X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33042
Dział: Gimnazjum

Plan wychowawczy klasa 3 gimnazjum

PLAN WYCHOWAWCZY
TEMATY GODZIN WYCHOWAWCZYCH
KLASA III E
Rok Szkolny 2016/2017

Opracowała: mgr Liliana Wójcik

Treści wychowawcze:
• budowanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz poczucia bycia Polakiem i Europejczykiem,
• kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
• dostarczanie wiedzy i umiejętności do stawiania czoła nowym, a nawet trudnym sytuacjom życiowym,
• budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji, kontaktu bycia z drugim człowiekiem,
• rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych,
• kształtowanie umiejętności integracji i współpracy w grupie,
• wyzwalanie aktywności w kierunku poszanowania drugiego człowieka,
• przygotowywanie do stawiania czoła nowym, trudnym sytuacjom życiowym,
• profilaktyka uzależnień
• wspieranie ucznia zdolnego oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
• wskazywanie ścieżek kształcenia,
• przedstawianie oferty edukacyjnej szkół,
• przygotowywanie do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, stanowienia o sobie,
• pokazanie ważności wolontariatu i wyzwalanie aktywności w tym kierunku.

Lp. Temat lekcji Zakres treści
Uczeń:
1.

Plan pracy na godzinach wychowawczych. Wybór samorządu klasowego. • zna Statut szkoły, WSO, regulaminy,
• zna kryteria oceny zachowania,
• wybiera samorząd klasowy,
2. Co mi daje pozytywne myślenie? • potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele wymagające pomysłowości konsekwencji w realizacji,
• umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów i podjąć właściwą decyzję,
• panuje nad emocjami i radzi sobie ze stresem,
3. Zapoznanie z procedurami egzaminu gimnazjalnego.
• zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami szkoły i domu rodzinnego,
• potrafi swoje zachowanie poddać krytycznej refleksji,
4. Godność dziewczyny, godność chłopaka. • jest taktowny i kulturalny wobec innych,
• nie budzi zastrzeżeń swym wyglądem i kulturą osobistą,
5. Jak uczyć się efektywnie? • wdrażany jest do systematycznej i efektywnej pracy według jednolitego systemu motywowania do nauki,
6. Zawód – nauczyciel. • przestrzega zasad wymiany opinii i kultury dyskusji,
7. Lokalne miejsca pamięci narodowej. • wyraża szacunek do symboli i tradycji narodowych własnych i cudzych,
8. Bulimia i anoreksja – choroby XXI wieku.

• nie budzi zastrzeżeń swym wyglądem i kulturą osobistą,
• dba o własne zdrowie, unika zagrożeń związanych z uzależnieniami,
9. Jakie znaczenie miało dla Polski odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918 r. • wyraża szacunek do symboli i tradycji narodowych własnych i cudzych,
10. Poznaję siebie, planuję zawód. • umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów i podjąć właściwą decyzję,
11.
Pojęcie moralności współczesnego człowieka. • potrafi stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych,
12. "Wojna domowa", czyli o konfliktach rodzinnych. • rozpoznaje przyczyny nieporozumień
• zna przyczyny patologii
• odpowiada na pytanie, czy rodzic może być przyjacielem dziecka.

13.

Konsekwencja w realizacji planów.

• potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele wymagające pomysłowości konsekwencji w realizacji,
• ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi,
14.
Jak poszukiwać informacji o możliwościach dalszego kształcenia. • jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł informacji,
15.
Przygotowania do wigilii szkolnej. • sprawnie współdziała z innymi na terenie klasy, szkoły i poza nią, realizuje wspólne zadania,
• potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele, wymagające pomysłowości konsekwencji w działaniu,
• poszukuje nowych obszarów dla swojej aktywności, problemów do rozwiązania, a nawet wyzwań, które pozwoliły by mu się sprawdzić,
16.
Wigilia – podtrzymujemy tradycje świąteczne. • wyraża szacunek dla tradycji i symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych,
17.
Czy umiem powiedzieć „NIE”? • jest taktowny i kulturalny w stosunku do innych,
18.

Ocena i samoocena zachowania. • potrafi słuchać opinii innych i cierpliwie poszukać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron,
• potrafi odnieść zachowania własne i cudze do znanego mu i szanowanego przezeń systemu wartości naszego kręgu kulturowego,
19. Praca moich rodziców – poznajemy zawody. • zna wybrane zawody,
20. Zagrożenia w czasie ferii. • dba o własne zdrowie, unika zagrożeń związanych z uzależnieniami,
21. Podobieństwa i różnice uczuć.

• umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych,
22. Czy potrafię być asertywny?

• jest taktowny i kulturalny w stosunku do innych,
• potrafi słuchać opinii innych i cierpliwie poszukać rozwiązań o przyjęcia dla różnych stron,
23. Dalsze losy naszych absolwentów. • jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy,
24. Multimedia – rozrywka czy nauka? • nie jest podatny na demagogię i manipulację informacyjną w zakresie postaw i zachowań,
25. Wolontariat- co o nim wiem? • ma świadomość konieczności bezinteresownej pomocy
26. Sens ludzkiego cierpienia. • rozpoznaje źródła cierpienia
• wie jaką wartość ma przebaczenie
• ma świadomość potrzeby niesienia pomocy ludziom potrzebującym
27. Tradycje świąteczne w różnych krajach. • ma świadomość istnienia na świecie różnych systemów wartości i respektuje tę różnorodność,
28. Stres – jak sobie z nim poradzić?
• potrafi panować nad emocjami, radzi sobie ze stresem,
29. Jak przygotować się do egzaminu?
• zna zasady egzaminu gimnazjalnego,
30. Poznajemy ofertę edukacyjną szkół. • jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy,
• potrafi słuchać opinii innych i cierpliwie poszukać rozwiązań do przyjęcia dla obu stron,
31.
Jak powstaje plotka? • nie jest podatny na demagogię i manipulację informacyjną oraz w zakresie postaw i zachowań,
• umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych,
32. Kochaj! Nie zabijaj! Konsekwencje uzależnień. • dba o własne zdrowie, unika zagrożeń związanych z uzależnieniami,
• nie budzi zastrzeżeń swym wyglądem i higieną osobistą kręgu kulturowego,
33. Ocena i samoocena zachowania. • potrafi słuchać opinii innych i cierpliwie poszukać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron,
• potrafi odnieść zachowania własne i cudze do znanego i szanowanego systemu wartości naszego ,
34.

Moja przyszłość zależy ode mnie. • potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele, wymagające pomysłowości i konsekwencji w realizacji,
• umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów i podjąć właściwą decyzję,
35. Za rok, za dzień, za chwilę... • planuje przyszłość
• docenia dobre wspomnienia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.