X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32920
Dział: Przedszkole

"Dzikie zwierzęta" - scenariusz zajęć

CELE OGÓLNE/GENERAL LESSON OBJECTIVES:
- wprowadzenie nowego słownictwa: papuga, małpa, tygrys, waż, krokodyl, lew.

CELE SZCZEGÓŁÓWE/ SPECIFIC LESSON OBJECTIVES:

- dzieci zaśpiewają piosenkę na rozgrzewkę „Make a circle”/ „Robimy kółeczko”, piosenka na zakończenie „Cześć cześć dowidzenia”/„Bye Bye Goodbye”,
- dzieci poznają nazwy kilku dzikich zwierząt w języku angielskim,
- dzieci poprawnie wypowiedzą nazwy dzikich zwierząt w języku angielskim,
- dzieci połączą nazwy zwierząt z ich rysunkami,
- dzieci będą reagować odpowiednio na komendy nauczyciela,
- dzieci będą ćwiczyć impresję ruchową w zabawach naśladowczych

METODY/TEACHING METHODS:
- audiolingwalna: używanie flash cards,
- reagowania ciałem TPR: piosenki z pokazywaniem „Make a circle”, zabawa „Hands on head”, „Jumping cards.

FORMY/FORMS:
- grupowa,
- indywidualna.

POMOCE DYDAKTYCZNE/TEACHING AIDS:
Materiały/Materials: mistery box,
Piosenki/Songs: „Make a circle” (CD1 Super Simple Songs), „Mystery box” (CD2 Super Simple Songs), „Please sit down” (CD1 Super Simple Songs).
Karty obrazkowe/Flash cards: a parrot, a monkey, a tiger, a snake, a crocodile, a lion.

PRZEBIEG ZAJĘĆ/LESSON ORGANIZATION:
Stage Procedure Rescoures Time
Przywitanie/
Greeting Nauczyciel wraz z dziećmi wita się piosenką „Make a circle” – zabawa przy piosence w kole. Sprawdzenie obecności. CD 1 „Super Simple Songs” 3 min
Prezentacja/
Presentation
Zaproszenie dzieci do siadu skrzyżnego: Magic spells : „Criss cross applesauce”. Prezentacja przez N. tajemniczego pudełka. Chętne dzieci wyciągają z pudełka karty obrazkowe z wizerunkiem dzikich zwierząt. N. wraz z dzieckiem pokazuje ilustrację mówiąc: „What's this? It's a lion. Dzieci powtarzają: Lion, Lion, Lion”. Dz. oglądają kolejne ilustracje i powtarzają za nauczycielem: It’s a parrot, a monkey, a tiger, a snake, a crocodile. N. przypina ilustracje do tablicy.
Mystery box, CD 2 „Mystery box”, flash cards, 8 min
Ćwiczenia utrwalające/
Practise
/Production „Jumping cards” – flash cards zawieszone na tablicy w rzędzie. Dzieci stoją zwrócone twarzą do tablicy. Wszyscy tupią stopami prawa, lewa, prawa, lewa i jednocześnie powtarzają nazwy zwierząt. Po dwóch, trzech rundach N. odwraca jedną z kart. Dzieci powtarzają dalej rytmicznie maszerując, ale kiedy dojdą do odwróconej karty muszą podskoczyć. N. odwraca kolejne karty, ale jedna musi pozostać nie odwrócona.

„Slowly, slowly” – N. powoli odsłania flash cards, dzieci odgadują i nazywają zwierzęta.

„Hands on head” – N. dzieli dzieci na dwie grupy
Każda z grup otrzymuje po trzy flash cards. N. wypowiada dane słowo, jeśli dzieci mają to słowo w swoim zbiorze powinny położyć ręce na głowie i powtórzyć słowo. Zabawę powtarzamy kilka razy, możemy w jej trakcie zmienić karty między grupami. Flash cards

Flash cards

Flash cards, 6 min

4 min

6 min
Zakończenie/
Goodbye N. mówi: It’s time to say goodbye. Wspólne śpiewanie piosenki na pożegnanie „Please sit down”. CD 1 „Super Simple Songs” 3min

Załączniki/Attachments:
Piosenki/songs:
„Make a circle” - tekst: http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/make-a-circle/ - data 17.05. 2015
Time to make a circle. (Everyone rushes to the center of the room and holds hands in a circle.)
Make a circle, big big big. (Make the circle bigger.)
Small small small. (Make the circle smaller.)
Big big big. (Make the circle bigger.)
Make a circle, small small small. (Make the circle smaller.)
Hello hello hello. (Everybody waves to each other. Try to make eye contact with all of the children.)
Make a circle, round and round. (Holding hands, walk around in a big circle.)
Round and round.
Round and round. (If you like, move the circle in the other direction.)
Make a circle, round and round.
Hello hello hello. (Everybody waves to each other. Try to make eye contact with all of the children.)
Make a circle, up up up. (While holding hands, everyone reaches up high!)
Down down down. (Crouch down low.)
Up up up. (Reach high!)
Make a circle, down down down. (Crouch low.)
Now sit down. (Everyone sits down.)
„Mystery Box” - tekst: http://supersimplelearning.com/songs/original-series/two/mystery-box/ - data 17. 05. 2015

Mystery box, mystery box.
What's inside the mystery box?
Mystery box, mystery box.
What's inside the mystery box?

(hold up the mystery box and look at it questioningly, showing that you are wondering what is inside)

„Please Sit Down” tekst: http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/please-sit-down-and-storytime-music/ - data 17.05. 2015
Shhh. Be quiet. [Hold your finger to your lips.]
Please sit down. [Pretend to sit down]
Please sit down.
Please sit down.
Shhh. Be quiet.
Please sit down.
Listen. Listen. Listen. [Place your hand to your ear.]
Shhh. Be quiet.
Please sit down.
Please sit down.
Please sit down.
Shhh. Be quiet.
Please sit down.
Listen. Listen. Listen.

Karty obrazkowe/Flas cards:
http://www.kizclub.com/Flashcard/Animals/wild2%28C%29.pdf – snake,
http://www.kizclub.com/Flashcard/Animals/wild1%28C%29.pdf – lion, tiger, monkey, aligator (crocodile),
http://www.kizclub.com/Flashcard/Animals/birds%28C%29.pdf - parrot

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.