X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32995
Przesłano:

Poznajemy zbiorniki wodne

Uczeń
• mnoży i dzieli liczby w zakresie 100,
• rozwiązuje zadania tekstowe,
• zna rodzaje wód i zbiorników wodnych, sposoby wykorzystania wody w gospodarstwach domowych,
• wyjaśnia co to są zbiorniki wodne, porównuje – wskazuje różnice i podobieństwa,
• zna rodzaje wód i zbiorników wodnych w najbliższej okolicy

Metody pracy: rozmowa, pogadanka, ćwiczeniowa, praktycznego działania, burza mózgów

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

Środki dydaktyczne: podręcznik, zeszyt ćwiczeń z edukacji matematycznej i polonistycznej „Już w szkole”, mapy, plany, książki

Przebieg zajęć:
1. Powitanie.
2. Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 100. Podzielność liczb. Rozwiązywanie zadań tekstowych – praca w zeszycie ćwiczeń.
3. Zabawa ruchowa „Przez rzekę” – ćwiczenia doskonalące skoczność.
4. Rozpoznawanie i nazywanie zbiorników wodnych:
- układanie puzzli – poznanie nazw wybranych zbiorników wodnych i ułożenie hasła
- obejrzenie prezentacji multimedialnej „Poznajemy różne zbiorniki wodne”
- czytanie tekstu w podręczniki „Poznajemy różne zbiorniki wodne”
- wskazywanie różnic i podobieństw między rzekami, jeziorami, morzami, między wodami stojącymi i płynącymi oraz między zbiornikami naturalnymi i sztucznymi
- uzupełnianie zdań określających różne rodzaje zbiorników wodnych
5. Burza mózgów – próba odpowiedzi na pytanie „Jakie korzyści dają ludziom, przemysłowi wody płynące i stojące?”
6. Wyszukiwanie na mapach, planach zbiorników wodnych znajdujących się w najbliższej okolicy.
7. Podsumowanie zajęć w kręgu: „ Dokończ zdanie”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.