X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33071
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kto ty jesteś? - Polak Mały. Scenariusz zajęć

„Kto ty jesteś? – Polak Mały” - wychowanie do wartości-dom, rodzina, mój kraj... obserwacja wiedzy dziecka na podstawie wybranej literatury dziecięcej z wykorzystaniem platformy
e-Twinnig.

Scenariusz zajęć w grupie dzieci 4-letnich

CELE OGÓLNE:
1. Kształtowanie więzi z własną miejscowością, jej mieszkańcami
2. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej

CELE OPERACYJNE:
dziecko:
- zna nazwę miejscowości w której mieszka, zna ważniejsze miejsca
- zna legendy związane z miejscem zamieszkania oraz krajem
- wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
- nazywa godło i flagę państwową, zna I zwrotkę polskiego hymnu
- uczestniczy w zabawach ruchowych, porusza się w rytm muzyki
- wykonuje wspólnie z innymi pracę plastyczn?

- porządkuje miejsce po wykonaniu zadania

REALIZOWANE TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
1 Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;(1/2)
3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
- zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób, w tym z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji (3/1)
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
- odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską)(7/2)
9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
- umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych (9/1)
14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)
- słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób, m.in. z wykorzystaniem języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji; interesuje się książkami (14/4)
15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
- zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;(15/3)
- wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa; (15/4)
- nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej; (15/5)

DOBÓR ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH:
- mapa Polski
- płyta CD
- ilustracje do legendy
- legenda „Wars i Sawa”
- ilustracje Bartoszyc, koperty
- folia budowlana
- czerwone i czarne kartki ksero
- wycięte białe elementy do herbu Bartoszyc i godła Polski
- klej
- medal dla każdego dziecka

METODY STOSOWANE:
- aktywizujące;
- oparte na słowie;
- oparte na praktycznej działalności dziecka.

FORMY:
- zbiorowa
-indywidualna

1. „Mapa” - Zaproszenie na wycieczkę, odkrycie konturu mapy Polski
N: Chciałam was zaprosić do pewnej krainy a dokładnie kraju. A co to jest za kraj to za chwilę się dowiecie. Zapraszam. (nauczycielka odsłania mapę Polski)

N: Kto mi co to jest?
DZ: Mapa Polski
N: Kto mieszka w Polsce?
DZ: POLACY.

2. Symbole narodowe – dzieci wymieniają opisują jak wyglądają symbole narodowe, odśpiewanie hymnu.
N: Czy ktoś z was wie jakie są symbole narodowe Polski?
DZ: - Flaga
- Godło
- Hymn
N: Jak wygląda flaga Polski?
Jak wygląda godło Polski?
Czy my znamy hymn Polski? A w jakiej pozycji śpiewa się hymn? Proszę zaśpiewajmy go wspólnie.
- wspólne odśpiewanie hymnu

3. „Ciuch ciuch” – zabawa ruchowa przy piosence (dzieci ustawiają się w pociąg)
Teraz chciałabym zaprosić was do pewnego miasta. Może uda się nam dotrzeć do niego pociągiem. Wsiadajcie.

4. „Wars i Sawa” - opowiadanie nauczycielki na podstawie legendy W. Chotomskiej i ilustracji.

N: Tak, oto dotarliśmy do miejsca, gdzie chciałabym opowiedzieć wam legendę o pewnym mieście. Zanim jednak zdradzę wam jego nazwę proszę abyście bardzo uważnie posłuchali, bo to pomoże wam w odgadnięciu nazwy tego miasta.

Dawno temu, nad Wisłą żył młody rybak o imieniu Wars. Pewnego dnia gdy szedł nad rzekę by zarzucić sieci usłyszał piosenkę:
Siedem Fal mnie strzeże i siedem błyskawic.
Kto się ich nie lęka, niech się tutaj zjawi.
Piosenkę śpiewała dziewczyna, która głos miała tak piękny i dźwięczny, że
Wars nie zawahał się ani chwili. Zawołał - Niczego się nie boję! – Wskoczył do swej łodzi i popłynął.
Jednak ledwie odbił od brzegu rozpętała się straszliwa burza.
- Roztrzaskamy ci wiosła! – syczały błyskawice.
- Porwę twoje sieci na strzępy ! – ryczał wicher.
- Zatopimy łódź! – groziły fale.
Ale Wars płynął tak szybko, że ani wicher, ani fale, ani błyskawice nie mogły go dogonić. Kiedy był już na samym środku rzeki, wśród wzburzonych fal ujrzał dziwną postać: półrybę – półdziewczynę. Była to syrena. Zdziwił się Wars. Podpłynął bliżej. Wyciągnął rękę. Syrena podała mu tarczę i miecz i powiedziała: - Mam na imię Sawa. Teraz ty broń mnie, rzeki i miasta. A potem było jak w bajce żyli długo i szczęśliwie dzielny Wars i piękna Sawa a zgoda syreny na małżeństwo z człowiekiem sprawiła, że rybi ogon zamienił się w nogi.
Legenda ta głosi, że byli tam kiedyś dzielny Wars i piękna Sawa a na ich pamiątkę i od ich imion powstała nazwa miasta...
DZ: Warszawa.

