X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33069
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wprowadzenie litery "G", "g" w grupie zróżnicowanej wiekowo

Temat zajęcia: Słuchanie wiersza W. Grodzieńskiej pt. „Bajka o gilu”. 4-, 5-, 6-latki - rozmowa na temat treści wiersza. 6-latki zapoznanie z literą „G, g” w oparciu o wyrazy podstawowe Gutek, gil. 4-, 5-latki rozwijanie analizy i syntezy słuchowej oraz spostrzegawczości wzrokowej.

Obszar podstawy programowej:

- 14/5 - słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich;
- 14/6 - układa krótkie zdania, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
- 14/7 - zna drukowane wielkie i małe litery;
- 14/8 – interesuje się czytaniem, układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;
- 14/2 – potrafi uważnie postrzegać, aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na rysunkach;

Cel główny zajęcia:
- 6-latki - zapoznanie z literą „G, g”,
- 4-, 5-, 6-latki - organizowanie sytuacji sprzyjających wykorzystywaniu posiadanych umiejętności oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych w nauce czytania.

Cele operacyjne :
6-latki
- uważnie słucha wiersza;
- odpowiada na pytania;
- dzieli wyrazy na sylaby;
- wyodrębnia głoski w wyrazach;
- odczytuje sylaby, wyrazy, krótkie zdania;
- rozpoznaje napis swojego imienia wśród innych;
- zna drukowaną małą i wielką literę „G, g.

4-, 5-latki

- uważnie słucha wiersza;
- odpowiada na pytania;
- dzieli wyrazy na sylaby;
- wyodrębnia pierwszą głoskę w wyrazie;
- rozpoznaje jednakowe kształty;
- układa obrazek z części w całość;
- dopasowuje napis „gil ”do obrazka;
- rozpoznaje napis swojego imienia wśród innych.

Metody pracy wg S. Strzyżewskiego: podające, samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych dziecku, ćwiczeń, odtwarzania, słowne, żywego słowa.

Forma pracy: z całą grupą, indywidualna.

Środki dydaktyczne: ilustracje do wiersza W. Grodzieńskiej pt. „Bajka o gilu”, obrazek z podpisem Gutek, gil, nakrywki białe, niebieskie, czerwone, wielka i mała litera G, g, litery C,D,B,G, g, d, c ,b, ilustracje przedstawiające: zegar, flagę, wagę, globus gitarę, zegarek, garnek, plansze z napisami sylab: ga, go, gu, ag, og, karmnik, obrazki do składania: kogut, globus, zegar, waga, zawieszki na szyję z gawronem, obrazki do wyszukiwania litery „g”, ilustracja, na której jest gil z podpisem, wyrazy: gil, garnek, gitara.

Przebieg zajęcia:
1. Słuchanie wiersza Wandy Grodzieńskiej pt. „Bajka o Gilu”, ilustrowanego pacynką oraz obrazkami.
2. Rozmowa na temat wiersza: 4-, 5-, 6-latki odpowiadają na pytania:

- Jakie ptaki śpiewały w parku?
- Dlaczego gil się rozgniewał?
- Kiedy gil powrócił do parku?

3. Wyłonienie wyrazów podstawowych: Gutek, gil.
- Jak ma na imię pacynka, która opowiedziała bajkę o gilu?
- Jak nazywa się ptak, który ma czerwony brzuszek?

4. Pokaz wyrazów globalnych: Gutek, gil.

5. Analiza i synteza słuchowa wyrazów podstawowych: Gutek, gil.

- 4-, 5-latki - podział wyrazów: Gutek, gil na sylaby, określenie liczby sylab;
- 6-latki – podział wyrazów Gutek, gil na głoski, określenie liczby głosek;
- 5-, 6-latki – wyodrębnienie pierwszej głoski w wyrazach podstawowych;
- 6-latki wyodrębnienie ostatniej głoski w wyrazach podstawowych;
- 5-, 6-latki wyszukiwanie wyrazów zawierających głoskę „g” na początku, w środku i na końcu wyrazu – oglądanie obrazków – określanie miejsca głoski „g” w wyrazie.

6. Analiza i synteza wzrokowa wyrazów podstawowych:

- 4-, 5-latki zaznaczenie ilości sylab w wyrazach: Gutek, gil;
- 5-, 6-latki budowa schematu wyrazów podstawowych z białych nakrywek;
- zasygnalizowanie pojęcia spółgłoska w odniesieniu do głoski „g;
- budowa modelu wyrazów podstawowych z kolorowych nakrywek.

7. Prezentacja wielkiej i małej litery „G, g” – 6latki. Wymiana kolorowych nakrywek poznanymi literami. 4-, 5-latki – łączenie w pary jednakowych ptaków - cicha praca indywidualna.

8. Zabawa ruchowa przy piosence pt. „Gawron” – dzieci (gawrony) poruszają się w rytm śpiewanej piosenki – na pauzę w muzyce 6-latki ustawiają się wokół karmnika ,który oznaczony jest czerwoną ramką, 4-, 5-latki ustawiają się wokół karmnika z zieloną ramką. 6-l. odczytują połączenia sylabowe z poznaną literą: ga, go, gu, ag, og , natomiast 4-, 5-l. powtarzają przeczytaną przez 6-l sylabę „tak jak echo”.

9. 6 latki - utrwalenie litery „G, g”. Pod postacią Gutka dzieci kładą napis „Gutek” oraz wielkie litery „G”, pod gilem napis „gil” oraz małe litery „g”.
4-, 5-latki - składanie obrazków, które mają głoskę „g” na początku lub w środku wyrazu, (gitara, guzik, zegarek, garnek), podział tych wyrazów na sylaby, zaznaczenie ilości sylab kółkami.

10. Praca przy stolikach - rozpoznawanie wizytówki ze swoim imieniem wśród innych wizytówek
- 4-, 5-latki otrzymują obrazek gila z napisem globalnym – muszą odszukać taki sam wyraz i ułożyć go pod obrazkiem;
- 6-latki
I poziom - czytanie krótkich wyrazów w połączeniu z obrazkiem.
II poziom - zaznaczenie niebieskim pisakiem liter „g” w wyrazach: zegar, flaga, waga, globus, gawron.

11. Ewaluacja - dzieci, które po zajęciach mają dobry nastrój wkładają do karmnika, w którym jest gil, owoce róży.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.