X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32500
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Edukacja muzyczna "Jestem sobie przedszkolaczek” - osłuchanie z piosenką. Konspekt do zajęć w grupie 4-latków

RANEK
Zabawy ruchowe z wykorzystaniem dużych, kolorowych i miękkich klocków – kształtowanie u dzieci sprawności ruchowej.
Zestaw ćwiczeń porannych nr 1:
„Drzewa na wietrze”- ćwiczenie dużych grup mięśniowych. Dzieci stoją w rozkroku, ramiona uniesione w górę, poruszają ramionami, kołysząc się na boki (mocny wiatr- skłon pogłębiony)

ZAJĘCIA I
Temat: Edukacja muzyczna „Jestem sobie przedszkolaczek”- osłuchanie z piosenką.
Cel główny: Doskonalenie wrażliwości słuchowej.
Cele operacyjne (Dziecko):
uważnie słucha piosenki śpiewanej przez nauczycielkę;
potrafi naśladować ruchy pokazywane przez N. podczas zabawy.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody słowne: rozmowa
Metody czynne: zadania stawiane dziecku do wykonania, aktywność własna
Metody oglądowe: w oparciu o pokaz rzeczy użytkowych
Środki dydaktyczne: tekst piosenki, płyta CD z piosenką „Jestem sobie przedszkolaczek”.
PRZEBIEG ZAJĘCIA I:
I.
Powitanie dzieci: „Wszyscy są witam was...”
II.
1. „Jestem sobie przedszkolaczek” - Osłuchanie z piosenką, śpiewanie piosenki przez N., z ilustracją ruchową treści piosenki. Dzieci za N. ilustrują treść piosenki.
2. Rozmowa z dziećmi na temat usłyszanej piosenki:
- Na czym grał przedszkolaczek?
- Czego nie robi przedszkolaczek?
- O jakich skarbach śpiewał przedszkolaczek?
3. „Duże przedszkole- małe przedszkole”- zabawa orientacyjno- porządkowa. Dzieci biegają w tempie podanym przez N. Zatrzymują się i na hasło Duże przedszkole wspinają się na palce, unosząc ręce w górę. Na hasło: Małe przedszkole – robią przysiad, plecy wyprostowane, ręce układają się w daszek nad głową.
4. Powtórzenie tekstu piosenki za N.
*„Znajdź swój domek”- zabawa orientacyjno- porządkowa. Przebieg: Dzieci maszerują z woreczkami na głowie, zatrzymują się i rzucają ukłonem worek na podłogę. Stają na worku, rozglądają się dookoła i starają się zapamiętać, obok kogo stoją. Biegają między woreczkami. Na hasło znajdź swój domek – wracają na swoje miejsce.

ZAJĘCIA II
Temat: Edukacja plastyczna „Myszka”- malowanie farbami plakatowymi.
Cel główny: Rozwijanie sprawności manualnej u dzieci.
Cele operacyjne (Dziecko):
zapełnia farbą kontur myszki,
prawidłowo trzyma pędzel w dłoni,
utrzymuje porządek w miejscu pracy,
sprząta swoje stanowisko pracy.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody słowne:rozmowa.
Metody czynne: zadania stawiane dziecku do wykonania, aktywność własna
Metody oglądowe: w oparciu o pokaz poprawnie wykonanego zadania
Środki dydaktyczne:karty pracy „Myszka”, farby plakatowe, pędzle, paletki, kubeczki z wodą.

PRZEBIEG ZAJĘCIA II:
I.
1. Zabawa integracyjna „Uciekaj myszko do dziury”.
II.
1.„Myszka” - omówienie jak wygląda mysz, gdzie mieszka, jakiego jest koloru.
2. Zaprezentowanie i omówienie przez N. w jaki sposób wykonać pracę plastyczną.
3. Zwrócenie uwagi na prawidłowe trzymanie pędzla i zapełnianie konturu myszki bez wyjeżdżania poza jej kontur oraz utrzymania czystości w miejscu pracy.
4. Samodzielna praca dzieci.
III.
1. Sprzątanie po zakończonych zajęciach, zorganizowanie wystawki dla rodziców.
*„Zajączki”- zabawa z elementem podskoku. Rozsypka. Dzieci skakają obunóż po całej sali.

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE:
Temat: Zabawa tematyczna „Ubieramy się”.
Cel główny: Utrwalenie kolejności zakładania ubrań i ich nazw.
Cele operacyjne (Dziecko):
nazywa poszczególne części ubrań,
wie, jaka jest kolejność zakładania ubrań

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa
Metody słowne: rozmowa
Metody czynne: zadania stawiane dziecku do wykonania, aktywność własna
Metody oglądowe: w oparciu o pokaz prawidłowo wykonanego zadania
Środki dydaktyczne: ubrania, lalka.

PRZEBIEG ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWEGO:
I.
1.Zabawa integracyjna „Iskierka”.
II.
1.Dzieci siedzą w kole słuchają nazw poszczególnych części ubrań.
2.Komentarz N. dotyczący poprawnej kolejności zakładania na siebie ubrań.
3.Zaprezentowanie przez N. na lalce prawidłowej kolejności zakładania ubrań i ich nazw.
4.Zwrócenie uwagi na:
- prawidłowe nazywanie ubrań,
- kolejność zakładania ubrań.
5.Samodzielna praca dzieci- każde dziecko po kolei dostaje zestaw ubrań i lalkę. Każde z dzieci ma za zadanie ubrać lalkę.
III.
1.Sprzątanie po zakończonych zajęciach.
2.Umieszczenie prawidłowo ubranych lalek w widocznym miejscu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.