X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33005
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Powroty ptaków - konspekt zajęć dla dzieci 5,6 letnich

KONSPEKT ZAJĘĆ DZIECI 4,5,6 LETNICH
(opracowała Małgorzata Biegun gr. III)

OŚRODEK TEMATYCZNY: Powroty ptaków
TEMAT ZAJĘĆ: Rozpoznajemy ptaki powracające do nas wiosną. Przybliżamy ich zwyczaje – wymieniamy miejsca, w których budują swoje gniazda. Przejawiamy opiekuńczą postawę w stosunku do nich. Kształcimy postawę proekologiczną. Rozwijamy umiejętność poprawnego wypowiadania się, aktywnie uczestniczymy w stawianych przed nami zadaniach.
DATA: 14.04.2016 rok
CELE OGÓLNE:
• Stwarzanie bezpiecznych warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka
• Wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków oraz przybliżanie ich zachowań
• Pogłębianie wiedzy ekologicznej
• Nabywanie opiekuńczego stosunku do zwierząt
• Rozwijanie twórczej aktywności dzieci
• Doskonalenie umiejętności matematycznych
• Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie
• Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci i zdolności do wysiłku intelektualnego
• Zwracanie uwagi na bezpieczne zachowania podczas wykonywanych zadań i zabaw
• Kształtowanie u dzieci poczucia bezpieczeństwa, pewności siebie i poczucia własnej
wartości, poprzez właściwą postawę nauczyciela / uważne słuchanie dziecka, unikanie krytyki, podnoszenia głosu, wyśmiewania, motywowanie dziecka, chwalenie/

CELE OPERACYJNE:
DZIECKO...
• Określa zachowania ptaków wiosn?

• Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków
• Przejawia opiekuńczą postawę w stosunku do ptaków
• Wypowiada się pełnymi zdaniami
• Rozmawia na temat wysłuchanego utworu
• Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, językowych, matematycznych
• Ekspresyjnie wyraża siebie poprzez ruch, muzykę, plastykę
• Rozwiązuje zadania matematyczne
• Dodaje w zakresie 6 i więcej
• Prawidłowo posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 5
• Chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno – ruchowych
• Potrafi współdziałać z innymi dziećmi
• Potrafi określić swoje odczucia, emocje
• Aktywnie i zgodnie współpracuje w grupie
• Podejmuje bezpieczne zabawy
• Nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych dzieci
• Nie zraża się niepowodzeniami
• Podejmuje się wykonania postawionego przed nim zadania
• Przestrzega zawartych umów
• Bezpiecznie zachowuje się podczas wykonywanych zadań i zabaw

FORMY ORGANIZACYJNE: indywidualna, grupowa, zespołowa

FORMY PRACY: rozmowa kierowana, słuchanie opowiadania, zabawy muzyczno – ruchowe, wzrokowe, ćwiczenia klasyfikacyjne, zabawy twórcze, zabawa dydaktyczna

METODY PRACY: czynna – zadań stawianych dziecku do wykonania,
słowna – objaśnienia , instrukcje,
oglądowa
pedagogiki zabawy,
elementy metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: obrazki do opowiadania, sylwety ptaków, gniazd, drzewa, obrazki do ćwiczeń klasyfikacyjnych, opaski z ptakami, magnetofon, płyta CD, kartonowe sylwety jajek, liczmany, cyfry 1-6, kartoniki z kółeczkami, kółka do sersa, szarfy, gazety, czarodziejska różdżka, korona, buźki uśmiechnięte i smutne, plastelina, podkładki

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Zabawa integracyjna „Ptasia Królowa”
2. Rozpoznawanie ptaków powracających do nas wiosn?

3. Określanie położenia ptaków na drzewie
4. Rozpoznawanie brakującego ptaka
5. Zabawa ruchowa „Zamieniamy się w ptaki”
6. Rozmowa kierowana nt „Co robią ptaki, gdy powracają z ciepłych krajów?”
7. Słuchanie opowiadania I. Salach „Gniazdko” z wykorzystaniem obrazków. Rozmowa na temat utworu
8. Zabawa muzyczna „Ptasi taniec”
9. Ćwiczenia klasyfikacyjne „Czyje to gniazdo?” – dopasowywanie gniazd do ptaków
10. Zabawa ruchowa „Szukaj swojego gniazda” z wykorzystaniem opasek
11. Zabawa matematyczna „ Kukułcze jajo” – rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
12. Zabawa bieżna z elementem spostrzegawczości „Kukułka podrzuca jajko”
13. „Gniazdko ” – lepimy z plasteliny ptaszki, umieszczamy w gniazdach przygotowanych poprzedniego dnia z masy solnej oraz materiału przyrodniczego. Śpiewamy piosenkę „Wiosna”.
14. Ewaluacja zajęć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.