X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32736
Przesłano:

Muzyka Podhala. Scenariusz lekcji muzyki z wykorzystaniem metody oceniania kształtującego

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody
oceniania kształtującego
Temat: Muzyka Podhala
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą:
Regiony folklorystyczne- Podhale

Cele lekcji:
- nauka piosenki pt. „Hej bystra woda” z zachowaniem czystej intonacji, poprawnego
rytmu i dykcji,
- analiza tekstu piosenki,
- wyjaśnienie pojęcia gwara.

Cele lekcji w języku ucznia:
-nauczysz się najbardziej znanej piosenki ludowej z Podhala pt. „Hej, bystra woda”,
-wyjaśnisz pojęcie gwara oraz znaczenie słów w tekście piosenki.

Kryteria sukcesu (NaCoBeZU):
- śpiewam piosenkę z zachowaniem, poprawnego rytmu, czystej intonacji oraz poprawnej dykcji,
- znam na pamięć pierwszą zwrotkę piosenki.

Problemowe pytanie dla uczniów:
Co by było gdybyśmy przed nauką piosenki nie wykonywali ćwiczeń rozśpiewujących?

Materiały i pomoce dydaktyczne: kartki z tekstem piosenki, celami i NaCoBeZU do wklejenia, rozsypanka wyrazowa do analizy tekstu, krzyżówka, losy z numerkami, nagranie piosenki, keyboard, dyktafon, komputer i rzutnik, slajdy z poszczególnymi fragmentami lekcji.

Przebieg zajęć
1.Muzyczne przywitanie.
- nauczyciel śpiewa „dzień dobry dzieci’’ a uczniowie na tę samą melodię odpowiadają „dzień dobry pani”.

2.Czynności organizacyjno- porządkowe.

3.Wprowadzenie do tematu
- rozwiązywanie krzyżówki (praca w parach),
- odczytanie hasła i odpowiedzi .

4. Zapowiedź treści zajęć:
- zadanie uczniom pytania: jak myślicie co będzie celem dzisiejszej lekcji?
- zapoznanie z celami oraz kryteriami sukcesu (NaCoBeZU),
- wklejanie do zeszytów karteczek z celami i kryteriami sukcesu.

5. Wyjaśnienie pojęcia gwara (burza mózgów).

6. Prezentacja piosenki pt. „Hej bystra woda” w wykonaniu zespołu góralskiego.

7. Analiza tekstu:
- uczniowie w grupach analizują tekst piosenki korzystając z rozsypanki wyrazowej,
- wspólna analiza tekstu: przedstawiciel grupy odczytuje przeanalizowane zwrotki.

8. Nauka piosenki:
- ćwiczenia rozśpiewujące,

Zadanie uczniom pytania problemowego:
Co by było gdybyśmy przed nauką piosenki nie wykonywali ćwiczeń rozśpiewujących? (dyskusja).
- ponowna prezentacja piosenki przez nauczyciela,
- wspólne czytanie tekstu,
- nauka piosenki za głosem nauczyciela.

9. Śpiew z podziałem na grupy (ocena koleżeńska):
- nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy, każda grupa śpiewa piosenkę po kolei, a pozostali uczniowie oceniają śpiewających według NaCoBeZU wyświetlonego na tablicy.

NaCoBeZU do piosenki:
-znajomość tekstu piosenki
-śpiew zgodnie z linią melodyczn?

-poprawność rytmiczna
-dykcja, czyli wyraźna wymowa

10. Podsumowanie lekcji:
- nagranie i odsłuchanie śpiewu uczniów,
- dokańczanie zdań wyświetlonych na tablicy (uczniowie mają dwie minuty na zastanowienie, zasada niepodnoszenia rąk, n-el losuje karteczki z numerami z dziennika).

Na dzisiejszej lekcji:
- Dowiedziałem się ...
- Chciałbym jeszcze powtórzyć ...
- Przypomniałem sobie, że ...
- Zaczynam się zastanawiać ...
- Podobało mi się ...

Literatura:
- „Uczę się w szkole”- D.Sterna, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014,
- „Cele uczenia się. Jak pomóc uczniom zrozumieć każdą lekcję”- Connie M.Moss, Susan M.Brookhart, , Warszawa 2014,
- „Oceniam ucząc”- red. D.Sterna, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015,
- „Wakacyjne piosenki” cz.1, K.Nowak, Beseder, Kraków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.