X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32745
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W Krainie Baśni. Program edukacyjno - wychowawczy

PROGRAM EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
„W KRAINIE BAŚNI”

OPRACOWAŁA
ANNA SULEJ
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA W UŁĘŻU

„W krainie baśni”- program edukacyjno- wychowawczy dla dzieci w wieku przedszkolnym (5,6- letnich).

1. Wstęp. Ogólna charakterystyka programu
2. Kompetencje autora
3. Cele główne i szczegółowe programu
4. Sposób realizacji:
a) metody
b) formy
c) środki dydaktyczne
5. Oczekiwane efekty
6. Monitoring i ewaluacja

1. Wstęp. Ogólna charakterystyka programu

Pracując z dziećmi w przedszkolu postanowiłam napisać program promujący czytanie. Wiadomo, że w wieku 5,6 lat u dzieci kształtują się różne nawyki, w tym czytelnicze. Czytanie pozwala rozwijać koncentrację uwagi, wyobraźnię, pamięć, umiejętność wypowiadania się.
Baśnie są szczególną literaturą, gdyż zawsze zło jest ukarane. Pozwala to przekazać zasadę, że zło należy karać a nagradzać dobro. Zawierają treści wychowawcze pozytywnie wpływające na rozwój małego człowieka. Przekazują emocje, uczą oceniać postępowanie bohaterów.
Program dostosowany jest do warunków, w których pracuję na co dzień.

2.Kompetencje autora
Jestem nauczycielem z 30- letnim stażem pracy. Na co dzień obserwuję wychowanków i ich rodziców. Wiem, że nie wszyscy czytają swoim dzieciom książki. Stąd wziął się pomysł na realizację niniejszego programu.
3. Cele programu
a) Głównym celem programu „W krainie baśni” jest zachęcanie dzieci do słuchania baśni i obcowania z książką.
b)
- budzenie zainteresowania książk?

- kształcenie nawyków czytelniczych,
- wyrabianie nawyku dbania o książki
- zapobieganie uzależnieniu od telewizji i komputerów
- rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
- rozwijanie i poszerzanie wiedzy o świecie
- rozbudzanie wyobraźni
- ćwiczenie koncentracji i umiejętności słuchania
- uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów
4. Sposoby realizacji programu
a) metody:
podające: praca z książką, głośne czytanie, rozmowa
poglądowe: pokaz, wystawa, oglądanie książek
burza mózgów, drzewko decyzyjne
b) formy:
indywidualna
zespołowa
c) Do realizacji programu wykorzystam następujące środki dydaktyczne:
- książki z baśniami
- sprzęt audio: odtwarzacz CD, laptop
- płyty CD z nagraniami baśni
- internet,
- rysunki, ilustracje,
- rekwizyty
- materiały do prac plastycznych

Podstawowe działania służące realizacji programu:
- wycieczka do biblioteki- wypożyczenie książek, zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki
- współpraca z biblioteką- zaproszenie bibliotekarza do czytania dzieciom (nawiązanie współpracy)
- współpraca z rodzicami - organizowanie spotkań czytelniczych w przedszkolu
- zorganizowanie konkursu znajomości wybranych baśni
- organizacja konkursu plastycznego
- wystawa prac dzieci w budynku GOK-u
- oglądanie przedstawień teatralnych
- zredagowanie przez dzieci własnej baśni
- przygotowanie przedstawienia wybranej baśni

5. Oczekiwane efekty
Dzięki realizacji treści przedstawionych w programie dziecko:

- wykaże zainteresowanie książką,
- rozwinie umiejętność słuchania ze zrozumieniem,
- poprawi koncentrację uwagi
- będzie dbać o książki
- pozna wybrane baśnie,
- wymieni głównych bohaterów baśni,
- opowie utwór, bądź wybrany jego fragment,
- dokona oceny postępowania bohatera literackiego,
- wykona ilustrację do tekstu,
- przygotuje i przedstawi inscenizacje wybranych baśni
6.Monitoring i ewaluacja
Aby przekonać się, czy cele zostały osiągnięte, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji.
Ewaluacji będzie podlegać:
• atrakcyjność programu dla dzieci,
• użyteczność – czego nauczyły się
• strategia – czy stosowane metody były skuteczne
Zastosuję różnorodne formy ewaluacyjne. Narzędziami zbierania informacji będą:
• anonimowe ankiety dla rodziców
• obserwacje,
• analiza wytworów dziecięcych
Swoistą formą ewaluacji będzie również konkurs znajomości baśni, który zostanie przeprowadzony w końcowej fazie realizacji programu.

Mam nadzieję, że program pomoże dzieciom polubić książki i zachęci do samodzielnego czytania w przyszłości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.