5. „Co zapamiętałeś?” – odpowiedzi dzieci na pytania dotyczące opowiadania.
N: Kto z was powie nam kogo Wars ujrzał wśród wzburzonych fal?
Jak miała na imię syrena, którą ujrzał Wars?
Jakie przedmioty dostał Wars od Sawy?
Jak nazywa się miasto, które znajduje się w miejscu, gdzie spotkali się Wars i Sawa?

6. „Stolica” – wyjaśnienie pojęcia
N: Świetnie zapamiętaliście wiele szczegółów z opowiadania, a czy potraficie powiedzieć jaką rolę pełni Warszawa w Polsce? Co znaczy słowo stolica?
DZ: - wypowiedzi dzieci
N: Stolica – to pojęcie oznaczające miasto, w którym znajdują się najważniejsze urzędy państwowe będące siedzibą władz. (pałac prezydencki, sejm i senat)
A kto wie jak wygląda herb Warszawy?
DZ: Syrenka warszawska
N: Bardzo dobrze.

7. „Mapa Polski” – wskazywanie na mapie fizycznej Polski: Warszawy i Wisły
N: Ciekawa jestem czy potraficie pokazać na mapie, gdzie znajduje się Warszawa?
Dz: (chętne dziecko wskazuje miejsce)
N: A jak płynie rzeka Wisła?
Dz: (chętna osoba wskazuje kierunek rzeki)

8. Zabawa ruchowa przy piosence „Jadę, jadę” – każdy porusza się indywidualnie.
N: Chciałabym zabrać was jeszcze do jednego miasta, które jest wam dobrze znane.
Zapraszam do auta, bo tu niestety pociągiem już nie dojedziemy.

9. „Bartoszyce” – moje miasto, dzieci siadają w kole.
N: Jesteśmy na miejscu. Jesienny wiatr rozrzucił nie tylko liście, ale też listy. Usiądźcie i zajrzyjcie do swoich kopert. Wyjmijcie, co znaleźliście i przyklejcie na tablicę.
Dz: wyjmują z kopert ilustracje (herb Bartoszyc, Brama Lidzbarska, baby kamienne, przedszkole, logo) i przyczepiają na tablicę
N: Czy wiecie w jakim mieście jesteśmy?
Dz: W Bartoszycach.

10. „Legenda o rzece Łynie” – wykorzystanie narzędzi TOC do ułożenia wydarzeń
N: A jaka rzeka przepływa przez Bartoszyce?
DZ: Łyna.
N: Czy pamiętacie jak powstały źródła Łyny? Przypomnijmy sobie tę legendę.
TOC
- Szczęśliwe życie Ałny i Dobrzyna.
- Ałna zostaje sama w domu. Jest obserwowana przez Dietricha.
- Zatruta strzała czarownic zabija Dobrzyna.
- Ałna płacze za mężem.
- Łzy zamieniają się w rzekę.

11. „Taniec Łyny” – inscenizacja ruchowa do legendy przy muzyce z płyty.
N: Zapraszam was do inscenizacji legendy jak powstała rzeka Łyna.
DZ: (dzieci inscenizują legendę)

12. „Zadania do wykonania” – podział dzieci na grupy, praca plastyczna wspólnie z rodzicami.
N: Każdy z was za chwilę otrzyma ode mnie emblemat, który podzieli was na zespoły i wskaże zadanie do wykonania.
- I zespół „Flaga” (naklejanie czerwonych kartek na dolną część flagi)
- II zespół „Godło Polski” (naklejanie czerwonych kartek jako tła, i naklejenie puzzli orła - elementy)
- III zespół „Herb Bartoszyc” (czarne kartki, elementy białe)
- IV zespół „Syrenka warszawska” (naklejanie czerwonych kartek, ułożenie puzzli syrenki)

13. „Prezentacja” – prezentacja swojej pracy innym zespołom.

14. Podsumowanie zajęcia – dzieci siedzą w kole, nauczycielka każdemu dziecku wręcza medal patrioty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.