X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32821
Dział: Przedszkole

Poczytajki na skype - innowacja pedagogiczna

„ Poczytajki na skype”- innowacja pedagogiczna

Skoro nauka przenosi się do świata cyfrowego warto wykorzystać współczesne narzędzia, żeby zajęcia były bogatsze, ciekawsze i atrakcyjniejsze. Ideą nowej formy działań stało się dostosowanie sposobu nauki do współczesnego życia i rzeczywistości w której wzrasta nowe pokolenie. Dlatego, rozpoczęłyśmy innowacyjny sposób pracy z wykorzystaniem interaktywnego komunikatora internetowego Skype’a.
Spotkania odbywają się cyklicznie od początku roku szkolnego 2016/2017 z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik nauczania i rozwijają dzieci w wielu aspektach. W ten sposób można prowadzić każde zajęcia z edukacji przedszkolnej np.: czytelnicze, matematyczne, plastyczne, muzyczne itp. Nasze działania rozpoczęłyśmy edukacją czytelniczą. Wymagało to przygotowania konspektu zajęć z podziałem na role, ponieważ było to spotkanie dwóch grup przedszkolnych z odległych miejscowości. Podczas wcześniejszych łączeń prowadzone były zabawy integracyjne służące poznaniu się dzieci. Przeprowadzenie zajęć przez Skype’a wymagało spełnienia określonych warunków – potrzebny był sprzęt multimedialny: laptop, tablica interaktywna, dostęp do sieci, drukarka oraz magnetofon. Zminimalizowaliśmy też źródła, które rozpraszają dzieci. Celem naszych zajęć było rozwijanie kompetencji językowych, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształcenie umiejętności współpracy i współdziałania między przedszkolami. Przed zajęciami sprawdziłyśmy sprawność i możliwości techniczne posiadanego sprzętu. Na wstępie, po powitaniu się, poprzez zagadki, piosenki i zabawy na uważne słuchanie wprowadziłyśmy dzieci w tematykę czytanej książki.
W głównej części zajęć jedna z nas czytała fragment bajki z serii „Lekcje ze Stumilowego Lasu” A.A. Millne. Następnie przedszkolaki wymyślały zakończenie opowiadania. W finale spotkania dzieci mogły uczestniczyć w twórczej improwizacji ruchowej związanej z treścią bajki. Zajęcia zakończyłyśmy przesłaniem sobie kart z zadaniami plastycznymi dla każdego dziecka. W trakcie działań wszyscy doskonale bawiliśmy się, dzieci odczuwały radość, były zaangażowane w wykonywanie zadań, przełamywały barierę nieśmiałości, wyraziły chęć spotkania się w placówkach.
Prowadzone zajęcia przez Skype’a pozwoliły nam w ciekawy sposób zrealizować zamierzone cele dydaktyczne i wychowawcze, przełamały tradycyjne metody i styl uczenia się, rozszerzyły horyzonty oraz sposób patrzenia na świat młodego człowieka. Ta innowacyjna forma zajęć otworzyła ciekawą drogę współpracy między przedszkolami.
Opracowały: Wioleta Pasternacka nauczyciel przedszkola w Zespole Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach
Iwona Bembnista nauczyciel Przedszkola Gminy Sadki „Dobre Ludki” oddział Bnin

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Liczba dzieci: 40
Dzieci: 3,4,5,6 letnie

Hospitacja doradczo doskonaląca: Wykorzystanie aktywnych metod, form pracy i pomocy dydaktycznych w pracy z dziećmi wpływających na rozwijanie zainteresowań czytelniczych u wychowanków.

T: Poczytajki na skype.

Podstawa programowa:
1.1; 1,2; 3.3; 4,3; 7,2; 8,1; 8,2; 9,1; 14,3; 14,4.; działania wychodzące poza podstawę programową - zastosowanie nowoczesnych technik porozumiewania się -skype.
Cele ogólne:
- obdarza uwagą dzieci i dorosłych używając współczesnych technik multimedialnych;
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci;
- kształtowanie motywacji do podejmowania prób samodzielnego czytania (6l);
- kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania grup przedszkolnych.
Cele operacyjne:
- przygotowanie wychowanków do życia we współczesnym świecie poprzez zastosowanie nowoczesnych technik porozumiewania się;
- zna zagadkę o książce;
- próbuje zaśpiewać wspólnie piosenkę dla kolegów;
- naśladuje gestem i głosem zwierzęta ( sowa, zając lub mały - kangur);
- rozwiązuje zagadki: słowne, sensoryczne;
- uważnie słucha opowiadań;
- wymyśla zakończenie przeczytanego fragmentu książki „Nie ma jak w domu” A.A. Millne;
- swobodnie improwizuje utwór muzyczny za pomocą: gestu, mimiki, ruchu;
- samodzielnie wybiera technikę wykonania pracy plastycznej;
- wykonuje pracę plastyczną 4l. pełna postać, 5l, wykropkowany kontur postaci,
6l. połowa postaci do samodzielnego narysowania drugiej części.

Metody:
- czynna: zadań stawianych do wykonania;
- słowna: czytanie książki, rozmowa, objaśnienia;
- oglądowa: pokaz książki;
- nowatorska metoda wykorzystania interaktywnego komunikatora internetowego skype’a
-metodą improwizacji ruchowej R. Labana - elementy; Zabawy parateatralne,
elementy techniki C. Freineta (kończenie tekstu opowiadania czytanej książki).
Formy: zespołowa, indywidualna, zbiorowa. Zabawy prowadzone podczas łączenia.

Pomoce dydaktyczne:
CD,magnetofon, książka „Nie ma jak w domu” A.A. Millne, laptop, tablica interaktywna, rysunki z konturami postaci zwierząt – 3 wersje, pomoce plastyczne, stojak do obrazków, Kubuś - maskotka, worek.

