X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32982
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce. Konspekt zajęć w wychowaniu przedszkolnym

KONSPEKT

Przedmiot: Wychowanie przedszkolne

Prowadzący: Karolina Gołębieska

Klasa/poziom:
Grupa: 6-latki

Data:

Temat bloku: Tradycje bożonarodzeniowe w różnych krajach (realizacja tematów 5-dni).

Temat dnia: Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce.

Zapis w dzienniku: 1/5 – zabawy swobodne w kącikach tematycznych zgodnie z potrzebami dzieci.
1/5 – zajęcia sportowe na sali gimnastycznej. Gra w dwa ognie.
1/5 –Temat dnia: Tradycje bożonarodzeniowe na świecie.
Praca z KP,22-23-udzielanie odpowiedzi przez dzieci do pytań stawianych przez nauczyciela, do obrazka stół wigilijny. Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej. Utrwalenie pojęcia samogłoski i spółgłoski. Kształtowanie spostrzegawczości . „ Światełko przyjaźni”- zabawa integracyjna. „Pudełko pełne tradycji”- rozmowa na temat tradycji bożonarodzeniowych w Polsce. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności komunikacyjnych. Wykonanie albumu” Tradycje bożonarodzeniowe na świecie” oraz ozdób na choinkę z wykorzystaniem materiałów recyklingowych. Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności manualnych. Kształtowanie postawy pro-ekologicznej. Liczenie i przeliczanie w zakresie 4.
2/5 – czynności samoobsługowe dzieci m.in. spożywanie posiłków, mycie rąk, organizacja miejsca pracy dziecka i jego porządkowanie.

Cel główny zajęć: 1. Znajomość przez dzieci tradycji i przedmiotów świątecznych na świecie m.in.:
• ubieranie choinki,
• przygotowanie 12 potraw,
• śpiewanie kolęd,
• prezenty, itp.
2. Znajomość przez dzieci tekstu i melodii kolędy „ Lulajże, Jezuniu”
3. Znajomość podziału wyrazów przez dzieci na głoski i sylaby.
4. Znajomość przez dzieci w wyrazach samogłosek i spółgłosek.
5. Umiejętność przez dzieci liczenia i przeliczania w zakresie 4.
6. Znajomość przez dzieci graficznego znaku cyfry 4.

Cele szczegółowe (operacyjne
wg. W. Okonia) Dziecko wychowania przedszkolnego:
1. potrafi wyjaśnić co to jest tradycja,
2. potrafi wymienić przedmioty związane ze świętami bożonarodzeniowymi m.in. biały obrus, garstka siana, talerz - symbol pustego miejsca przy stole, bombka-symbol ubierania choinki, opłatek, płyta z kolędami, małe pudełko-prezent,
3. zna tekst i melodię kolędy „Lulajże, Jezuniu” potrafi ją zaśpiewać,
4. potrafi dzielić wyrazy na głoski i sylaby np. karp, pierogi, barszcz, makowiec,
5. potrafi w wyrazach zaznaczyć samogłoski i spółgłoski,
6. potrafi liczyć i przeliczać w zakresie 4,
7. zna symbol graficzny cyfry 4

Stosowane metody
(wg. W. Okonia) I. metoda asymilacji wiedzy. • pogadanka,
• praca z książką,
• dyskusja,
II. metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy. • giełda pomysłów.
III. metody praktyczne. • ćwiczenia.
Formy pracy
(wg. R. Więckowskiego) I. aktywność indywidualna • indywidualna aktywność jednolita,
• indywidualna aktywność zróżnicowana,
II. aktywność zbiorowa • zbiorowa aktywność jednolita,
- aktywność grupowa,
- aktywność z całą klasą,
• zbiorowa aktywność zróżnicowana,
Środki dydaktyczne: 1. CD z kolędami,
2. lampion,
3. pudełko z następującymi przedmiotami: biały obrus, garstka siana, talerz, bombka, małe pudełko-prezent, opłatek, płyta z kolędami, obrazek z 12 potrawami wigilijnymi, łańcuch świąteczny, światełka na choinkę,
4. karta pracy s.22-23,
5. gwiazdka,
6. karteczki z opisem różnych zwyczajów świątecznych,
7. kartki,
8. kredki,
9. flamastry,
10. materiały recyklingowe,
11. kolorowy papier,
12. klej,
13. nożyczki,
14. bibuła,
15. guziki,
16. nitka.
Przebieg zajęć

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Lp. Czynności nauczyciela Czynności dziecka Czas trwania uwagi
1. Powitanie dzieci. 3 min
2. Sprawdzenie listy obecności i odnotowanie jej w dzienniku zajęć. 5 min
3. Wprowadzenie do tematu zajęć:
- Nauczyciel włącza w tle muzykę z kolędami polskimi np. Lulajże Jezuniu.
- Nauczyciel zadaje pytanie: „Czy wiecie, co to jest za melodia?

