X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32732
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Niepodległości

SCENARIUSZ UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Obszary z podstawy programowej:
- Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
- Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
- Wspomaganie rozwoju mowy dziecka.
- Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, zgodne funkcjonowanie w zabawie
i w sytuacjach zadaniowych.
Cel główny:
- Rozbudzanie zainteresowań Ojczyzną i kształtowanie poczucia dumy z przynależności narodowej.
Cele szczegółowe:
- rozumie znaczenie Święta Niepodległości;
- rozpoznaje i nazywa symbole narodowe;
- poszerza wiedzę nt. własnej Ojczyzny;
- kształtuje postawę szacunku wobec symboli narodowych;
- wie jak należy się zachować podczas słuchania hymnu;
- wie, że Polska jest jednym z krajów europejskich i należy do Unii Europejskiej;
- zachowuje się kulturalnie podczas uroczystości;
- wyraża słowem, gestem, ruchem uczucia i nastroje;
- nabywa pewności siebie w trakcie występów;
- rozwija pamięć;
- słucha z zainteresowaniem recytacji utworu poetyckiego oraz śpiewanych piosenek;
- poszerza słownictwo i doskonali dykcję;
- śpiewa melodyjnie, rytmicznie tańczy;
- zna i stosuje zasady bezpieczeństwa podczas wyjść z przedszkola;
- integruje się z dziećmi z pozostałych grup przedszkolnych;

Metody:
- słowna (środki żywego słowa)
- ruchowa (taniec ludowy, zabawa ruchowa)
- muzyczna (śpiew indywidualny i grupowy, akompaniament pianina)
Formy:
- grupowa
- zbiorowa
- indywidualna
Środki dydaktyczne:
flagi narodowe, godło, sprzęt nagłaśniający, płyty CD, aparat fotograficzny, dekoracja
w kolorach bieli i czerwieni, napis „POLSKA – MOJA OJCZYZNA”, stroje ludowe krakowskie, kokardy narodowe, sztandar przedszkola, pianino, znicze, wiązanka kwiatów,
Literatura:
H. Kruk „Wybór literatury do zabaw i zajęć w przedszkolu”.
M. Wieman - "A czy wy tak potraficie?" Piosenki, zabawy i tańce dla dzieci w wieku 3-7 lat.

Przebieg spotkania:
1. Powitanie przybyłych:
Witamy wszystkich gości,
Dzisiaj święto Polski,
Dzień Niepodległości.
Wy przedszkolaki o tym pamiętacie
i dlatego dzisiaj tu się spotykacie.

2. Powitanie Pani Dyrektor oraz poproszenie o zabranie głosu.
3. Zaproszenie wszystkich do powstania i zaśpiewania hymnu narodowego.
Mazurek Dąbrowskiego – wspólne zaśpiewanie hymnu państwowego (akompaniament pianina na żywo).
Czcimy pamięć tamtych dni,
pokłon im składamy,
i w hołdzie wolności
hymn Polski zaśpiewamy.

Baczność!
Do hymnu państwowego!
Po hymnie! Spocznij!

4. Zaproszenie na część artystyczną przygotowaną przez dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych.

Dzieci z gr. 4
Recytacja wiersza: „WITAJ POLSKO!”
Prezentacja piosenki pt. „TO CO WAŻNE – BLISKO MASZ”.

Dzieci z gr. 2
Deklamacja wiersza pt. „POLSKIE SYMBOLE NARODOWE”.

Musztra żołnierska „KOMPANIJA” – zabawa ruchowa

Dzieci z gr. 1
Recytacja wiersza pt. „TO JEST POLSKA”.

Dzieci z gr. 3
Wykonanie piosenki „JESTEM POLAKIEM”.
Prezentacja tańca ludowego „TROJAK”.

Dzieci z gr. 5
Deklamacja wiersza pt. „11 LISTOPADA”.

Dzieci z gr. 6
Zaśpiewanie piosenki pt. „NASZE POLSKIE ABC”.

5. Zapoznanie dzieci z hymnem Unii Europejskiej.
6. Podziękowanie wszystkim za przybycie i zaproszenie do marszu w kierunku „Pomnika Pamięci Narodowej” – złożenie wieńca i zapalenie zniczy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.