
Przesłano:
Dział: Artykuły

Jak przekazać rodzicowi nastolatka informację o niepromowaniu do następnej klasy

Nauczyciele często muszą przekazać rodzicom złe informacje na temat osiągnięć, a w zasadzie braku osiągnięć u ich dzieci, które doprowadziły do nieuzyskania promocji do następnej klasy. Jest to bardzo stresująca rozmowa dla rodzica. Do przekazania takich informacji należy odpowiednio się przygotować, aby przekazana informacja nie była szokiem dla rodzica, a dla ucznia powodem dalszych nieszczęść i niepowodzeń.
Przed rozmową należy upewnić się, że rodzic posiada wiedzę na temat grożących ocen niedostatecznych- otrzymał na ten temat pisemną lub ustną informację potwierdzoną jego własnoręcznym podpisem zgodnie z obowiązującymi procedurami. Prosząc rodzica na rozmowę należy zasygnalizować temat rozmowy w sposób nie budzący złudzeń czy nadziei na poprawę sytuacji. Trzeba również przygotować się do spotkania przewidując jak może czuć się rodzic w sytuacji kiedy jego dziecko nie otrzymuje promocji do następnej klasy. Empatia jest bardzo ważna, bowiem dla większości rodziców brak promocji do następnej klasy jest odbierane nie tylko jako niepowodzenie, czy porażka, ale często nawet jako tragedia, powód do wstydu, poczucie hańby. Informacje należy przekazywać rzetelnie, ale w taki sposób, żeby rodzic widział dobre strony takiego rozwiązania dla dziecka i opuścił szkołę wiedząc co robić dalej.
Rozmowa powinna odbywać się w spokojnej atmosferze, w pomieszczeniu zapewniającym dyskrecję, bez osób postronnych, szczególnie bez udziału rodziców innych uczniów. Informację należy przekazać jak najszybciej, najlepiej zaraz po zajęciu miejsc przez wszystkich uczestników rozmowy. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest rzetelne i jednoznaczne poinformowanie o ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu. Można zrobić to np. za pomocą wyrażeń: ‘Niestety, państwa syn nie zdołał poprawić grożących mu ocen niedostatecznych i nie będzie promowany do następnej klasy’. Należy pamiętać, żeby sposób mówienia i postawa wskazywała na to, że nauczyciel stara się zrozumieć trudną sytuację rodzica. Następnie trzeba przedstawić konkretne przyczyny takiego stanu rzeczy: niską frekwencję, omówić szczegółowo wiadomości i umiejętności, które nie zostały opanowane w stopniu umożliwiającym kontynuowanie nauki w następnej klasie. Trzeba zastanowić się także nad tym, co mogło doprowadzić do tej sytuacji-choroby, wagary, konflikty w grupie rówieśniczej, zły wpływ grupy rówieśniczej, niechęć do nauki spowodowana brakiem sukcesów, problemy w domu rodzinnym, brak wsparcia ze strony szkoły i rodziny, brak odpowiedniego zaangażowania w wychowanie ze strony rodziców, spowodowany być może pracą i przemęczeniem. Być może źródłem niepowodzeń jest niechęć ucznia do profilu klasy, zawodu w którym się kształci, lub nadużywanie środków psychoaktywnych, alkoholu. Załamanym rodzicom trzeba przede wszystkim przedstawić pozytywne aspekty niezdania do następnej klasy: możliwość nadrobienia zaległości, zmiana środowiska mającego zły wpływ, okazja dla rodziców do zmiany postępowania, szansa na naprawę błędów jakie zostały popełnione, możliwość kontynuowania nauki w klasie o innym profilu, jeżeli brak promocji spowodowany był brakiem zainteresowania przedmiotami, czy tzw. ‘kubeł zimnej wody’- sygnał dla młodego człowieka, że pewne zachowanie i podejmowane decyzje niosą za sobą nieodwracalne konsekwencje. Na koniec trzeba przedstawić rodzicom możliwe rozwiązania dla ich dziecka i zastanowić się w jaki sposób zapobiec takiej sytuacji w przyszłości. Można zaproponować kontynuowanie nauki w klasie o tym samym profilu, zaproponować zmianę profilu czy zawodu lub też zmianę typu szkoły np. liceum na technikum, lub szkołę zawodową. Trzeba też doradzić w jaki sposób ustrzec się podobnych wydarzeń w następnych latach: określić dokładnie powód niepowodzeń, kontynuować naukę w typie szkoły i profilu klasy wybranym przez ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami i marzeniami oraz możliwościami, rodzice powinni starać się utrzymywać stały kontakt z wychowawcą, wspólnie monitorować frekwencję i postępy dziecka, interesować się jak dziecko spędza wolny czas, pytać o to z kim się spotyka.
Należy pozostawić rodzica w poczuciu, że w tym momencie brak promocji do następnej klasy jest najlepszym możliwym rozwiązaniem dla ich dziecka, dającym możliwość nadrobienia zaległości, nie jest powodem do wstydu, ale sygnałem do większego zaangażowania rodziców w wychowanie dziecka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.