- Nauczyciel zadaje pytanie: „Czy wiecie kiedy śpiewamy kolędy?
- Nauczyciel zadaje pytanie: „Czy wiecie, w jakiej porze roku obchodzimy święta?
- Nauczyciel zadaje pytanie: „Co jeszcze możemy robić w Święta Bożego Narodzenia?
- Nauczyciel zadaje pytanie: „Jak możemy nazwać te wszystkie czynności związane ze świętami, czyli: śpiewanie kolęd, robienie ozdób świątecznych, ubieranie choinki...?

- To jest kolęda.

- Kolędy śpiewamy podczas Świat Bożego Narodzenia.

- Święta obchodzimy w zimę.

- Śpiewać kolędy, robić ozdoby świąteczne...

- Tradycje bożonarodzeniowe.

10-15 min
II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
Zapoznanie dzieci z tematem dnia:
- Na dzisiejszych zajęciach będziemy mówić o tradycjach bożonarodzeniowych w Polsce
1. Prezentowanie przez nauczyciela obrazka przedstawiającego Święta Bożego Narodzenia(praca z kartą pracy, z „Roczne przygotowanie przedszkolne”,s.22)
2. Pytania kierowane do dzieci:
- Opowiedzcie co się dzieje na obrazku?

- Czym nakryty jest stół?

- Co znajduje się na stole?

- Co widzimy w pokoju oprócz stołu?

- A jak wygląda choinka?

- Jakie potrawy wigilijne umieszczone są na obrazku?

- A może ktoś ma ochotę opowiedzieć, jak wyglądają święta w waszych domach?

- Chętne dzieci czytają tekst wyrazowo-obrazkowy znajdujący się po ilustracją:
To choinka. Mama ma karpie. Ola ma grzechotkę. O, a tam prezenty!
- Kto mi powie jakie wyrazy w tekście przedstawione są za pomocą obrazków?
- A kto ma ochotę podzielić je na sylaby?
- Ile sylab ma wyraz choinka?

ZABAWA RUCHOWA:
Uwaga wszyscy pomalutku wstajemy i rośniemy wysoko do nieba, łapiemy gwiazdkę i zakładamy ją na głowę.

3. Praca z kartą pracy, z „Roczne przygotowanie przedszkolne”,s.23:
- Przeczytajcie podpisy pod obrazkami.
- Podzielcie nazwy obrazków na sylaby.
- Pokolorujcie tyle okienek, ile sylab ma dany wyraz.

- Powiedzcie jakie samogłoski występują w wyrazach: kompot, pierogi, barszcz, karp, makowiec.

- Wymieńcie spółgłoski w wyrazach: kompot, pierogi, barszcz, karp, makowiec,

- W każdym rzędzie skreślcie pierniczek, który różni się od pozostałych.

- W każdym rzędzie przeliczcie pierniki do 4.
- Kto mi powie ile zostało pierników o kształcie gwiazdki?

- Na obrazku widzimy stół, potrawy wigilijne, rodzinę, prezenty, choinkę...
- Stół jest nakryty białym obrusem.
- Znajdują się na nim potrawy wigilijne, świąteczny stroik..
- Oprócz stołu w pokoju znajduje się choinka, prezenty, rodzina, mały stoliczek...
- Choinka ubrana jest w kolorowe bombki, światełka, jest duża...
- Na obrazku umieszczone są takie potrawy wigilijne jak np.: barszcz, pierogi, uszka...
- W moim domu choinkę ubiera się w wigilię, cała rodzina lepi pierogi, przyjeżdżają dziadkowie...
- To choinka. Mama ma karpie. Ola ma grzechotkę. O, a tam prezenty!

- Choinka, karp, grzechotka, prezent.

- Cho-in-ka.....

