X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32641
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zajączek - praca plastyczna według wzoru. Scenariusz zajęcia z edukacji plastycznej

SCENARIUSZ ZAJĘCIA Z EDUKACJI PLASTYCZNEJ W GRUPIE DZIECI 4- LETNICH


Prowadząca : Justyna Peszel-Kurzawa
Data 06.04.2016r
Temat zajęcia: Zajączek- praca plastyczna według wzoru.

CELE GŁÓWNE:
• Wdrażanie do uważnego słuchania krótkich tekstów inscenizowanych.
• Rozwijanie sprawności manualnej.
• Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych.
CELE OPERACYJNE :dziecko
• Potrafi rozwiązać zagadkę,
• W skupieniu ogląda teatrzyk kukiełkowy,
• Potrafi wymienić zwierzęta, jakie wystąpiły w przedstawieniu, rozpoznaje ich sylwety;
• Wypowiada się na temat utworu,
• Reaguje na przerwę w muzyce,
• Wykonuje ćwiczenia ortofoniczne,
• Potrafi powtórzyć etapy powstawania zająca,
• Samodzielnie wykonuje pracę plastyczną,
• Pracuje w skupieniu i dba o estetykę wykonywanej pracy,

TREŚCI Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
1.2 przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych.
3.1 zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
3.2 mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

5.3 jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

8.2 dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;
9.1 umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
14.3 dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
14.5 słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

METODY PRACY:
Pokaz, obserwacja, działania praktyczne, zadania inspirujące,
FORMY PRACY:
Praca z cała grupą,
Praca indywidualna.
POMOCE DYDAKTYCZNE:
sylwety: zająca, wiewiórki, królika, sowy, kuropatwy, płyta CD z podkładem muzycznym, elementy zająca, klej, pędzelki do kleju, kolorowe kartony, magnetofon


PRZEBIEG:
1. Powitanie dzieci. Siad w rzędach.
2. Recytacja zagadki przez nauczyciela.
Ma długie uszy,
bardzo zwinnie skacze.
Zmyka więc przez pola,
gdy psa zobaczy.
( ZAJĄC)
3. Teatrzyk sylwet na podst. utworu Ludwika Wiszniewskiego „ Przyjaciele zajączka”
4. Rozmowa kierowana na temat wysłuchanej treści:
o czy podobał się wam teatrzyk ?
o kto w nim występował ?
o co się stało zajączkowi?
o kto mu pomógł ?
o co można powiedzieć o zwierzątkach, które mu pomogły ?
5. Zaproszenie dzieci do zabawy muzyczno- ruchowej pt. „ Na zielonej łące”- dzieci wcielają się w role zajączków . Skaczą jak zajączki przy piosence. Gdy muzyka przestaje grać dzieci kładą się na dywanie i odpoczywają.
6. „Chrupie zając marchewkę” ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach „chrup”, „mniam”,,chlup”, „ciach”.
7. Pokaz zająca wykonanego prze nauczyciela, rozmowa na temat z czego jest wykonany zając, omówienie poszczególnych etapów pracy, powtórzenie tych etapów przez dzieci.
8. Zaproszenie do stolików i wykonanie pracy plastycznej- przypomnienie zasad obowiązujących podczas pracy przy stolikach.
9. Zakończenie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.