X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33074

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III Blok tematyczny: To, co nam bliskie... Temat: Z ortografią za pan brat - wyrazy z rz

Cel ogólny: Uczeń zna i stosuje zasady pisowni wyrazów z rz

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- wypowiada się na dany temat
- zna zasady pisowni wyrazów z rz;
- pisze starannie w liniaturze
- zna wyjątki od poznanych zasad ortograficznych ;
- współpracuje w grupie ;
- układa zdania z podanym wyrazem ;
- śpiewa poznaną piosenkę
- korzysta z platformy Learning Apps
- wzbogaca słownictwo ;

METODY: słowno-oglądowa, ćwiczenia interaktywne,

FORMY PRACY: indywidualna jednolita, grupowa jednolita,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: platforma Learning Apps, zeszyt, karty pracy, plansze ortograficzne, kolorowe zasady ortograficzne

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wprowadzenie do tematu zajęć – rozwiązywanie zagadki.

N. czyta zagadkę:
Jestem w wierzbie, rosnę w brzozie.
Lubię burzę, kocham morze.
Jesz mnie z chrzanem i grzybami, z czerwonymi porzeczkami.
Ma mnie orzech, chrzan i perz. Czym ja jestem, czy już wiesz?
U. odgadują, że tematem zajęć będzie pisownia wyrazów z dwuznakiem rz.

2. Zapisanie tematu zajęć w zeszycie: Z ortografią za pan brat – wyrazy z rz

3. Wyświetlenie zasad ortograficznych na tablicy.
Przypomnienie zasad pisania wyrazów z rz.

4. Wyjątki:
Zapis w zeszycie wyrazów: pszczoła, kształt, pszenica, wszystko, wszędzie, zawsze

5. Ćwiczenia utrwalające pisownię z rz na platformie Learning Apps : "Milionerzy", "Kategorie"

6. Biegane dyktando
Uczniowie są podzieleni na trzy grupy. Zapisują tekst dykowany przez wyznaczone dzieci.
Na podstawie poznanych wcześniej zasad U wyjaśniają pisownię wyrazów z rz i sprawdzają poprawność napisanego przez siebie dyktanda.

7. Piosenka "Krakowiaczek na rz"
8. Zapisywanie wyrazów z rz po spółgłoskach. U. wypisują z tekstu kroniki z podręcznika wyrazy, w których rz występuje po spółgłoskach. Oznaczają je kolorami według podanego wzoru.

9. Dopisywanie wyrazów. U. w liniach dopisują odpowiednie wyrazy do podanych. N. przypomina, że rz wymienia się na r.
10. Pisanie wyrazów z rz niewymiennym
U. odczytują w ciągach liter po jednym wyrazie z rz niewymiennym. Piszą odczytane wyrazy w zeszycie i zapamiętują ich pisownię.
11. Pisanie nazw zawodów U. zapisują kilka nazw zawodów zakończonych na -arz, -erz. W zeszycie rysują przedstawiciela jednego zawodu. Układają i piszą o nim dwa zdania.

Wykorzystano materiały: Marzena Fałdzińska, Dorota Rączyńska:"Ćwiczenia z pomysłem" klasa 3, scenariusze lekcji, z Klubu Nauczyciela "Uczę.pl", WSiP

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.