X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32888
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Regulamin gminnego konkursu plastycznego "Mój przyjaciel - pies"

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,, MÓJ PRZYJACIEL - PIES”

I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Nauczyciele wychowania przedszkolnego z Oddziałów Przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Liśniku Dużym w Zespole Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym.

II. CELE KONKURSU:
1. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt domowych, korzyści i obowiązków wynikających z posiadania zwierzęcia.
2. Propagowanie wśród dzieci humanitarnego traktowania zwierząt.
3. Rozbudzanie uczucia empatii.
4. Rozwijanie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dzieci.
5. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.

III. UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest dla dzieci z oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Gościeradów w wieku 4, 5 oraz 6 lat.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1.Technika prac plastycznych dowolna – płaska.
2.Format prac: A – 4.
3. Z jednego przedszkola prosimy przesłać maksymalnie 4 prace z różnych grup wiekowych.
4.Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
5.Każda powinny posiadać widoczną metryczkę z danymi uczestnika: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa przedszkola – zamieszczoną w prawym dolnym rogu, z przodu pracy.
6.Opiekunowie dołączają do prac kartę zgłoszeniową.
7.Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoczesne z przeniesieniem prawa własności na organizatora konkursu.
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez jury konkursowe.

V. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:
1. Prace należy składać do dnia 4 listopada 2016r. w sekretariacie Zespołu Szkół im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym.
2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów.
3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
o dopuszcza się jedynie prace indywidualne w formie A – 4
o pomysłowość i oryginalność
o walory artystyczne: dobór techniki plastycznej, kompozycja, gama kolorystyczna
o estetyka wykonania i samodzielność
o stopień trudności
o zgodność z tematem konkursu
4.Ocena komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
5.Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
6.W sytuacjach nieobjętym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
1.O wynikach zwycięzcy zostaną poinformowani osobiście na spotkaniu z autorami przesłanych prac, które odbędzie się 18 listopada w Zespole Szkół w Liśniku Dużym (sala nr 8 ) oraz na stronie internetowej naszej szkoły.
2. Prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej.

VII. NAGRODY.
1.Na etapie gminnym konkursu wyłania się 3 zwycięzców (I, II, III miejsce). Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięskich prac.
2.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają upominki.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE:
1.Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac.
2.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie!!!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.