X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33101
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Turniej matematyczny - zajęcia otwarte dla rodziców

"TURNIEJ MATEMATYCZNY" SCENARIUSZ ZAJĘCIA OTWARTEGO DLA RODZICÓW .

TEMAT ZAJĘCIA: „Turniej matematyczny”
GRUPA WIEKOWA: 5-LATKI
opracowanie: Justyna Kowalik
Cel główny:
Utrwalenie wiadomości z zakresu kształtowania pojęć matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia.
Cele operacyjne – dzieci potrafią:
• orientować się w schemacie własnego ciała
• wyróżnić przedmiot ze względu na jego cechy wielkościowe
• rozumie i potrafi określić stosunki ilościowe w praktycznym działaniu
• liczyć w dostępnym zakresie
• skupić uwagę na zadaniach i zaangażować się w ich wykonanie
• odczuwać radość z wykonania zadań
• współdziałać w grupie
• pogodzić się z przegraną, wiedząc że zawsze ktoś musi wygrać

Zadania dla dzieci:
• rozmowa kierowana na temat regulaminu turnieju matematycznego
• rozwiązywanie różnorodnych zadań matematycznych z wykorzystaniem elementów metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
• zabawy ruchowe według propozycji Marty Bogdanowicz –utrwalające stronę lewą i prawą ( zdobywanie orientacji w schemacie własnego ciała)
• wiersz zawierający elementy zagadnień matematycznych

Rodzaje aktywności:
• językowa
• literacka
• matematyczno- manipulacyjna
• ruchowa

Formy pracy:
Z całą grupą, praca w małych zespołach, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:
koszyk, koperty z zagadkami, pojemniki różnej wielkości, instrumenty perkusyjne, papie w formacie A-4, kasztany, figury geometryczne wycięte z kartonu, klamerki do bielizny, pisaki, ilustracje, „lizaki” z cyframi /liczmanami; karty do pracy indywidualnej, gra z kostką.

Przebieg zajęcia:
1. Powitanie.
Dzieci siedzą w kręgu witają kolegę siedzącego po swojej lewej stronie dzieląc jego imię na sylaby.
2. Dni tygodnia - zabawa utrwalająca nazwy dni tygodnia.
Nauczyciel pyta: Jaki dzisiaj mamy dzień tygodnia? Jaki był wczoraj? Jaki będzie jutro? Następnie nauczyciel podaje nazwę dnia np. poniedziałek, dzieci wymieniają kolejne dni.

3. Piosenka dla naszych gości.
Dzieci otrzymują instrumenty muzyczne, ilustrują przy ich pomocy treść śpiewanej piosenki, „Jesienny pociąg”.

4.Rozmowa na temat regulaminu „ Turnieju matematycznego”- wspólne określenie obowiązujących zasad np. zadania wykonujemy samodzielnie; nie spieszymy się z ich wykonaniem; a najważniejsze- uśmiechamy się nawet wówczas, gdy będziemy mieli problemy z wykonaniem jakiegokolwiek zadania( nauczycielka pokazuje dzieciom dwa rysunki z uśmiechniętą i smutną buzią- podczas turnieju obowiązuje buzia uśmiechnięta).

5.Wybranie „ przewodniczącego”( jeden z rodziców), który na przygotowanej liście z nazwiskami dzieci będzie zaznaczał punkty uzyskane za poszczególne zadania. Za każde prawidłowo wykonane zadanie dziecko otrzymuje 1 pkt. Pozostali rodzice sprawdzają wspólnie z nauczycielką czy zadania zostały wykonane poprawnie.

6.Informacja na temat przebiegu turnieju- poszczególne zadania umieszczone są w kopertach ponumerowanych od 1-5. Zadania wykonujemy według kolejności.

7.Wykonywanie poszczególnych zadań:

I.ZADANIE 1 „KOLOROWE DOMKI”
Na tablicy przypięta jest ilustracja do wiersza, przykryta papierem. Każde dziecko otrzymuje jego małą kopie oraz tabliczki z cyferkami/ liczmanami.

„Wesoła ulica”
I. Salach
Na wesołej ulicy
Kamil domy liczy,
domki malowane
w rządku ustawiane.
Pierwszy domek – daszek ma czerwony
płotkiem otoczony.
W drugim domku z antenk?

jest tylko jedno okienko.
W żółtym domku trzecim
dym z komina leci.
Czwarty dom wysoki
dotyka dachem obłoki.
Piąty z dachem jak marchewka
zdobią z boku małe drzewka.
Przy szóstym domku usiadł motylek –
to tutaj mieszka Kamilek.

Na podstawie wysłuchanego wiersza dzieci przystępują do rozwiązania zadań.
Na swoim obrazku zaznacz czerwonym krzyżykiem trzeci domek z kolei, pamiętaj ,że pierwszy domek to domek z czerwonym dachem i płotkiem. Następnie zaznacz kółeczkiem piąty domek.
• Przy pomocy tabliczek pokaż, który domek jest najwyższy.
• Przy pomocy tabliczek pokaż, który domek jest najniższy.
• Przy pomocy tabliczek pokaż, który domek ma najwięcej okien.
• Przy pomocy tabliczek pokaż, nr domów które mają po tyle samo okien.

II.ZADANIE 2 "TRÓJKĄTY"

Każde dziecko otrzymuje duży trójkąt wycięty z kartonu i klamerki. Wykonuje zadanie według wskazówek nauczycielki.

*proszę na każdym boku trójkąta umieścić po 1 klamerki, ile jest razem?,
* proszę na każdym boku trójkąta umieścić po 2 klamerki, ile jest razem?,
* teraz razem jest? 6 klamerek, proszę zdjąć 4 klamerki, ile jest razem?,
* na każdym boku proszę umieścić po 4 klamerki, proszę zdjąć 4, ile jest razem?

III. ZADANIE 3 „I’M HUNGRY”
Zestaw gier i zabaw w języku angielskim.
Przypomnienie słownictwa: zabawa „co zniknęło”, „ciepło – zimno”,
Głodny potwór -przeliczanie elementów w języku angielskim, w dostępnym zakresie.

Zabawa ruchowa według Marty Bogdanowicz – „ Do przodu prawą rękę daj...”

IV. ZDANIE 4 "KASZTANY"

Każde dziecko otrzymuje arkusz papieru o wymiarach A4 i kasztany, umieszczają kasztany na kartce według polecenia nauczycielki.

* proszę położyć 2 kasztany w prawym górnym rogu
* proszę położyć 3 kasztany w lewym dolnym rogu
* proszę położyć 4 kasztany w lewym górnym rogu
* proszę położyć 1 kasztan w prawym dolnym rogu
* proszę położyć 2 kasztany na środku

V. ZADANIE 5 "ZBIORY"
Każde dziecko otrzymuje kopertę z obrazkami, dwie obręcze, kartoniki z cyframi /liczmanami.
Zadaniem dziecka jest podzielenie obrazków na dwa zbiory. Przeliczenie elementów w zbiorze i odszukanie kartonika z właściwą cyfrą.

VI. ZADANIE 6 „GRA”
Grupa zostaje podzielona na trzy podgrupy. Każda podgrupa dostaje szkic gry planszowej. Dzieci wspólnie z rodzicami ustalają zasady gry, opracowują ją plastycznie.

8. Ewaluacja.
Uczestnicy oceniają zajęcia poprzez przypięcie sobie uśmiechniętej lub smutnej minki.

9. Zakończenie zajęć.
Na zakończenie turnieju następuje podliczenie wyników i uroczyste zakończenie turnieju. Każde dziecko otrzymuje dyplom „ Mistrza Matematyki” i upominki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.