X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32946
Dział: Przedszkole

Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence - scenariusz hospitalizacji

Tematyka hospitacji: Kształtowanie postaw społecznych, umiejętności współdziałania w grupie – uzyskanie informacji dotyczącej przebiegu procesu adaptacji w przedszkolu.
Hasło z podstawy programowej: Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
Temat: „Podajmy sobie ręce w zabawie i piosence.”
Prowadzący: mgr Jowita Dwornicka
Data: 24.11.2016
Grupa: 3,4-latki
Miejsce: Przedszkole Miejskie nr 5
Godz. 9.00
Cele ogólne:
Rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy i współdziałania w grupie
Tworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie
Umacnianie więzi grupowych i wdrażanie do postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami współżycia w przedszkolu.
Eliminowanie stresu związanego z rozpoczęciem edukacji przedszkolnej
Integrowanie grupy, wzmacnianie pozycji mniej znaczących dzieci w grupie
Podniesienie samooceny dzieci
Uświadomienie dzieciom własnego miejsca w grupie
Cele operacyjne:
Dziecko:
Umie współdziałać z rówieśnikami
Wykonuje proste polecenia nauczycielki
Umie zaakceptować kolegów i współdziałać w grupie
Przeżywa radość z działania w grupie
Wie, kto to jest nauczyciel i jaką rolę spełnia w grupie (opieka, troska, pomoc w trudnych sytuacjach)
Ma pozytywne doświadczenia związane z przedszkolem
Łatwiej przystosowuje się do nowego otoczenia
Pokonuje nieśmiałość, poczucie lęku i niepewność
Ma przyjemne doświadczenia w kontaktach z innymi dziećmi i personelem przedszkola
Pobyt w przedszkolu kojarzy mu się z dobrą i wesołą zabaw?

Zna zasady przebywania w grupie rówieśniczej
Metody:
słowna
zadań stawianych dziecku
praktycznego działania
zabaw integracyjnych
Formy:
grupowa
indywidualna
w parach
Pomoce: muchy, kolorowe koszulki (czerwone, zielone), opaski z żabą, bocianem, opaska z kotem, wieża CD, płyta CD, chusta animacyjna Klanzy, niebieska bibuła, pojemnik, piłka


Przebieg zajęć:
Powitanie
1. „Wąż” – dzieci ustawiają się w pociąg za nauczycielką, jednocześnie śpiewając piosenkę. Wąż „pełza” po sali w rytm muzyki.
2. „Mucha” – zabawa naśladowcza ze śpiewem – dzieci naśladują muchę i reagują na słowa piosenki
„Lata mucha koło ucha, sio
Lata mucha koło nosa sio
Lata mucha koło czoła sio
Bo ta mucha jest wesoła
Lata mucha koło głowy sio
Lata mucha koło brody sio
Lata mucha koło Oka
Patrzy na mnie gdzieś z wysoka
Lata mucha koło nogi
Lata mucha koło stopy”

3. „Kotek” – zabawa grupowa na dywanie – dzieci siedzą w kole, do środka którego wchodzi „kotek”, który zasypia. Dzieci śpiewają piosenkę, a na słowa „słyszy jakiś szelest” stukają o podłogę i budzą kotka, który wstaje i wybiera koleją osobę do środka.
„Mały kotek sobie śpi
Coś smacznego mu się śni
Nagle słyszy jakiś szelest
Kotek wstaje na spacerek
Wstaje, wstaje, wstaje
Łapkę swą podaje
I wybiera kotka
Żeby wszedł do środka.”
4. „Bociany i żaby” – zabawa taneczna – dzieci zostają podzielone na dwie grupy: żaby i bociany. Obie grupy reagują ruchem na słowa piosenki. W ostatniej zwrotce żaby i bociany tańczą razem.
„ I. Jesteśmy żaby aby, aby
Jesteśmy mokre okre, okre
Mieszkamy w błocie ocie, ocie
I się chowamy, gdy jest bociek
II. Jesteśmy żaby aby, aby
Jesteśmy mokre okre, okre
Zjadamy muchy uchy, uchy
I mamy bardzo grube brzuchy
III. A my bociany any, any
Apetyt mamy amy, amy
Wolno chodzimy imy, imy
Lecz każdą żabę zobaczymy
IV. A my bociany any, any
Apetyt mamy amy, amy
A nasze dzioby, oby, oby
Na żaby mają dziś sposoby”
5. Zabawy z chustą animacyjną:
„Morze” - grupa wachluje chustą naśladując małe fale, sztorm, ciszę na morzu.
„Fala” - grupa wachluje chustą, na której leży, bądź siedzi, jedno lub kilkoro dzieci. Zmieniamy wielkość fal: małe, średnie i duże (sztormowe).
„Wrzuć piłkę” - dzieci trzymają chustę, na której znajduje się piłka. Zadaniem bawiących się jest manewrowanie chustą tak, aby piłka wpadła do dziury, która znajdującej się na środku chusty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.