X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32973
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Ocena wiadomości i umiejętności dzieci określonych w podstawie programowej w zakresie pojęć matematycznych - konspekt zajęć

Konspekt zajęć

1. Prowadząca: Emilija Widniak.
2. Staż pracy: 4 lata i 7 miesięcy.
3. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy.
4. Grupa wiekowa: 5-6 latki
5. Data: 26.04.2016r.
6. Data rozmowy przed obserwacją: 19.04.2016r.
7. Tematyka obserwacji:

Ocena wiadomości i umiejętności dzieci określonych w podstawie programowej w zakresie pojęć matematycznych.

8. Cel ogólny obserwacji:

Uzyskanie informacji nt diagnozy rozwoju dzieci – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom uzyskanie gotowości szkolnej w zakresie gotowości do nauki czytania i pisania, samodzielności oraz innych kluczowych umiejętności

Cele szczegółowe obserwacji
sposób wykorzystania pomocy dydaktycznych,
atrakcyjność zajęć,
kontakt z dziećmi

9. Temat kompleksowy: „Wiosna wszędzie”
10. Temat zajęcia: „Na łące”
11. Rodzaj zajęcia: zabawy matematyczne
12. Obszar podstawy programowej:

Obszar 1 podstawy programowej:
- punkt 1: obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują.
Obszar 4 podstawy programowej:
- punkt 2: grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne.
Obszar 13 podstawy programowej:
- punkt 2: wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych - punkt 4: rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby.

Obszar 14 podstawy programowej:
- punkt 1: potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;

13. Cel ogólny zajęć( adresowany do nauczyciela, określający jego zamysł, zamiar, strategię pracy z dziećmi)

Sprawdzenie umiejętności dzieci w zakresie pojęć matematycznych: dodawania i odejmowania, układania zbiorów w ciągu rosnącym i malejącym, orientacji na kartce papieru.

14. Cele operacyjne zajęć (określające konkretne osiągnięcia, planowane umiejętności dzieci, wiadomości, które dziecko opanuje, zdobędzie w wyniku planowanych działań wychowawczo- dydaktycznych )

wiedza - wyznacza wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10, - rozumie, że dwa zbiory są równoliczne niezależnie od wielkości, kształtu czy innych cech obiektów zbiorów, - potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru,
umiejętności - dodaje i odejmuje w zakresie 10, licząc na palcach lub innych zbiorach zastępczych, - określa miejsce na kartce papieru, wskazując środek kartki, górny lewy i prawy róg, dolny lewy i prawy róg, - układa zbiory w ciągu rosnącym i malejącym, - potrafi określić liczbę elementów zbioru i porównać liczebność zbiorów, posługując się określeniami: tyle samo, więcej o, mniej o,
postawy
- rozumie postawy i zachowania dorosłych, - słucha cierpliwie i z uwaga, co dorośli i koledzy mają do powiedzenia.
15. Pomoce dydaktyczne: napis z plastikowych liter „Na łące”, obrazki z biedronkami i gąsienicami,obręcze oraz liczby, tablica, obrazki do ilustracji, tamburyno, kartoniki z liczbami od 1 do 9, płyta CD z muzyką, magnetofon, karty pracy, koperty z obrazkami, klej, kredki.
16. Metody: słowna, oglądowa, czynna, działalności praktycznej.
17. Formy: zespołowa, indywidualna
18. Przebieg zajęcia
Wprowadzenie
Przyszła do nas nowa pora roku - wiosna, ale cały czas zastanawia się czy powinna z nami zostać. Słyszałam, że wiosna lubi zabawy matematyczne. Aby przekonać ją by u nas została, pokażemy jej kilka takich zabaw. Myślę że, spodobają się wiośnie i zagości u nas na dobre.
„Owady na łące” – zabawa ruchowa. Chłopcy otrzymują od nauczycielki obrazki z gąsienicami, a dziewczynki – obrazki z biedronkami. Nauczycielka prosi chłopców o przeliczenie nóg gąsienicy, a dziewczynki o przeliczenie kropek. (Gąsienicy różnią się ilością nóg, a biedronki różnią się ilością kropek.) Następnie nauczycielka włącza muzykę z płyty CD i proponuje dzieciom, żeby w podskokach poruszały się po sali. Zatrzymując muzykę nauczycielka prosi aby chłopcy ustawili się po jej lewej stronie w kolejności od najmniejszej do największej ilości nóg. Dziewczynki zaprasza po swojej prawej stronie w kolejności od największej ilości kropek do najmniejszej ilości kropek na biedronce. Nauczycielka oraz rodzice sprawdzają poprawność wykonania polecenia. Następnie znowu zaprasza dzieci do ruchu przy muzyce, a na przerwie proponuję dzieciom dobrać się w pary z jednakową ilością kropek i nóżek. Po skończonej zabawie nauczycielka pyta ile jest biedronek i ile gąsienic? Których owadów jest więcej i o ile? Wybiera chętne dzieci do odpowiedzi.
Karta pracy – układanie i wyklejanie zbiorów rosnąco.
„Motylki” – zabawa ruchowa. Dzieci motyle poruszają się po sali w rytm wystukiwany na tamburyno pomiędzy kwiatami – obręczami. W środku każdej obręczy umieszczona jest liczba. Na przerwę w graniu dzieci ustawiają się wokół obręczy w ilości wskazanej w środku. Zabawę powtarzamy kilka razy każdorazowo zmieniając cyfry w obręczach. Nauczycielka oraz rodzice sprawdzają czy ilość dzieci przy poszczególnych obręczach zgadza się z podaną liczbą.
Dzieci siedzą w półkolu. Każde dziecko otrzymuje 9 kartoników z cyframi i kropkami. Nauczycielka układa zadania, jednocześnie ilustrując je na tablicy, a dzieci za pomocą palców lub w pamięci wykonują obliczenia i podnoszą właściwy kartonik z liczbą.
1. Na łące wyrosło pięć konwalii. Później wyrosły jeszcze trzy fiołki. Ile kwiatów jest teraz na łące? 2. Po łące spacerowały dwa bociany. Do nich dołączyły jeszcze dwa. Ile teraz jest bocianów?
3. Nad łąką fruwały cztery ważki, jedna ważka schowała się w trawie. Ile teraz ważek fruwa?
4. W trawie siedziały cztery biedronki. Potem przyfrunęła jeszcze trzy. Ile biedronek teraz jest w trawie?
5. Nad łąką fruwało pięć motyli. Dwa motylki poleciały dalej. Ile teraz fruwa motyli?
Karty pracy – obliczenie dodawania oraz podanie wyniku w postaci cyfry bądź kropek. Rodzice sprawdzają poprawność wykonania zadań w karcie.
Narysujemy obrazek dla wiosny.
Dyktando rysunkowe.
Instrukcja:
1.Po środku kartki narysuj domek, dorysuj okno i drzwi.
2.Po prawej stronie domu narysuj drzewo.
3.Po lewej stronie domu narysuj płotek.
4.W lewym górnym rogu narysuj słońce. 5.W prawym górnym rogu narysuj motylka.
19. Podsumowanie zajęcia
Nauczycielka zaprasza dzieci w koło. Sprawdza rysunki. Podsumowuje zajęcie pytaniami: Jak myślicie czy wiośnie spodobały się nasze zabawy? Czy zagości u nas na dobre? Chętne dzieci udzielają odpowiedzi. Nauczycielka dziękuje dzieciom za wspólną zabawę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.