X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3273
Przesłano:

Pisemne sprawdziany z przyrody dla kl. IV

Pisemny sprawdzian wiadomości dla kl. IV cz. I wg Nowa Era
1. Wymień przyrządy służące do obserwacji: ......................., ......................,
..........................., .......................... .
2. Widnokrąg jest to ........................................ .
3. W terenie kierunki można wyznaczyć za pomocą: ........................................
........................................
........................................
........................................
4. Moment górowania słońca jest to ...................słoneczne. Czas od wschodu do zachodu słońca to jest ..............., a od zachodu do wschodu to jest ................. . Jesień rozpoczyna się dnia .................. i jest to ................ ................
Wiosna rozpoczyna się ................ i jest to .................. .................... . Pierwszy dzień lata nazywamy ................. letnim , a pierwszy dzień zimy nazywamy ....................... zimowym.
5. Wymień składniki pogody: ........................................
........................................
6. Co to jest:
Rosa jest to ........................................ ,
szron ........................................ ,
szadź ........................................ .
7. Wilgotność powietrza mierzymy ........................., ciśnienie atmosferyczne .............................. , a prędkość wiatru mierzymy .......................... .
8. Narysuj różę wiatrów i zaznacz kierunki główne i pośrednie.


Pisemny sprawdzian wiadomości dla kl. IV - II cz. wg Nowa Era

1. Wyjaśnij jak rośliny reagują na światło. ........................................
........................................
2. Organizmy jednokomórkowe to takie, które składają się z .............. ...............
Podobne komórki, pełniące te same funkcje nazywamy .................. Serce, żołądek to przykłady ................ u zwierząt, a liść, łodyga to ............... roślin.
3. Co to znaczy, że organizm jest żywy?........................................
........................................
4. ................są organizmami samożywnymi, to znaczy, że same ............ ............ w procesie zwanym ................ . Zwierzęta nie produkują żywności, są ...............
5. Podaj przykład łańcucha pokarmowego: w wodzie - .....................................
........................................
na łące - ........................................
6. Podstawowe składniki odżywcze zawarte w żywności to: ............................,
............................., ............................, ............................. .
7. Do czego w organizmie służą białka?........................................
8. Witamina ... ma wpływ na odporność organizmu, do prawidłowego wzrostu kości potrzebna jest witamina ..., na dobry wzrok potrzebna jest witamina ... .
9. Narysuj prawidłową piramidę żywieniową.


Pisemny sprawdzian wiadomości dla kl. IV - cz. III wg Nowa Era

1. Napisz na czym polega zorientowanie planu. ........................................
........................................
2. Narysuj i podpisz 6 znaków topograficznych: .......................... ......................
............................ ............................... ................................ ...............................
3. Podstawa pagórka leży na wysokości 125m n.p.m. Szczyt pagórka jest na wysokości 655 m n.p.m. Ile wynosi wysokość względna i bezwzględna pagórka.
........................................
4. Poziomica jest to ........................................
Mapa hipsometryczna przedstawia ........................................
Niziny są to obszary leżące ................................ i zaznacza się je kolorem............
5. Mapa pokazuje wklęsłą formę terenu, jeśli poziomice do środka ..............., jeśli poziomice do środka .................. to jest to pagórek.
6. Pagórek ma wysokość do .....m, wzgórze od ..... do ......m, a góra powyżej.....
7. Dolina rzeczna jest to ............................................... terenu.
Kotlina jest to ........................ terenu .......................... ................................ .
Część Żuław Wiślanych jest położona .................................. i jest to depresja.
8. Wyjaśnij, w jaki sposób na mapie poziomicowej na wzniesieniach można odróżnić stok stromy od łagodnego. ........................................
........................................
9. Podaną skalę liczbową 1 : 2000 zamień na skalę mianowaną i liniową.
........................................, ........................................,
10. Narysuj boisko o wymiarach: dł. 30m, szer. 15m, w skali 1: 500

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.