X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32857
Przesłano:
Dział: Przedszkole

„W literkowej krainie” – zabawy czytelnicze

Temat: „W literkowej krainie” – zabawy czytelnicze.
Podstawa programowa:
1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi o dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.
2. Wspomaganie mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
3. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
Cele ogólne:
• doskonalenie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania, takich jak: rozpoznawanie i identyfikowanie poznanych liter (t,d,m,o,a,i), umiejętność analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazu;
• zachęcanie do czytania poprzez zabawę;
Cele operacyjne – dziecko:
• rozpoznaje i identyfikuje litery pisane i drukowane, wielkie i małe : t,d,m,a,o,i;
• dokonuje analizy wyrazu;
• stosuje umowy zawarte w grupie, przestrzega komunikatów niewerbalnych;
• aktywnie bierze udział w zabawach utrwalających poznane litery
Metody:
• czynne (zadań stawianych dziecku do wykonania, samodzielnych doświadczeń dzieci)
• słowne (instrukcje, objaśnienia)
• oglądowe (pokaz, obserwacja)
Formy:
• indywidualne, grupowa
Środki dydaktyczne: dywaniki, obrazki, pudełeczka, klamerki, karty pracy, nagranie CD piosenek „Szedł listopad”, „Kiedy niebo płacze”
Przebieg zajęcia:
1.Powitanie dzieci. Zaproszenie do podróży rakietą do „Literkowej krainy”.
2.Rozmowa z dzieci na temat „Literkowej krainy”, kto w niej mieszka.
Przypomnienie różnicy pomiędzy głoską a literą.
Wspólna recytacja wiersza W. Gawdzik: „Głoska i litera”
„Gdy ktoś zapyta, powiedz tak..
Litera to jest pisma znak, literę widzę oraz piszę,
głoskę wymawiam oraz słyszę,
czyli innymi słowy, głoski to dźwięki mowy”.
3.„Pływające litery” – zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa przy piosence „Szedł listopad”.
Na krążkach – kałużach pływają litery, na każdym inna litera alfabetu. Dzieci spacerują między kałużami przy piosence. Na przerwę w muzyce zatrzymują się koło kałuży, po którym pływa pierwsza litera jego imienia.
4.Praca indywidulana.
Dzieci zajmują miejsce przy dywaniku.
Nauczyciel proponuje zabawy:
- „Literkowe bingo”
Każde dziecko ma przed kartę , na której w ramce jest 6 liter (t,d,m,a,o,i wcześniej poznanych przez dzieci). Nauczyciel prezentuje kolejno 6 obrazków. Zadaniem dziecka jest zgadnięcie, co jest na obrazku i jaką rozpoczyna się głoską , a następnie znalezieniu odpowiednika głoski – właściwej litery i zasłonięcie jej pustym kartonikiem.
- „Sylaby i głoski"
Dzieci otrzymują kartkę z narysowanym obrazkiem , po prawej stronie obrazka znajdują się liczby, po lewej stronie obrazka litery. Dzieci rozpoznają co jest narysowane na obrazku, klamerką zaznaczają po jego prawej stronie najpierw ile jest sylab w wyrazie, potem ile jest głosek.
Po lewej stronie obrazka zaznaczają odpowiednik głoski właściwą literę, którą słyszą, na początku (nagłos) a potem na końcu wyrazu (wygłos).
5.„Literkowe pudełka” – zabawa doskonaląca umiejętność wyróżniania pierwszej głoski w wyrazie i odszukaniu jej odpowiednika – litery.
W różnych miejscach sali rozstawione są pudełka z literkami: t,d,m,i,o,a i rozsypane po dywanie obrazki. Dzieci spacerują przy muzyce pomiędzy obrazkami i pudełkami.
Na przerwę w muzyce , podnoszą najbliższy obrazek , zastanawiają się jaką głoską rozpoczyna się przedmiot narysowany na obrazku, a następnie wrzucają do pudełka z właściwą literką. Zabawa kończy się, kiedy zostaną zebrane wszystkie obrazki.
Nauczyciel wspólnie sprawdza zawartość poszczególnych pudełek, dzieci oceniają czy poprawnie zostały wrzucane.
6.„Kiedy kropla goni kroplę” – zabawa ilustracyjna do piosenki.
7.Pożegnanie z "Literkową krainą", start rakietą, ewaluacja zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.