X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32598
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Scenariusz zajęć terenowych wklasie II gimnazjum "Poznajemy ekosystem wodny" z wykorzystaniem Ścieżki Ekologicznej Bakałarzewo

Scenariusz zajęć terenowych „Poznajemy ekosystem wodny”

w klasie II gimnazjum

z wykorzystaniem Ścieżki Ekologicznej Bakałarzewo

Cele lekcji- uczeń:- wymienia gatunki roślin i zwierząt charakterystyczne dla ekosystemu wodnego,

- analizuje cechy morfologiczne różnych gatunków roślin i zwierząt,

- oznacza gatunki roślin i zwierząt, wykorzystując przewodniki, tablice informacyjne,

- wymienia chronione gatunki roślin i zwierząt,

- dokonuje pomiaru podstawowych parametrów fizykochemicznych wody,

- dokonuje biologicznej jakości wody na postawie obecności w niej konkretnych organizmów,

- dostrzega piękno przyrody, docenia jej walory,

- uczy się pracować w zespole,

Metody pracy:

Zajęcia warsztatowe, obserwacja, pogadanka, praca z przewodnikiem,

Forma pracy:
grupowa,


Środki dydaktyczne:
naturalne okazy, przewodniki, tablice informacyjne z terenu ścieżki dydaktycznej, karty pracy, czerpaki, termometr, pęsety, naczynia szklane, lupy,

Czas pracy: 90 minut


Przebieg zajęć:

Faza wstępna:

1. Podział uczniów na grupy- na lekcji poprzedzającej zajęcia. Wybór lidera grupy.

2. Rozdanie kart pracy, sprzętu potrzebnego do badań.

3. Wyznaczenie terenu badań, określenie czasu pracy- 45 minut.

4. Przypomnienie zasad pracy w terenie- wykorzystanie tablicy informacyjnej przy witaczu.

Faza realizacyjna:

Uczniowie pracując w grupach wykonują zadania, wskazane przez nauczyciela. Nauczyciel po przejściu przez uczestników wszystkich stanowisk :

- wyjaśnia wszelkie wątpliwości i pozwala na uzupełnienie kart pracy

- omawia problemy, na jakie napotkali uczniowie

Grupa I- badanie właściwości fizykochemicznych wody.

Karta pracy:
- pomiar temperatury wody- termometr,

- określenie barwy wody- próbka wody wlana do cylindra miarowego, przyłożenie białej kartki,

- określenie mętności wody- pod cylinder 250 ml należy położyć kartkę z narysowanym czerwonym krzyżykiem, następnie napełnia się go wodą 100 ml- krzyżyk niewidoczny, woda mętna: przy 150 ml-woda mało mętna, jeśli krzyżyk jest widoczny po zapełnieniu cylindra, woda jest przeźroczysta.

- określenie odczynu wody-papierek lakmusowy; neutralne papierki lakmusowe: fioletowe papierki wskaźnikowe, które zmieniają kolor na czerwony w środowisku kwaśnym, a na niebieski w środowisku zasadowym.

Grupa II- określanie stanu czystości wody (wykorzystanie tablicy informacyjnej „ Organizmy wskaźnikowe – czystość wód” w wiacie.

Stan czystości wody w zbiorniku


Organizmy wskaźnikowe

woda zanieczyszczona


rureczniki, larwy muchówek (ochotki, muchy gnojki)

woda średnio zanieczyszczona


kiełże zdrojowe, ośliczki, pijawki,

woda czysta

larwy jętek, widelnic, chruścików

Grupa III- rośliny występujące w zbiorniku wodnym i jego strefie przybrzeżnej (wykorzystanie tablic gatunkowych)

Typy roślin


Przykłady roślin


Cechy przystosowawcze

ziemno-błotne(częściowo zanurzone)

wynurzone

całkowicie zanurzone


Czy wśród rozpoznanych roślin są gatunki chronione?- wykorzystanie tablicy w wiacie

o gatunkach chronionych w Dolinie Rospudy

........................................

Grupa IV- rozpoznanie przedstawicieli wybranych kręgowców występujących przy ujściu Rospudy do jeziora Sumowo

Grupa systematyczna


Nazwa gatunkowa


Cechy przystosowawcze

do środowiska wodnego

ryby
płazy
ptaki
ssaki


W przypadku niemożliwości zaobserwowania zwierząt w środowisku naturalnym w danym czasie(ssaki, ryby), uczniowie powinni skorzystać z tablic informacyjnych na terenie ścieżki.


Spośród zaobserwowanych zwierząt zaznacz te, które są objęte ochroną prawną.


Faza podsumowująca:

1. Zbiórka grup w wiacie.

2. Prezentacja przez liderów grup zdobytych informacji.

3. Ewaluacja zajęć.

Ewaluacja zajęć:

Karta:


W czasie zajęć terenowych na ścieżce ekologicznej Bakałarzewo:

a) dowiedziałem się-

b) odkryłem-

c) poznałem-

d) miałem problem-

e) najbardziej podobała mi się-

d) Czy chciałbyś aby w przyszłości zajęcia biologii odbywały się w podobny sposób jak podczas zajęć terenowych

a) tak b) nie

Uzasadnij swoją odpowiedź:

........................................

Praca domowa:

Sporządź krótką notatkę reklamującą walory ścieżki ekologicznej Bakałarzewo

Uwagi metodyczne:

1.Scenariusz przeznaczony jest dla nauczycieli biologii i przyrody prowadzących zajęcia

z wykorzystaniem ścieżki ekologicznej Bakałarzewo.

2. Nauczyciele mogą modyfikować kartę pracy i wybierać zadania w zależności od czasu, wieku uczestników, liczby uczestników, pory roku.

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia musi odwiedzić ścieżkę parę dni przed planowanymi warsztatami, aby sprawdzić stan faktyczny. Należy przygotować uczestników do zajęć: wskazać jak się ubrać, co mają ze sobą zabrać ( np. lornetki), zapoznać z celami warsztatów i z regulaminem, wskazać czas rozpoczęcia i planowanego zakończenia zajęć.

4. Uczestnicy winni posiadać twarde podkładki pod karty pracy, koszulki oraz długopis.

Karty pracy winny być omówione i ocenione ( można to dokonać w wiacie lub szkole ).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.