X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33095
Przesłano:
Dział: Języki obce

Ab in den Urlaub - powtórzenie oraz utrwalenie wiadomości dotyczących wakacji letnich z zastosowaniem animacji językowej

TEMAT: Ab in den Urlaub - powtórzenie oraz utrwalenie wiadomości dotyczących wakacji letnich z zastosowaniem animacji językowej.
CEL KLUCZOWY: Uczniowie znają słownictwo dotyczące wakacji letnich, potrafią je zastosować w praktyce.
Cele operacyjne:
1. Poziom wiadomości
Zapamiętywanie wiadomości: uczniowie znają słownictwo związane z tematem wakacji, systematyzują wyrażenia
Zrozumienie wiadomości: uczniowie budują poprawne zdania (wer, wie ich) stosując poznane słownictwo
2. Poziom umiejętności:
Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych: uczniowie rozszerzają zakres słownictwa, stosują biernik w zdaniu z zastosowaniem schematu „ich sitze im Grünen und denke an.... „
Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych: uczniowie tworzą wyrażenie z rozsypanki literowej,

Metody: metody praktyczne, mind-mapa, animacja językowa, burza mózgów, pantomima
Formy pracy: grupowa, jednolita
Pomoce : gry i zabawy animacji językowej, rozsypanka literowa
Przebieg zajęć
I. Część wstępna
1. Po przywitaniu nauczyciel rozdaje karteczki z literką. Zadaniem uczniów jest odgadnięcie hasła, które jest zarazem tematem lekcji.

II Część właściwa- zastosowanie animacji językowej w utrwaleniu słownictwa.
a. zabawa: „Wer ist was” (kto jest kimś, czymś) każdy uczeń przypisuje do siebie słówko związane z tematem wakacji oraz gdy jest możliwość stosuje pantomimę do słówka np.: die Sonne (słońce), schwimmen (pływać), der Schatten (cień) itp. Słówka zostają powtarzane w kole. Ostatni uczestnik musi nazwać wszystkie osoby w nowym imieniu.
b. zabawa „Ich sitze im Grünen und denke, an ” – uczniowie siedzą w kole, jedno krzesło jest wolne, uczniowie stosują przypadek biernika w zdaniu (jeżeli wymagane) np.: ich sitze im Grünen und denke, an den Schatten. (siedze na łącę i myślę o....)
c. zabawa „Zip-Zap” uczniowie siedzą w kole, nauczyciel mówi zip lub zap wtedy uczniowie podają wyrażenia wcześniej poznane z prawej i lewej strony ucznia
d. Zabawa „Wer wie ich.... ” jeden uczeń stoi w kole (brak 1 krzesła) i mówi Wer wie ich mag die Sonne. – kto jak ja lubi słońce- wtedy wstają ci uczniowie których zdanie to dotyczy. Na środku zostaje ten uczeń, dla którego brakło miejsca.
III Zakończenie
Zabawa Rintel Tintel – zabawa z Finnladnii – uczniowie pozdrawiają się nawzajem stosując przybrane na ten dzień słówko.
W zależności od tempa pracy uczniów zabawy będą modyfikowane.

Gry i zabawy: Joanna Bojanowska "Animacje językowe"

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.