X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32801
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Matematyczne łamigłówki - zajęcia integracyjne z rodzicami

„MATEMATYCZNE ŁAMIGÓWKI”

Scenariusz zajęć otwartych (integracyjnych) z dziećmi i rodzicami
Grupa wiekowa: 3,4 latki i ich rodzice
Pora roku - jesień
Cele ogólne:
- aktywizowanie wszystkich uczestników.
- wspólne wykonywanie zadań przez dzieci i ich rodziców.
- doskonalenie umiejętności matematycznych tworzenie zbiorów, przeliczanie ich elementów, porównywanie liczebności.
- wdrażanie do podejmowania sprawnej pracy w zespołach.
- wspólna wesoła zabawa.

Cele szczegółowe:
- rodzice i dzieci biorą czynny udział w zajęciach, bawiąc się wspólnie ;
- rodzice obserwują dzieci podczas wykonywania zleconych przez wychowawcę zadań;
- dzieci potrafią segregować dary jesieni, nazywać je, wskazywać ich cechy wspólne i różnice;
- przedszkolaki przeliczają w zakresie 1-5 i powyżej z pomocą dorosłych;
- maluchy wspólnie z rodzicami i innymi dziećmi wykonują prace plastyczne.

Metody : aktywizujące
Formy : praca z całą grupą, działanie zespołowe, praca indywidualna
Środki dydaktyczne:
- 5,6 obręczy do hula-hop
- listki i muchomorki wycięte z papieru kolorowego
- kartki białe formatu A4 i pisaki
-duże arkusze szarego papieru i klej
- karty pracy „Trampolina trzylatka 1” (karty nr 15 i nr 16)
„Trampolina czterolatka 1”(karty nr 23 i nr 24)
-płyty z muzyką do zabaw ruchowych i tanecznych
- nagrody – naklejki – dla każdego uczestnika zajęć.


PRZEBIEG ZAJEĆ:
1.Powitanie:
Dzieci i rodzice ustawieni w kole. Nauczycielka wita wszystkich gości słowami: „Serdecznie witam wszystkich, którzy lubią jesień, którzy lubią wspólnie się bawić, którzy są w dobrym humorze”.
Wychowawczyni posyła iskierkę przyjaźni- uścisk ręki do osoby stojącej obok w kole. Iskierka „wędruje” po całym okręgu. Następnie dzieci i rodzice siadają i nauczycielka rozdaje wszystkim papierowe listki lub muchomorki. W międzyczasie na dywanie zostają rozłożone obręcze do hula-hop.
2. zaproszenie do zabawy z muzyką. Wykorzystanie nagrania z płyty „Trampolina czterolatka. Piosenki i utwory do słuchania” pt. ‘ Co jesienią w parku gra”(nr3). Nauczycielka proponuje wszystkim jesienny spacer, w trakcie którego dzieci i rodzice będą wkładać wybrane – wskazane przez wychowawcę dary jesieni (listki lub grzybki). W trakcie przerwy w muzyce w odpowiednio oznaczonej obręczy lądują np. czerwone, potem żółte, potem pomarańczowe i brązowe listki. W międzyczasie włożone zostają też muchomorki. Dzieci wraz z rodzicami, których liście są w obręczy, zostają na obrzeżu swojego plastikowego koła. Na zakończenie każdy zespól opisuje swoje ‘zbiory” określając liczby i rodzaj darów jesieni. Wychowawca musi pamiętać, aby w każdym zespole była osoba dorosła.
3. Jesienne opowiadanie
Korzystając z ustawienia dzieci i rodziców, które było wynikiem zakończenia zabawy, nauczycielka prosi zespoły o ułożenie jesiennego opowiadania. Treść każdego z nich nawiązuje do zawartości obręczy. Opowiadanie powinno zawierać wątek matematyczny, bohaterowie, to oczywiście dzieci i rodzice zespołów. Dorośli zapisują treści opowiadania na kartkach. Po zakończeniu zadania wychowawczyni zbiera kartki i przypina je do tablicy, dopinając listek lub grzybek.
Uwaga! Prezentacja opowiadań będzie przedstawiona po przerywniku ruchowym.
4. Zaproszenie do ruchowej zabawy orientacyjno - porządkowej.
Wykorzystanie instrumentalnej wersji nagrania z płyty „Trampolina czterolatka. Piosenki i utwory do słuchania” pt. „ Co jesienią w parku gra”(nr4).
Nauczycielka proponuje zbieranie ułożonych w obręczach liści podczas przerwy w muzyce.
Wychowawczyni mówi w tych momentach
- „podnosimy czerwone listki”
- „zbieramy muchomorki” itp.
5. Wspólna praca plastyczna.
Zespoły przyklejają posegregowane listki (grzybki) w pętlach przygotowanych na dużych arkuszach szarego papieru. Po ponownym przeliczeniu, dzieci wraz z rodzicami dopasowują cyfry do uzyskanego zbioru. Prace zostają podpisane przez opiekuna zespołu i przyklejone na tablicy.
6. Zabawa ruchowa.
Piosenka ilustrowana ruchem. Wykorzystanie utworu „Małe czerwone jabłuszko” (ABC „zabawy muzyczne czterolatków” WSiP utwór nr5.
7. Prezentacja opowiadań.
Osoba dorosła odczytuje opowiadanie, a towarzyszące jej dzieci pokazują tytułowy listek bądź grzybek. Każdy występ zostaje nagrodzony brawami.
8.Światowy Dzień Pluszowego Misia – praca indywidualna.
Nauczycielka nawiązuje do Święta z dnia 25 listopada; proponuje zadanie indywidualne do wykonania przy stoliku
trzylatki – dopasowanie dwóch takich samych misiów
- znalezienie wśród zabawek misiów i narysowanie w ramce tyle kresek ile misiów znaleziono
czterolatki – obrysowanie cyfry trzy. Kolorowanie trzech (z czterech) misiów
- nalepienie 3 gwiazdek na kapelusz misia i dorysowanie 3 guzików.
9. Prezentacja i wystawa prac.
10. Zabawa na pożegnanie .
Drzewo „Leśnych skrzatów”
Rodzice wraz z dziećmi naklejają pozostałe z zabawy listki na gałązkach drzewa narysowanego wcześniej przez nauczycielkę. Każdy uczestnik kończy zdanie „Na dzisiejszych zajęciach najbardziej podobało mi się....
Gotowe drzewo wieszamy razem z innymi pracami dzieci i rodziców.
Na zakończenie spotkania nauczycielka wręcza wszystkim uczestnikom naklejki – nagrody, za aktywny udział w zajęciu.
Opracowano na podstawie „Matematyka- zabawy edukacyjne” Małgorzaty Mirowskiej

Komentarz metodyczny:
Spotkanie, które odbyło się 24.11.2016 w PS Nr3 w Trzebini było świetną okazją do integracji grupy rodziców i do obserwacji dziecka w czasie działań dydaktycznych. Nauczyciel otrzymał rzetelna informację zwrotną od uczestników zajęć. Przy tej okazji rodzice dowiedzieli się o formach i metodach pracy w przedszkolu z nacelowaniem na wdrażanie pojęć matematycznych.

Opracowała Jolanta Pękala

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.