X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32866
Przesłano:

Jednostki monetarne, jednostki długości i wagi, czyli matematyka w praktyce. Konspekt lekcji matematyki dla kl. IV

Aleksandra Wełna

KONSPEKT LEKCJI MATEMATYKI W KL. IV

Temat: Jednostki monetarne, jednostki długości i wagi, czyli matematyka w praktyce.

Powiązanie ze wcześniejszą wiedzą:
Uczeń wymienia jednostki monetarne, długości i wagi, zna zależności pomiędzy nimi.

Cel główny:
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
- zna jednostki monetarne, jednostki długości i wagi, oraz zależności między nimi;
- wykonuje działania pamięciowe na liczbach wielocyfrowych;
- czyta ze zrozumieniem treści zadań;
- współpracuje w grupie.

Cele sformułowane w języku ucznia:
- będziesz sprawnie wykorzystywał znajomość jednostek monetarnych, jednostek długości i wagi oraz zależności między nimi w życiu codziennym;
- będziesz sprawnie wykonywał działania pamięciowe na liczbach wielocyfrowych;
- będziesz sprawnie współpracował w grupie;

NaCoBeZu (co uczniowie będą potrafili po dzisiejszej lekcji):
- wykorzystasz znajomość jednostek monetarnych, jednostek długości i wagi do rozwiązania zadań osadzonych w kontekście praktycznym;
- wykonasz działania na dużych liczbach w pamięci;
- będziesz współpracował w grupie.

Metody:
- zabawa dydaktyczna (układanka)
- ćwiczenia praktyczne ( zadania wykorzystane z Kart Pracy dla kl. IV Wydawnictwa Nowa Era).

Formy pracy:
- praca z całą klasą;
- praca w grupach;
- praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:
- kartoniki z obrazkami i informacjami o masie i cenie produktu;
- karty pracy;
- prezentacja multimedialna.

1. Nauczyciel wita uczniów, sprawdza obecność i prosi o zapisanie do zeszytu tematu lekcji.
2. Po zapoznaniu z celami lekcji, dzieli uczniów na grupy.
3. Zadanie na rozgrzewkę:
Każda grupa otrzymuje kopertę, w której znajdują się obrazki różnych produktów spożywczych z opisem ich masy oraz ceny za produkt. Zadaniem uczniów jest wybranie co najmniej 3 produktów do papierowego koszyka tak, aby ich waga nie przekroczyła 2 kg. Następnie muszą obliczyć koszt zakupów.

Cennik:
- cukier 1 kg – 2 zł 80 gr
- kasza gryczana 400 g – 3 zł 20 gr
- herbata 42 g – 5 zł 80 gr
- kapusta 1 kg 30 dag – 1 zł 70 gr
- kisiel 30 g – 1 zł 30 gr
- ser 150 g – 4 zł 30 gr
- jogurt 150 g – 2 zł 60 gr
- cebula 50 dag - 60 gr

Po wykonaniu zadania, grupa przeciwna sprawdza poprawność rozwiązania i udziela koleżeńskiej oceny.

4. Wykorzystując znajomość jednostek masy, a także przepisów ruchu drogowego uczniowie rozwiązują kolejne zadanie.

Pusta ciężarówka waży 2250 kg. Ile maksymalnie kilogramów towaru można na nią załadować, aby mogła przejechać drogą, na której umieszczony jest ten znak (ograniczenie do 7 ton)?

NaCoBeZU do zadania:
- wypisanie danych;
- prawidłowa zamiana jednostek masy;
- prawidłowe rozwiązanie zadania;
- udzielenie odpowiedzi pełnym zdaniem.

Rozwiązanie zadania:
Waga ciężarówki: 2250 kg
Ograniczenie: 7 t, czyli 7000 kg
7000 kg – 2250 kg = 4 750 kg
Odpowiedź: Na ciężarówkę można załadować 4 750 kg towaru.

Prawidłowość rozwiązania sprawdza grupa przeciwna i udziela koleżeńskiej oceny.

5. W kolejnym zadaniu uczniowie muszą wykazać się znajomością zamiany jednostek monetarnych.

Bartek kupił jeden chleb razowy, cztery bułki kajzerki i kilka bułek zwykłych. Za te zakupy zapłacił 7 zł 5 gr. Ile bułek zwykłych kupił Bartek?

Cennik:
Chleb zwykły – 2 zł 45 gr
Chleb razowy – 3 zł 75 gr
Bułka zwykła – 50 gr
Bułka kajzerka - 45 gr
Bułka grahamka – 70 gr

NaCoBeZU do zadania:
- Prawidłowa zamiana jednostek monetarnych;
- Prawidłowe obliczenie ilości zakupionych bułek;
- Udzielanie odpowiedzi pełnym zdaniem.

ROZWIĄZANIE ZADANIA:
Cena chleba razowego: 3 zł 75 gr
Cena jednej bułki kajzerki : 45 gr
Za cztery bułki zapłacę: 45gr+45gr+45gr+45gr = 180gr = 1 zł 80gr
Za zakupy zapłacił: 3 zł 75 gr + 1 zł 80 gr = 5 zł 55 gr
Reszta wynosi: 7 zł 5 gr – 5 zł 55 gr = 1 zł 50 gr
Cena jednej bułki zwykłej: 50 gr
50 gr + 50 gr + 50 gr = 1 zł 50 gr

ODPOWIEDŹ: Bartek kupił 3 bułki zwykłe.

6. Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania, uczniowie rozwiązują ostatnie zadanie wymagające znajomość jednostek długości.

Która droga z Trójkątna do Kołowa jest krótsza i o ile kilometrów: przez Kwadratowo (56 km + 38 km) czy przez Prostokątno (47 km + 42 km)?

NaCoBeZU do zadania:
- Prawidłowo obliczona długość trasy;
- Właściwe porównanie liczb;
- Udzielenie odpowiedzi pełnym zdaniem.

ROZWIĄZANIE ZADANIA:
Trójkątno – Kołowo (przez Kwadratowo)
56 km + 38 km =94 km

Trójkątno – Kołowo (przez Prostokątno)
47 km + 42 km = 89 km

94 km – 89 km = 5 km

ODPOWIEDŹ: Z Trójkątna do Kołowa przez Prostokątno jest o 5 km bliżej.

7. Na koniec następuje podsumowanie pracy uczniów i nagrodzenie plusami za aktywność.

Kluczowe pytania dla uczniów:
- W jakich sytuacjach życiowych wykorzystasz matematykę?

Jak sprawdzę, czy cel został osiągnięty?
- Będzie temu służyła ocena koleżeńska po każdym wykonaniu zadania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.