X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32602
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Czarodziejski świat barw - scenariusz zajęć 4 latki

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZEPROWADZONYCH Z GRUPĄ PRZEDSZKOLNĄ 4 LATKÓW

TEMAT ZAJĘĆ: „Czarodziejski świat barw”

CELE DYDAKTYCZNE/OGÓLNE:
- stworzenie warunków do wspólnego odprężenia i relaksacji,
- włączanie rodziców do życia grupy i przedszkola,
- kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania w sytuacjach zadaniowo-zabawowych,
- nabywanie umiejętności czerpania radości i zadowolenia z aktywnego uczestnictwa w zajęciach rodziców

CELE SZCZEGÓŁOWE/OPERACYJNE:
- utrwalenie nazw kolorów,
- wyrabianie umiejętności szybkiego ich rozpoznawania,
- wzbogacanie doświadczeń plastycznych, muzycznych, twórczych,
- rozwijanie własnego potencjału pozytywnych wartości.

METODY PRACY
- działań praktycznych
- polisensoryczna

FORMY PRACY
- zbiorowa
- w parach, rodzice-dziecko
- indywidualna

POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- płyta CD, odtwarzacz CD
- chusta animacyjna Klanzy
- nożyczki, papier zielony, taśma
- emblematy kolorowych liści
- tablica tematyczna


PRZEBIEG ZAJĘCIA
1) Zaproszenie rodziców piosenką „Walczyk na powitanie”(CD P. Kaja, zbiór własny), do wspólnej zabawy. Ilustracja ruchowa do utworu muzycznego zgodnie ze wskazówkami dzieci.
2) Prezentacja ruchowa zasłyszanych treści piosenki „Kolorowe listki”
(CD 8;ABC 4 latka), w wykonaniu przedszkolaków.
3) Wspólna zabawa integracyjna z chustą animacyjną „Wiatr i liście” przy dźwiękach preludium deszczowego (CD z muzyką klasyczną) rodzice za pomocą chusty „wywołują” wiatr, a dzieci w tym czasie zbierają liście spod chusty zgodnie z podanymi przez nauczycielkę wskazówkami. (Klasyfikowanie ze względu na kolor).
4) „Zaczarowane liście”- praca plastyczno-techniczna, skłaniająca do współpracy, stymulująca umiejętność współdziałania.
Zgodnie ze słownym instruktażem rodzice przecinają na trzy części zgromadzone przez dzieci papierowe liście. Wspólnie układają je na kartce tworząc z rozsypanki jedną całość. Za pomocą kleju dzieci samodzielnie przytwierdzają liście do kartek w wybranym przez siebie schemacie, tworząc w ten sposób ”Jesienną kompozycję”.
5) Podpisanie ukończonych prac. Wspólne wywieszanie ich w wybranym miejscu, które wskazuje dziecko sugerując się odpowiedzią na zadane przez nauczycielkę pytanie „Zawieś pracę tam, gdzie czujesz się najlepiej w naszej sali”.
6) Prezentacja złożonego układu tanecznego do utworu muzycznego „Annen Polka”(CD muzyka klasyczna-zbiór własny). Czerpanie radości i zadowolenia z wspólnego muzykowania, prezentacja nabytych umiejętności.
7) Poczęstunek ciastem wykonanym przez Mamy i galaretką przygotowaną przez dzieci. Rozmowy z rodzicami, wymiana opinii i spostrzeżeń na temat zachowania i postępów edukacyjnych dzieci.
8) Ewaluacja zajęcia. Nauczyciel indywidualnie zadaje pytanie: „Jak podobało Ci się zajęcie”, i prosi o wybór listków w odpowiednim kolorze (żółte –podobało się, brązowe-nie podobało się)
9) Rozchodzenie się dzieci do domu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.