X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32600
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jestem mistrzem w rachowaniu - scenariusz zajęcia dla dzieci 6 letnich

Scenariusz zajęcia w przedszkolu dla dzieci 6 – letnich.
Temat: „Jestem mistrzem w rachowaniu .”
Cele ogólne:
- Utrwalenie cyfr i znaków matematycznych,
- Sprawdzenie kompetencji dzieci w zakresie opanowania umiejętności dodawania i odejmowania do dziesięciu,
- Rozwijanie zdolności zapisywania i rozwiązywania prostych działań matematycznych,
- Utrwalenie prawej i lewej strony
Cele operacyjne:
- zna cyfry w zakresie 0 -10,
- dodaje i odejmuje w zakresie 0 -10,
- rozwiązuje proste działania matematyczne,
- zapisuje proste działania matematyczne cyframi i znakami „=”, ‘+”, „_”
- porównuje liczby stosując znaki „<”, „>”, „=”
- rozróżnia prawą i lewą stronę
Metody:
słowna – oparta na poleceniach dla dzieci;
oglądowa – oparta na obserwacji;
czynna – działań stawianych do wykonania;
Formy pracy:
praca z całą grupą,
praca w grupie,
praca indywidualna.
Środki dydaktyczne: kartki z imionami dzieci, karta pracy z działaniami matematycznymi, kostki , muzyka klanzy „Magiczna liczba siedem”, patyczki do liczenia, cyfry, znaki.


Przebieg zajęcia:
1.Zabawa taneczna: „Magiczna liczba siedem”
Dzieci w dużym kole tańczą do melodii:
o tupią prawą nogą
o tupią lewą nogą
o klękają na prawe kolan
o klękają na lewe kolano
o podnoszą prawą rękę do góry
o podnoszą lewą rękę do góry
2. Dzieci siedzą w kole mówią soje imię liczą głoski i zabierają cyfrę z odpowiednią liczbą głosek
3. Dzieci dobierają się w pary i kładą cyfry przed sobą i wstawiają odpowiedni znak „>”, „<”, „=”
Następnie zmiana partnera i powtarzają to samo.
4. Dzieci siedzą na dywanie otrzymują cyfry, znaki, patyczki do liczenia ( te które nie znają obrazu cyfry liczby). Nauczycielka mówi treść zadania. Dzieci po wysłuchaniu układają cyfry tworzą zapis zadania. Te, które nie znają cyfry mogą użyć patyczków.
- Pusty autobus wyjechał z zajezdni. Na pierwszym przystanku wsiadło 5 pasażerów. Na drugim przystanku wsiadło 3 pasażerów. Ilu pasażerów jedzie teraz autobusem?
- Na gałęzi siedziały 3 ptaki. Za chwilę przyfrunęły jeszcze 4. Ile ptaków jest teraz na gałęzi?

- Jacek miał 5 cukierków. Zjadł 2. Ile zostało mu cukierków?

- Na stole leżało 9 jabłek. Przyszło 3 dzieci i zjadło po jednym jabłku. ile zostało jabłek na stole?

Nauczycielka sprawdza układane działania przez dzieci.

4. Zabawa taneczna: „Magiczna liczba siedem”

o Dzieci stoją na prawej nodze
o Dzieci stają na prawej nodze
o Dzieci opierają na prawym łokciu
o Dzieci opierają się na lewym łokciu

5. Dzieci siadają do stolików otrzymują kartę pracy na, której wpisują brakujące cyfry, znaki -według instrukcji nauczyciela.

6. Dzieci siadają ponownie w kole otrzymują po dwie kostki, patyczki. Rzucają kostkami liczą i biorą taką samą liczbę patyczków.

7.Ewaluacja dzieci mają do wyboru chmurki i słoneczka. Gdy im się podobało biorą słonko, gdy nie chmurkę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.