X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32645
Dział: Przedszkole

Przedszkolne zabawy, zagadki i łamigłówki na jesienne dni - scenariusz zajęć otwartych

SCENARIUSZ ZEJĘĆ OTWARTYCH DLA DZIECI 5 i 6 – LETNICH
29.09.2015r, 30.09.2015r, 01.10.2015r.

Temat zajęcia: „Przedszkolne zabawy, zagadki i łamigłówki na jesienne dni”

Cele ogólne:
Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. (1)
Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. (5)
Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które
są ważne w edukacji szkolnej. (10)

Cele szczegółowe:
dz. przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych1/2
dz. chętnie uczestniczy w zabawach i grach ruchowych 5/4
dz. słucha uważnie, tak aby zrozumieć czego się od niego oczekuje 3/3
dz. dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania, nauki pisania 14/3
dz. potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony 14/1
dz. grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne 4/2
dz. potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby zauważyć różnice na obrazkach oraz złożyć obrazek z części 14/2
dz. przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskuje o wprowadzanych i obserwowanych zmianach) 4/1
dz. liczy obiekty, ustala równoliczność dwóch zbiorów 13/1 i 3
dz. dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej 14/6
dz. stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidzieć, co się może zdarzyć 4/3
śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy
w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu, improwizuje muzykę ruchem 8/1, 2


Metody:
zadaniowa
zabawowa


Formy pracy:
indywidualna
zbiorowa

Środki dydaktyczne: karty pracy, nożyczki, klej, ołówki, muzyka do zabaw ruchowych, kolorowe figury geometryczne, frotki (opaski) na ręce
Przebieg:

1. Zabawa na powitanie (piosenka)
2. Karty pracy sprawdzające umiejętności grafomotoryczne:
- rysowanie szlaczków po śladzie
- odwzorowywanie kształtów
3. Zabawa ruchowa „Figury”
4. Karty pracy sprawdzające umiejętności spostrzegania i uogólniania:
- wyszukiwanie różnic na obrazkach (6 z 9)
- wyszukiwanie obrazków nie pasujących do pozostałych
5. Zabawa ruchowa (Boogie - woogie)
6. Karty pracy sprawdzające umiejętności matematyczne:
- przeliczanie
- rozumienie pojęć mniej, więcej, tyle samo
7. Zabawa ruchowa (Taniec liści – ze wstążkami z bibuły)
8. Karty pracy sprawdzające analizę i syntezę słuchową:
- dzielenie słów na sylaby i głoski
- łączenie w pary słów zaczynających się tą samą głoską
9. Zabawa ruchowa (Sygnały)
10. Ćwiczenie sprawdzające myślenie przyczynowo skutkowe i wnioskowanie:
- oznaczanie kolejności obrazków w historyjce obrazkowej „W sadzie””
11. Zabawa ruchowa (Gimnastyka)
12. Ćwiczenie sprawdzające analizę i syntezę wzrokową
- składanie obrazka z części
13. Zabawa ruchowa (Klejący dywan)
14. Ćwiczenie sprawdzający umiejętność wycinania
- wycinanie po liniach prostych (domek), naklejanie na karton
15. Ćwiczenie sprawdzające rozumienie stosunków przestrzennych
- kolorowanie i uzupełnianie kartki z domkiem według instrukcji, np. w prawe okno pokoloruj na zielono, lewe na niebiesko, na górze po prawej stronie narysuj słonko itp.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.