Przebieg zajęć:

I
1. Kiwamy
Powitanie gości – przybyłych do przedszkola – podejście do kamery.

2. Powitanie dzieci:
/grupa 1/
- Witam wszystkich, którzy dzisiaj chętnie przyszli do przedszkola. (kiwają)
- Witam tych, którzy trochę nie chcieli przyjść do przedszkola. ( tupią nogą)
/grupa 2/
- Witam wszystkich, którzy mają dobry humor.
- Witam wszystkich, którzy lubią słuchać czytanych książek.

II

1. Zagadka /grupa 1/

Choć nie ma zamka, ani kluczyka
Często otwieram ją i zamykam.
W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści,
Wierszyków bajek i opowieści.

2. Piosenka /grupa 2/
Dzieci śpiewają piosenkę pt. „Piosenka o książeczce”.

3.
„Przyjaciele ze Stumilowego Lasu” - opowiadanie o zwierzętach czyta nauczyciel grupy 1- zabawa na uważne słuchanie.
- każda z grup losuje jedną kartkę z postacią zwierzęcia z takiego samego zestawu (królik, sowa, mały-kangur);
- w zabawie bierze udział 2 zwierząt ;
- dzieci podczas czytania tekstu naśladują wylosowane zwierzęta, gdy usłyszą jego nazwę.

Postacie:
– /dzieci poznały postacie ich ruchy i dźwięki wydawane podczas innych zabaw/
Królik – uf uf uf – podskoki , uszy zrobione z dłoni
Sowa –uchu uchu – ruchy rękoma góra dół – ruch skrzydeł
Kangur – kaszel – podskoki, płaskie ułożenie dłoni
Przypomnienie postaci, które wystąpią w czytanej dziś książce: ich gestów/ruchów

Wersje opowiadania wg. wylosowanych postaci zwierząt:
1. Królik – Sowa

Poznaliśmy dwoje przyjaciół - pluszowego Królika i przemądrzałą Sowę.
Każdy z nich ma dom w zaciszu Stumilowego Lasu.

Pewnego dnia Królik w ogrodzie wybierał marchew. Odwiedziła go Sowa.
-Witaj moja ukochana Sowo, pomóż mi powybierać marchew zawołał Królik.
- Witaj mój drogi Króliku oczywiście, że Ci pomogę – powiedziała roześmiana Sowa. Zaczęli pracować:
- Sowo podaj!
- Króliku podaj!
- Sowo podaj!
- Króliku podaj!
Pozbieraliśmy! Dziękuję Ci Sowo! Dziękuję Ci moja ukochana Sowo!
-powiedział Królik i poszedł robić zaprawy na zimę.
2. Królik – Kangur

Poznaliśmy dwoje przyjaciół - pluszowego Królika i wesołego Kangura . Każdy z nich ma dom w zaciszu Stumilowego Lasu.

Pewnego dnia Królik w ogrodzie wybierał marchew. Odwiedził go Kangur.
-Witaj mój ukochany Kangurze, pomóż mi powybierać marchew zawołał Królik.
- Witaj mój drogi Króliku oczywiście, że Ci pomogę – powiedział roześmiany Kangur. Zaczęli pracować:
- Kangurze podaj!
- Króliku podaj!
- Kangurze podaj!
- Króliku podaj!
Pozbieraliśmy! Dziękuję Ci Kangurze! Dziękuję Ci mój ukochany Kangurze!
- powiedział Królik i poszedł robić zaprawy na zimę.

3. Kangur – Sowa

Poznaliśmy dwójkę przyjaciół - wesołego Kangura i przemądrzałą Sowę. Każdy
z nich ma dom w zaciszu Stumilowego Lasu.

Pewnego dnia Kangur w ogrodzie wybierał marchew. Odwiedziła go Sowa.
-Witaj moja ukochana Sowo, pomóż mi powybierać marchew zawołał Kangur.
- Witaj mój drogi Kangurze pewnie, że Ci pomogę – powiedziała roześmiana Sowa. Zaczęli pracować:
- Sowo podaj!
- Kangurze podaj!
- Sowo Podaj!
- Kangurze podaj!
Pozbieraliśmy! Dziękuję Ci Sowo! Dziękuję Ci moja ukochana Sowo!
- powiedział Kangur i poszedł robić zaprawy na zimę.

4. Zagadka sensoryczna – poszukiwanie książki w tajemniczym worku. /grupa 2/

5. Prezentacja książki i przeczytanie jej fragmentu. /grupa 2/

6. Snucie twórczego zakończenia opowiadania.
Pytanie: Jaki macie pomysły: Jak myślicie jak bawiły się zwierzęta w domu Maleństwa?
(Odpowiadają dzieci na przemian z obydwu grup)

Nauczyciel proponuje dzieciom, aby wysłuchali zakończenia książki w innym czasie.

III

1. Pobawmy się razem - dzieci improwizują taniec niedźwiedzia do utworu muzycznego przygotowanego na płycie CD

2. Niespodzianka od kolegów – rozdanie kartek z zadaniem plastycznym
(postacie zwierząt do kolorowania z podziałem na stopnie trudności i wyborem techniki plastycznej). Wykonanie zadania na kolejnym zajęciu.

3. Podziękowanie i pożegnanie
Dziękujemy za wspólne spotkanie.

4. Pytania nauczyciela do dzieci po rozłączeniu:
-Co wam się podobało na zajęciach?
-Co wam się nie podobało?

Opracowały: Wioleta Pasternacka nauczyciel przedszkola w Zespole Szkół im. „Dzieci Potulic” w Potulicach
Iwona Bembnista nauczyciel Przedszkola Gminy Sadki „Dobre Ludki” oddział Bnin

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.