X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32478
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Stolice Polski. Scenariusz zajęć w grupie dzieci 6-7 letnich

Scenariusz sytuacji edukacyjnej przeprowadzonej w grupie dzieci
6-7-mio letnich.

Temat tygodnia: Zwiedzamy nasz kraj.
Temat dnia: Stolice Polski.
Obszary z podstawy programowej: 4.2; 5.4; 8.1; 13.1; 15.3
Cel ogólny:
- Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności narodowej.
- Utrwalenie wiadomości na temat stolic Polski.

Cele operacyjne:
Dziecko:
- nazywa dawne i obecną stolicę Polski
- układa obrazek z części
- przyporządkowuje herby stolic Polski do ich nazw
- przyporządkowuje zdjęcia wybranych zabytków do herbu miasta, w którym się znajdują

Metody pracy (wg M. Kwiatkowskiej):
• czynna – zadań stawianych dziecku do wykonania, samodzielnych doświadczeń
• słowna – objaśnienie, instrukcje, rozmowa
• percepcyjna – obserwacja, pokaz.
Formy pracy: z całą grupą, indywidualna.
Pomoce i środki dydaktyczne:
Ilustracje (dziewczynka i chłopiec, pies, oko, lody, sanki, kot, arbuz); pendrive; komputer; rzutnik i ekran; chustki białe i czerwone; zdjęcia wybranych zabytków i herbów Gniezna, Krakowa, Warszawy; kostka do gry; kartoniki i tabliczki z liczbami 1-3; ilustracje z herbami miast (Gniezna, Krakowa i Warszawy) pocięte na kawałki; napisy: „Polska”, nazwy miast (małe i duże); kartony, kleje; odtwarzacz cd; mapa fizyczna Polski, wizytówki z imionami dla każdego dziecka.

Przebieg zajęć:

1. Zabawa na powitanie.
2. Rebus fonetyczny „Z jakiego państwa dzieci pochodzą?”
Nauczyciel pokazuje sylwety chłopca i dziewczynki, prosi aby dzieci odgadły z jakiego państwa oni pochodzą. Dzieci różnicują pierwsze głoski w nazwach przedmiotów przedstawionych na obrazkach, łączą je i odgadują nazwę kraju. Pies- oko- lody- sanki- kot- arbuz.
- Jeżeli nasz kraj nazywa się Polska, to kim my jesteśmy?
- Jakim językiem się porozumiewamy?
- Jak nazywa się obecna stolica Polski?
- Jakie stolice Polska miała przed Warszawą?
3. Oglądanie fragmentu filmu „Polskie symbole narodowe” http://www.pamiec.pl/historiawkolorach/main.html-.
4. Zabawa ruchowa – taniec z chustami przy piosence „Jesteśmy Polką i Polakiem”. AUTOR TEKSTU: Justyna Tomańska, Mariusz Totoszko
5. Przypomnienie nauczycielki, że Gniezno było pierwszą stolicą Polski, Kraków drugą, a Warszawa trzecią- pokazanie ich na mapie. Omówienie wyglądu herbów i wybranych zabytków tych miast.
6. Rozwiązywanie zagadek obrazkowych:
Nauczyciel zakrywa pociętą na części kartką obrazki z herbami w.w. miast. Każdy fragment kartki, a jest ich 6, oznaczony jest czarnymi kropkami 1-6. Nauczyciel przygotowuje kostkę. Chętne dziecko rzuca kostkę, liczy kropki i odkrywa odpowiedni fragment kartki. Nauczyciel po pierwszym rzucie pyta dzieci- Co przedstawia obrazek? Jeżeli odgadły odkrywa cały obrazek, jeżeli nie, kolejne dziecko rzuca kostką, odkrywa kolejny fragment itd.
7. Praca zespołowa, dzieci losują kartoniki z liczbą 1-3 i siadają przy stoliku oznaczonym cyfrą jaką wylosowały. Każdy zespół układa herb miasta (Gniezna, Krakowa, Warszawy) z części i przykleja na kartkę papieru.
8. Zabawa bieżna „Płynie Wisła”- dzieci podają sobie ręce, tworząc węża, który prowadzi nauczyciel. Razem z nim podczas ruchu powtarzają słowa: Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie.
9. Zabawa dydaktyczna „Herby miast”- dzieci odczytują nazwy miast (Gniezna, Krakowa, Warszawy) umieszczone na tablicy i przyporządkowują im herby , które ułożyły w całość w zespołach.
10. Karty pracy- przyporządkowywanie wybranych zabytków do herbu miasta (Gniezno, Kraków, Warszawa).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.