- 3

- Kompot, pierogi, barszcz, karp, makowiec
- Kom-pot, pie-ro-gi, barszcz, karp, ma-ko-wiec
- Dzieci kolorują tyle okienek, ile sylab ma dany wyraz,
- W wyrazie kompot samogłoski to: „o”, w wyrazie pierogi- „i” , „e”, „o”, w wyrazie barszcz – „”a”, w wyrazie „karp”-„a”, w wyrazie makowiec-„a”, „o”, „i”, „e”,
- Spółgłoski w wyrazie kompot to: „k”, „m”, „p”, „t”, w wyrazie pierogi: „p” „r”, „g”, w wyrazie barszcz: „b”, „r”, „s”, „z”, „c”, w wyrazie karp: „k”, „r”, „p”, w wyrazie makowiec: „m, „k”, „w”, „c”,

- Dzieci skreślają w każdym rzędzie pierniczek, który różni się od pozostałych.

- Dzieci przeliczają do 4 pierniki.
- Pierników o kształcie gwiazdki zostały 2.

Ok. 30 min
4.Nauczyciel przeprowadza zabawę integracyjną: „Światełko przyjaźni” - Dzieci, siedząc w kręgu przekazują sobie lampion i mówią coś miłego osobie siedzącej obok.
5. „Pudełko pełne tradycji” – nauczyciel rozmawia z dziećmi na temat tradycji bożonarodzeniowych w Polsce. Przynosi pudełko( zapakowane tak jak prezent, z kokardą do rozwiązania). Tłumaczy dzieciom, że jest to pudełko pełne tradycji. Aby je otworzyć, trzeba wypowiedzieć magiczne słowa: Co to jest tradycja? Zaraz się dowiemy- świąteczne zwyczaje szybko odgadniemy. Przedmioty w pudełku to: biały obrus, garstka siana, talerz, bombka, opłatek, płyta z kolędami, ,małe pudełko-prezent, gwiazdka, obrazek z 12 potrawami, łańcuch choinkowy, światełka na choinkę.
- Dzieci siedzą w kole, otwierają pudełko. Po kolei wyjmują z niego różne przedmioty i opowiadają, z jaką świąteczną tradycją dana rzecz może się kojarzyć. Opowiadają swoje doświadczenia, spostrzeżenia, wspomnienia
6. Nauczyciel prosi dzieci o wykonanie albumu- „Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce”. Przygotowuje karteczki z opisem różnych zwyczajów świątecznych( spośród tych, które zostały wcześniej omówione). - Każde z dzieci losuje po jednej karteczce z opisem zwyczaju bożonarodzeniowego i przedstawia swoje spostrzeżenia na ich temat w formie plastycznej. Prace wykonują na kartkach z wykorzystaniem kredek i flamastrów. Na koniec ze wszystkich prac tworzą album, który mogą potem pokazywać rodzicom, kolegom/koleżankom czy innym grupom.
7. Nauczyciel zleca dzieciom zaprojektowanie ozdób choinkowych z wykorzystaniem materiałów recyklingowych(CD, plastikowe i papierowe opakowania po produktach spożywczych, nakrętki, torebki foliowe), kolorowy papier, klej, nożyczki.

- Dzieci wykonują dowolne ozdoby choinkowe z wykorzystaniem materiałów recyklingowych
III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
Podsumowanie zajęć - ewaluacja:
- O czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach?

- Czego nowego nauczyliśmy się na dzisiejszych zajęciach?
- Na dzisiejszych zajęciach mówiliśmy o tradycjach bożonarodzeniowych w Polsce.
- Nauczyliśmy się pojęcia tradycja, jakie są zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia, kolędy, przeliczaliśmy pierniki w zakresie 4, robiliśmy ozdoby świąteczne...

7 min
Pochwała pracy dzieci.
- Bardzo jestem dumna z tego jak pracowaliście na dzisiejszych zajęciach. Jednak na szczególne wyróżnienie zasługuje .......

Podpis prowadzącego:

Załączniki:
1. Karta pracy z „ Roczne przygotowanie przedszkolne”, s.22,
2. Karta pracy z „ Roczne przygotowanie przedszkolne”, s.23,
3. Obrazek z 12 potrawami wigilijnymi,
4. Płyta CD z kolędami,
5. Tekst kolędy „Lulajże, Jezuniu”.
Bibliografia:
Druki zwarte:
1. Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej: PWN, Warszawa 1977,
2. Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998,
3. Więckowski R.: Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1993,
4. Węglińska M.: Jak przygotować się do lekcji? Impuls, Kraków 2005,
Rozporządzenia:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016r., pozycja 895 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Podręczniki wychowania przedszkolnego:
2. Paczka Puszatka „Przewodnik metodyczny 2”, WSiP, Warszawa 2016,
3. „Roczne przygotowanie przedszkolne”, WSiP, Warszawa 2016,

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.